www.garliava.lt

karavajevo

karavajevo

 

 

Olego Karavajevo dailės studija

 

Adresas: Kauno raj. savivaldybės viešoji biblioteka,

Vytauto g. 21, Garliava, Kauno raj. LT-53210

 

Svetainė: http://olegokaravajevostudija.weebly.com/

 

 

  

caritas-logo

 

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas Garliavos skyrius

 

Adresas: Vytauto g.61A, Garliava, Kauno raj. LT-53259

Telefonai: +370 678 49221

Vedėja: Danutė Silvestravičienė

 

Darbo laikas:

Antradienis 10-12 val.

Ketvirtadienis 17-19 val.

Svetainė: http://www.garliava.lt/baznycia/caritas

 

 

  

GK LOGO

GK LOGO

 

 

Klubas "Garliaviečiai"

 

Adresas: Vytauto g.21, Garliava, Kauno raj. LT-53265

Koordinatorės telefonas: +370 37 551794

Pirmininkės telefonas: +370 620 75820

Svetainė: http://www.krsvbiblioteka.lt/lt/klubai/garliavieciai

 

 

  

 

 

 

Bendruomenės centras "Gaida""

 

Adresas: Liepų g. 17, Garliava, Kauno raj. LT

Pirmininkė Genovaitė Katinauskienė: +370 620 49898

El. paštas: gaida.bc@gmail.com

 

 

  

Garliavos neįgaliųjų draugija

 

Adresas: Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj. LT-53229

Draugijos paslaugų teikimo centras veikia St. Lozoraičio g. 19,

iš UAB "GAMEGA" nuomojamose patalpose. 

 

Telefonai: +370 37 552004, +370 37 675 43402

 

 Garliavos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vitalija Gabartienė.

Pirmininkės pavaduotoja Lenutė Palubinskienė.

Sekretorė Rimutė Jonikaitienė.

Finansininkė Lina Šablinskienė.

 

Draugija yra nevyriausybinė organizacija, asiociacija, Lietuvos neįgaliųjų draugijos narė, savo gretose vienijanti Garliavos miesto seniūnijos, Garliavos apylinkių seniūnijos, Alšėnų apylinkės seniūnijos ir Rokų apylinkės seniūnijos neįgaliuosius ir jų šeimos narius, savo registruotą veiklą vykdanti 15 metų.

 

Draugija vykdo veiklą pagal 2014 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kuris yra finansuojamas iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno rajono savivaldybės.

Vykdomo projekto tikslas – mažinti Garliavos ir Garliavos apylinkių, Rokų ir Alšėnų apylinkų neįgaliųjų socialinę atskirtį, didinti jų savarankiškumą, padėti integruotis į visuomenės gyvenimą.

 

Vykdomo projekto uždaviniai - gerinti neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę, teikiant neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, užimtumo amatų būreliuose, meninių gebėjimų ugdymo paslaugas.

 

Garliavos neįgaliųjų draugija teikia nuolatines socialines paslaugas, o arti neįgaliųjų namų esanti draugija sprendžia paslaugų prieinamumo problemą. Mūsų bendruomenės nariams, kurių dauguma vienas kitą pažįsta, lankymasis draugijoje yra labai priimtinas psichologiškai. Tikimasi, kad paslaugomis naudosis ne tik draugijos, bet ir vietos bendruomenės neįgalieji.

 

Garliavos neįgaliųjų draugijoje yra pritaikytos patalpos, kur pasirūpinama neįgaliųjų asmens higiena, mokoma neprarasti apsitarnavimo įgūdžių. Ypač populiari yra teikiama skalbimo paslauga. Draugijoje organizuojamos įvairios paskaitos bei mokymai, kaip reikia suprasti savo negalią, ligas ir padėti sau pačiam. Yra įvairų treniruoklių, kurių pagalba stiprinama narių fizinė būsena. Taip pat kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį vyksta draugijos narių susirinkimai, kuriuose sprendžiami draugijos veiklos klausimai, švenčiamos asmeninės narių šventės, rengiami susitikimai su Seimo nariais ir kitais .

 

Draugijoje teikiamos neįgaliesiems asmeninio asistento paslaugos, lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose.

 

Labai populiari meninių gebėjimų teikiama paslauga. 2000 m.sukurtas neįgaliųjų dainos ansamblis „Šarma", kuris dalyvauja konkursuose, atlieka savo programą įvairių renginių metu. Aktyvūs yra ir draugijos poezijos kūrėjai. Meninių gebėjimų lavinimo veikla tarpusavyje suartina neįgaliuosius.

 

Užimtumo amatais teikiama paslauga – tai siuvimo mokymasis, mezgimas, pynimas, vėlimas, dekupažas. Šioje veikloje atsisklaeidžia unikalūs žmonių gebėjimai kurti, atsiranda galimybė išmokti amato.

 

Aktyvūs draugijos veikloje yra ir draugijos sportininkai – šaškininkai, šachmatininkai, smiginio mėtytojai, kurie pelno aukštus apdovanojimus sporto turnyruose.

 

Draugijos nariai noriai dalyvauja įvairiose iškylose, ekskursijose, lanko teatrus, koncertus, aktyviai bendrauja su kitų neįgaliųjų draugijų nariais.

 

Visos neįgaliųjų draugijos planuojamos veiklos yra nuolatinio ir tęstinio pobūdžio. Jos reikalingos tiek neįgaliesiems, tiek jų šeimos nariams, nes didina jų socialinius įgūdžius, savarankiškumą, skatina sveikai, kūrybiškai ir aktyviai gyventi.

 

Kviečiami rėmėjai prisidėti prie draugijos veiklos, nauji nariai ir jų šeimos nariai dalyvauti draugijos veikloje.