www.garliava.lt

Seniūno atliekami notariniai veiksmai

 

Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą.

 

Seniūnas turi teisę paliudyti rašytinio sutikimo, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, parašo tikrumą.

 

Seniūnai neatlygintinai atlieka tik Garliavos seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

1) tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda išmokoms, pensijoms ir pašalpoms Lietuvos pašte gauti;
2) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
3) liudija parašo dokumentuose tikrumą.

 

Notariniai veiksmai atliekami
pirmadieniais: 8 val. - 12 val. ir   13 val. - 16 val.
ketvirtadieniais: 8 val. - 12 val.