www.garliava.lt

Leidimų kasinėjimo darbams išdavimo tvarka


Leidimus kasinėjimo darbams išduoda seniūnas.


Asmenys, norintys įsigyti leidimą atlikti kasinėjimo darbus, seniūnui pateikia:
• nustatytos formos paraišką.
• suderintą su suinteresuotomis institucijomis projektą, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžinieriniai tinklai ir nurodytos žemės.
• dokumento, patvirtinančio  vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus sumokėjimą, kopiją.