www.garliava.lt

 

Skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0016) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 4

 

Garliavos m. vietos plėtros strategijos iki 2020 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

 

 Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

 

Garliavos miesto vietos plėtros patikslinta strategija iki 2020 m.

 

 

Skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus !

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0016) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 

Kvietimas

 

Vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

 

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

 

 

 

Garliavos miesto vietos plėtros patikslinta strategija iki 2020 m.

 

Siekiant efektyviau panaudoti Garliavos miesto VVG strategijos lėšas, rengiamas strategijos keitimo projektas.

Strategijos keitimo pasiūlymus, atsižvelgiant į patvirtintą Garliavos miesto VVG strategiją ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles, galima pateikti iki 2019 m. birželio 27 d.
el.p.:
garliavosvvg@gmail.com.

 

 

Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo  ataskaita  už 2018 metus.

 

Garliavos miesto vietos plėtros strategija iki 2020 m.

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0016) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 

Garliavos miesto vietos plėtros stategijos iki 2020 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas.

 

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

 

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS