www.garliava.lt

Garliavos miesto vietos plėtros strategija iki 2020 m.

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0016) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 

Garliavos miesto vietos plėtros stategijos iki 2020 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas.

 

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

 

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS