www.garliava.lt

Mirtis registruojama ir mirties liudijimai išduodami Kauno r. savivaldybės administracijos Garliavos seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava) 102 kab.


Garliavos seniūnijoje registruojamos tik Garliavos seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų arba seniūnijos teritorijoje mirusių gyventojų mirtys.


Mirties faktui registruoti pateikiami :
1.Medicinos įstaigos išduotas mirties liudijimas.
2.Mirusiojo asmenybę liudijantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje). 
3.Įsiteisėjęs teismo sprendimas, jei yra nustatytas mirties faktas arba asmuo paskelbtas mirusiu. 
4. Asmuo, registruojantis mirtį turi pateikti asmens dokumentą (LR pasą arba asmens tapatybės kortelę).
Užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo mirtis registruojama pagal į lietuvių kalbą išverstą užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą (išrašą iš mirusiųjų registro).

 

Dėl laidojimo pašalpos kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių 371, Kaunas).

 

Leidimai laidojimui Garliavos  kapinėse išduodami Garliavos seniūnijoje, pateikus mirties liudijimą.