www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Meninio skaitymo popietė Pastebėjau: poetiškas žodis itin raiškiai skamba žiemą, sniego baltumo tyloje, kai kiekvienas intonacijos virptelėjimas aidu atsimuša ir klausančiojo, ir skaitančiojo širdyje. Tad ir meninio skaitymo konkursai rengiami sausio ar vasario mėnesį. Garliavos vidurinėje mokykloje jis įvyko sausio 28-ąją.

Iš kur tas noras ir gebėjimas pasakyti vaizdingiau, įtaigiau, prasmingiau? Leonardas Gutauskas, paklaustas, iš kur jis išmokęs tokios gražios ir sraunios lietuvių kalbos, atsakęs: „Įsitikinau, kad kalba pati pasirenka. Ji tarsi rūkas įsismelkia iki kaulų –nei tu nuo jos pabėgsi, nei pasislėpsi, nei tu jai pasipriešinsi. Ji pati nugludina arba išpusto klausą- kaip pustyklė dalgio metalą :stukteli piršto nagu ir girdi, kaip skamba, kaip aidi, vis smulkesniais garseliais pažirdama.“Šiais menininko-dailininko ir rašytojo-žodžiais nuteikdama mokinius atidžiam klausymui , popietę pradėjo ją organizavusi lietuvių kalbos mokytoja Valda Bakanienė.

Iš 20-ies konkurso dalyvių didesnę dalį sudarė vyresniųjų klasių mokiniai. Mažesniesiems „koją pakišo“gripas, ne vieną skaitovą parvertęs lovon. Štai ir 7a klasės mokinių parengta meninė kompozicija „Žiogo smuikas“ liko be...smuiko, nes smuikininkę Agnietę Kairytę , anot Juozo Erlicko, „pargriovė gripas“. O kompozicija , t. y. žiogas,  be muzikos nesuskambėjo, nublanko.

 

Skaityti daugiau...

Naujos parodos viešojoje bibliotekoje Lietuvos Fotomenininkų draugijos narys, keliautojas, alpinistas Raimondas Puišys  pristato fotografijos parodą “Liuteronų atminimas“. Šiai parodai fotografijos buvo renkamos ketverius metus. Fotografijose įamžintos apleistos ir pamirštos liuteronų kapinės Sank Peterburge. Nuvirtę, sulūžę, sudaužyti kryžiai, įaugę medžiai tvorose, apžėlę jaunais medeliais senieji kapai-tai priekaištas gyviesiems už atminties naikinimą.
Garliavoje gyvenantis tautodailininkas Kazimieras Martinaitis pristato medžio skulptūrų parodą. Skulptūros tarsi atkeliavę iš praėjusių šimtmečių, pasakojančios Kristaus gyvenimo istoriją.

Naujos parodos viešojoje bibliotekoje Parodų atidaryme dalyvavęs fotomenininkas  Nacionalinės premijos laureatas Aleksandras Macijauskas džiaugėsi, kad tokios skirtingos savo turiniu, forma, spalvomis parodos rado vietą vienoje erdvėje.

Parodas galima pamatyti iki vasario 11 d. Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Parodų salėje.

Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje     Renginiai, skirti Sausio 13 – tosios dvidešimtmečiui, Garliavoje prasidėjo sekmadienį, sausio 9 dieną. Šventosios Trejybės bažnyčioje vyko iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo klebonas Kęstutis Vosylius. Po pamaldų garliaviečius pasveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas. Pakiliai visus nuteikė ir sakralinė muzika – koncertavo Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos studentai.
    Sausio dvyliktosios lietingą pavakarę Juragiuose vėl kaip prieš dvidešimt metų degė laužai. Būriai žmonių prie televizijos retransliacijos stoties susirinko pagerbti ir prisiminti tuos, kurie nepabūgę sovietinių tankų saugojo šią stotį, kad neužgestų paskutinis langas į pasaulį iš Lietuvos, kai Vilniuje buvo užimtas Televizijos bokštas. Atidengiama atminimo lenta, į susirinkusius kreipiasi Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Pažėrų parapijos klebonas Jonas Skučas. Jauniausieji pagerbimo ceremonijos dalyviai – mokinukai, kuriuos į šią patriotizmo pamoką atlydėjo ne tik mokytojai, bet ir Mastaičių bei Garliavos mokyklų direktoriai: V. Urbelienė, Č. Vinciūnas, A. Pakolkis, V. Vitkauskas.

    Sausio tryliktosios gražus baltas rytas Garliavoje. Namų fasadai papuošti trispalvėmis. Aštuntą valandą languose sužėrėjo žvakučių liepsnelės, ypač įspūdingai atrodė mokyklos – tarsi šviesos laivai auštant. Pirmoji pamoka buvo skiriama prisiminimui tų įvykių, kurie dar kartą parodė pasauliui, koks galingas yra laisvės troškimas. Nuščiuvę klausėsi  Eglės Bučelytės, Lietuvos televizijos žinių pranešėjos, balso ir atidžiai stebėjo dokumentinius kadrus visi mokiniai – nuo pačių mažiausiųjų iki abiturientų.

Skaityti daugiau...

Laisvės troškimas nebus nugalėtas... taip pavadinome renginį skirtą Sausio 13-osios dienos įvykių 20-osioms metinėms paminėti viešojoje bibliotekoje. Garliavos vidurinės mokyklos mokiniai vadovaujami mokytojos A. Šalavkienės gausiai dalyvavo renginyje. Moksleivės T. Venskūnaitė, J. Žilinskaitė, A. Garmutė skaitė pranešimus apie to meto įvykius.  Sausio 13-tos  aukas  pagerbėme tylos minute.

 

Renginio metu žiūrėjome režisierės R. Stadalnikaitės dokumentinį filmą „Lietuva, sausis1991“. Tai 1991 m. sausio mėn. įvykių kronika-pasakojanti įvykius nuo sausio 7 d. iki sausio 13 aukų laidojimu. Paskutiniai filmo kadrai rodantys vaikų piešinius pakabintus ant spygliuotos tvoros simboliškai įprasmino Lietuvos, laisvės, demokratijos pergalę.

 

 Laisvės troškimas nebus nugalėtas...

Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Jėzaus gimimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2011-ųjų Dievo Gailestingumo Metų proga nuoširdžiausi sveikinimai svečiams ir visiems susirinkusiems į Garliavos neįgaliųjų draugijos Kalėdinę Popietę, šio renginio rėmėjams ir aktyviems pagalbininkams.

2010.12.29. Jonučių Kultūros centro salėje Garliavos neįgalieji šventė Jėzaus gimimo Kalėdų šventės Kalėdinę Popietę, kurioje dalyvavo virš 70 neįgaliųjų, t.sk. 29 neįgalūs vaikai.  Jų pasveikinti su gausiomis dovanomis (saldainiais ir pliušiniais žaislais) atvyko svečiai iš Kauno raj. Savivaldybės Meras Valerijus Makūnas, Mero pavaduotojas Petras Mikelionis, Nevyriausybinių organizacijų socialinės srities projektų rėmimo fondo tarybos pirmininkas Aleksandras Bosas, Seimo narys Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Uoka, Kauno rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Raminta Popovienė, Garliavos seniūnės pavaduotoja Jūratė Seiliuvienė, socialinio darbo organizatorė Asta Janonienė ir  soc. darbuotoja Danė Buselienė.


Šventėje dalyvavo Garliavos Švč. Trejybės parapijos Klebonas kun. Kęstutis Vosylius, kuris pradėjo Neįgaliųjų renginį Šv. Mišių auka bažnyčioje, tarė gražų pasveikinimo žodį ir pabaigoje palaimino vaišes - šventės stalą, kurio gausą dovanojo geraširdžiai rėmėjai, maisto parduotuvių savininkai. Vaikų dovanėlėms lėšų skyrė Garliavos Seniūnija, megztinius dovanojo  Juozo Martikaičio įmonė, saldainiais labdarą skyrė Maisto bankas, Kraft Foods Lietuva.

 

 

Skaityti daugiau...