www.garliava.lt

Leidimai prekybai ir paslaugų teikimui viešose vietose


Leidimus prekybai ir paslaugų teikimui viešose vietose išduoda seniūnas.


Viešos prekybos vietos Garliavos seniūnijoje:

  • Ramybės g., Garliavos m. ( aikštelėje prie Garliavos kapinių ).
  • Vyčio Kryžiaus g. ( aikštelėje prie Garliavos kapinių ).
  • J. Šimkaus g., Garliavos m. (aikštelėje prie Garliavos kapinių).
  • S. Lozoraičio g. 1D, Garliavos m. (aikštelėje prie daugiabučių).
  • Vytauto g. 41, Garliavos m. (aikštelėje prie UAB „Savas kampas“).
  • Vytauto g. ( prie pašto, renginių metu)
  • Šimtmečio parke ( Alyvų - Maironio g. per renginius ).
  • Stasio Lozoraičio g. ( Garliavos kaimynystės parke, per renginius).

 

Kauno rajono tarybos 2021-04-29 Nr. TS-162 sprendimas "Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-270 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo“ pakeitimo

 

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimo tvarka vadovautis Kauno rajono tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS- 161  „Dėl Kauno rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarkos nustatymo“.

 

Prašymas išduoti leidimą prekiauti( teikti paslaugas) viešosiose vietose

 

Prašymas išduoti leidimą prekiauti( teikti paslaugas) viešosiose vietose iš privačių kioskų ir paviljonų

 

Privačių kioskų ir paviljonų naudojimo viešojoje vietoje sutartis

 

Asmuo, pateikęs banko kvitą ar kitą įmoką patvirtinantį finansinį dokumentą apie atitinkamos vietinės rinkliavos sumokėjimą, seniūnijoje gauna nustatytos formos leidimą, suteikiantį teisę rinkliavos mokėtojui seniūnijos nurodytoje vietoje, nustatyta tvarka teikti paslaugas ar prekiauti nurodytos rūšies prekėmis.

 

Savivaldybės organizuojamuose renginiuose prekiautojai atleidžiami nuo vietinės rinkliavos.