www.garliava.lt

Garliavos miesto vietos plėtros strategija iki 2020 m.

 

Garliavos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0016) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Garliavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 

Kvietimas

Vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo  forma