www.garliava.lt

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupė (toliau - Garliavos miesto VVG) – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo pagrindais 2015 m. birželio 22 dieną įsteigta asociacija, vienijanti:

•      Bendruomenines organizacijas ir kitas nevyriausybines organizacijas,

•      Verslo įmones;

•      Kauno rajono savivaldybės tarybą.

 

Steigėjai: UAB “Baltijos polistirenas”, VšĮ “Fitness Factory Gym” ir Kauno rajono savivaldybės taryba.

Garliavos VVG yra 11 narių:

Bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės organizacijos:

1. VšĮ sporto klubas „Fitness Factory Gym“;

2. Asociacija Klubas „Garliaviečiai“;

3. Asociacija Garliavos neįgaliųjų draugija;

4. Asociacija Sporto klubas „HC Garliava“;

5. Bendruomenė Garliavos ąžuolas;

 

Verslo įmonės:

6. UAB „Baltijos polistirenas“;

7. UAB „Trukmė“;

8. UAB „Šauka“;

9. UAB „Romega“;

10. Irenos Andriuškevičienės įmonė.

11. Kauno rajono savivaldybės taryba.

 

Garliavos miesto VVG valdymo organai:

•      Valdybos nariai:

Bendruomeninių organizacijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai:

1.    Marija Rutkauskaitė, atstovauja bendruomenę Garliavos ąžuolas;

2.    Eugenijus Senovaitis, atstovauja Garliavos neįgaliųjų draugiją;

3.    Rita Urnikienė, atstovauja sporto klubą „HC Garliava“;

 

Verslo įmonių atstovai:

4.    Nijolė Šauklienė, atstovauja UAB „Šauka“;

5.    Mantas Čiupkevičius, atstovauja UAB „Romega“;

6.    Saulius Andriuškevičius, atstovauja Irenos Andriuškevičienės įmonę;

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos atstovai:

7.    Eglė Rutkauskienė;

8.    Artūras Pupalė;

9.    Nijolė Tarvydienė.

•      Garliavos miesto VVG Pirmininkas Vytautas Brazdauskas (VšĮ sporto klubo „Fitness Factory Gym“).