www.garliava.lt

Rengiamas Garliavos miesto VVG strategijos keitimo projektas

 

 

Siekiant sėkmingai užbaigti įgyvendinti Garliavos miesto VVG strategijos lėšas, rengiamas strategijos keitimo projektas.

Strategijos keitimo pasiūlymus, atsižvelgiant į patvirtintą Garliavos miesto VVG strategiją ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles, galima pateikti iki 2023 m. balandžio 20 d.
el.p.:
garliavosvvg@gmail.com.

Garliavos miesto VVG strategiją ir keitimo projektą žr. http://www.garliava.lt/lt/garliavos-miesto-veiklos-gr/pletros-strategija.

 

 

vvg

vvg

 

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

 

Informuoju, kad Garliavos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 2022 m. kovo 29 d. vyks nuotoliniu būdu.

2022 m. kovo 24 d. gausite visą medžiagą ir balsavimo biuletenį elektroniniu paštu.

 

                                                Garliavos miesto veiklos grupės pirmininkas Vytautas Brazdauskas

 

 

 

Dėl Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. keitimo

 

Atsižvelgiant į tai, kad visi projektai, skirti Garliavos miesto vietos plėtros strategijai iki 2020 m. įgyvendinti, jau suplanuoti ir esant nesuplanuotam lėšų likučiui bei neatsiradus strategijoje minimos pabėgėlių tikslinės grupės yra poreikis inicijuoti strategijos pakeitimą, su kurio galima susipažinti čia (nuoroda).

Pasiūlymus ir pastabas dėl inicijuojamo Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. keitimo galima pateikti iki 2021 m. liepos 5 d. el. paštu garliavosvvg@gmail.com.

 

 

 

Skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0016) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 4

 

Garliavos m. vietos plėtros strategijos iki 2020 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

 

 Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

 

Garliavos miesto vietos plėtros patikslinta strategija iki 2020 m.

 

 

Skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus !

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0016) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 

Kvietimas

 

Vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

 

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

 

 

 

Garliavos miesto vietos plėtros patikslinta strategija iki 2020 m.

 

Siekiant efektyviau panaudoti Garliavos miesto VVG strategijos lėšas, rengiamas strategijos keitimo projektas.

Strategijos keitimo pasiūlymus, atsižvelgiant į patvirtintą Garliavos miesto VVG strategiją ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles, galima pateikti iki 2019 m. birželio 27 d.
el.p.:
garliavosvvg@gmail.com.

 

 

Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo  ataskaita  už 2018 metus.

 

Garliavos miesto vietos plėtros strategija iki 2020 m.

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0016) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 

Garliavos miesto vietos plėtros stategijos iki 2020 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas.

 

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

 

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS