CARITAS (lot. gailestingoji meilė) – tai tarptautinė katalikiška organizacija, kuri teikia pagalbą visiems, kam jos reikia, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties, amžiaus ar tautybės. Veikla grįsta savanorišku darbu. Caritas tikslas: dalintis gailestingumu ir suteikti pagalbą išgyvenantiems sunkumus.

 

Garliavos Švč. Trejybės parapijos CARITAS dirba parapijos namuose (Vytauto g. 61a):

Antradieniais 10.00 iki 14.00 val.

Ketvirtadieniais 16.00 iki 18.00 val.

Išklausymo tarnystė - Caritas savanoriai yra pasiruošę išklausyti žmones:

Prašome taip pat pranešti apie pagalbos reikalingus žmones.

 

Kontaktai

Garliavos Caritas vadovė Onutė Grabauskienė: tel. 861414496.

Email: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

https://www.facebook.com / Garliavos caritas

 

Norintys paaukoti artimo meilės darbams savo auką gali pervesti į šią parapijos Caritas skirtą banko sąskaitą:

Swedbank LT327300010098394437.

Gavėjas: Garliavos Švč. Trejybės parapija.

 

CARITAS sruktūra

Caritas pavaldus parapijos klebonui kun. Gintarui Urbštui.

Caritas veikloje dalyvauja 12 savanorių.

 

CARITAS veikla

  • Išklausymo tarnystė – savanoriai priima pokalbiui visus, kuriems reikia pasidalinti savo sunkumais, paprašyti pagalbos ar tiesiog reikia atjautos, patarimo.
  • Pagalba parapijos stokojančioms šeimoms, vienišiems seneliams, ligoniams.
  • Bendradarbiavimas su parapijoje veikiančiomis veiklomis (Su Krizių centru, su rajono seniūnijomis, su mokyklomis).
  • Renginių „Adventinė popietė“ ir  „Užgavėnės“ organizavimas.
  • Labdaringų akcijų (paremti gydymui ar nukentėjusiems nuo gaisro ir kt.) organizavimas.
  • Akcija „Gerumas mus vienija“ organizavimas.
  • Labdaros priėmimas - išdavimas.
  • Caritas savanorių susirinkimų rengimas.

 

CARITAS Išklausymo tarnystė

Ši tarnystė skirta žmonėms, norintiems išsikalbėti, pasidalyti rūpesčiais ir būti išgirstiems. Neretai žmonės jaučiasi vieniši, neišklausyti ir pamiršti. Tai yra viena iš šiandieninės visuomenės skurdo formų. Tokį vargą patiriantiems žmonėms gali Išklausymo tarnystėje tarnaujantys savanoriai, kurie kartu ieško, kaip galima išspręsti kilusias problemas.

Išklausymo tarnystė - tai būdas tarnauti ir dovanotis artimui, kartu pastebint ir atrandant ne tik šalia esantį žmogų, mūsų artimąjį, bet ir save patį. Tai būdas įsijausti  į kitą žmogų, kad jis pajaustų, kad jam tiesiama ranka, ir kad taip patirtų šiltą žmogišką bendrystę. Tai nauja galimybė padėti artimui jo gyvenimo kelionėje, palydint ar tiesiog pabūnant šalia išbandymo ar sunkumo metą. Norime, kad mūsų artimas brolis ar sesuo nesijaustų paliktas (-a) ar apleistas (-a), bet visa esybe pajustų, kad yra mylimas Dievo vaikas. (Caritas išklausymo centras, 2017).

 

SAVANORYSTĖ

Savanorystė – tai pati geriausia galimybė padėti kitiems, kartu realizuojant savo sugebėjimus, talentus, įgyjant naujos patirties ir įgūdžių.
Norinčius ir galinčius kviečiame savanorišku darbu prisijungti prie parapijos karitatyvinės veiklos. Kreiptis į Onutę Tel. 8 614 14496.

 

PARAPIJOS CARITAS trumpa istorija.

Parapijos CARITAS įsikūrė 2006 m. Aldonos Butkienės ir jai padedančių moterų iniciatyva ir pastangomis. Nuo 2016 m. gegužės 17 d. parapijos  Caritas vadovavo Danutė Silvestravičienė. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. parapijos Caritas vadovauja Ona Grabauskienė.

Organizuojamų labdaringų akcijų metu surinktomis lėšomis per 2013 m. perėmė dviejų parapijiečių gydymą ir dvi šeimas nukentėjusias nuo gaisro. 2014 m. parėmė vieną parapijietę nukentėjusią nuo gaisro. 2017 m. – vieną šeimą nukentėjusią nuo gaisro.