Suaugusiųjų katechumenatas

„Visus krikščionis, kad ir kur bei kokiomis aplinkybėmis jie gyventų, kviečiu šiandien pat atnaujinti savo asmenišką susitikimą su Jėzumi Kristumi

ar bent pasiryžti leisti jam mus sutikti, kasdien nepaliaujamai jo ieškoti.(Pop. Pranciškus, apaštalinis paraginimas EVANGELII GAUDIUM, 3-4).

Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta pasirengimui priimti Krikšto,  Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus bei pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą.

Katechumenatas yra skirtas trims suaugusiųjų grupėms:

· nekrikštytiesiems;

· krikštytiems Katalikų Bažnyčioje, bet nepriėmusiems Atgailos, Eucharistijos ir/ar Sutvirtinimo sakramentų.

· krikštytiems kitoje krikščioniškoje bendruomenėje, norintiems pilnai įsijungti į Katalikų Bažnyčią.

Programoje norėdami pagilinti tikėjimą, gali dalyvauti ir visi kiti katalikai. Šios programos katechezės dalis puikiai tinka vaikystėje krikštytiems ir kitus sakramentus priėmusiems katalikams, kurie suaugę norėtų sąmoningai priimti ir atnaujinti Krikšto malones.

Kaip vyksta ir kiek trunka Katechumenatas?

Katechumenato tikslas yra padėti žmogui subrandinti savo atsivertimą ir tikėjimą bei parengti jį priimti Dievo dovaną per Krikštą, Sutvirtinimą ir Eucharistiją (žr. KBK 1247-1248). Katechumenatas yra specifinę struktūrą turintis katechezės ir liturginių apeigų procesas.

Katechumenatą sudaro keturi besitęsiantys laikotarpiai:

· Prieškatechumenatas – pirmosios evangelizacijos laikotarpis;

· Katechumenatas – išsamios katechezės laikotarpis;

· Išskaistinimas ir apšvietimas – gilesnio dvasinio pasirengimo laikas;

· Mistagogija – naujo sakramentinio ir bendruomeninio gyvenimo ugdymo laikotarpis.

Pagrindinė dalyvavimo Katechumenate dalis – kassavaitiniai susitikimai. Programos trukmė 8 mėn. (nuo spalio mėn. iki Sekminių). Kiekviename susitikime pristatoma svarbi tikėjimo tema, po to vyksta diskusija mažesnėse grupelėse. Susitikimus veda specialiai tam pasirengusi grupė.

Susitikimai vyksta:

· nuo 2023 m. spalio 3 d. iki 2024 m. gegužės 14 d.

· antradieniais: nuo 19:00-20:45 val.

· Garliavos parapijos namuose (Vytauto g. 61a).

Dėl papildomos informacijos galite skambinti telefonu Garliavoje 861588600 arba mob. 869816088.

Programos metu nagrinėjamos pagrindinės tikėjimo tiesos, krikščioniškoji moralė, gilinamasi kas yra sakramentai. Kartu ieškome atsakymų į klausimus: Kas yra Jėzus?; Kokia Kryžiaus prasmė?; Kaip skaityti Šventąjį Raštą ir kaip melstis? Kas yra Šventoji Dvasia?;Kaip pasipriešinti blogiui?; Ar ezoterika, prietarai ir okultinė praktika suderinama su tikėjimu?; Kam reikalinga išpažintis?; Kas yra Eucharistija ir kodėl reikia eiti į šv. Mišias?; Kas yra Bažnyčia, bendruomenė ir tarnystė joje?; Kaip pilnavertiškai nugyventi gyvenimą?; Ir daug kitų aktualių klausimų!

Jeigu Jums kyla tokie ar panašūs klausimai, jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir sąmoningiau gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, tada Katechumenatas gali būti kaip tik tai, ko Jums reikia.

Trumpa statistika: Suaugusiųjų Katechumenato programoje dalyvavo:

Metai

Dalyvių skaičius

Ruošėsi Įkrikščioninimo sakramentams

Krikštui

Sutvirtinimui

Eucharistijos ir Atgailos

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

24

26

30

13

16

2

1

2

2

2

17

22

21

7

11

5

3

7

4

3

Liudijimai:

Buvau atitolęs nuo tikėjimo, tačiau dabar jaučiuosi, kad gyventi tikint lengviau, nei buvo prieš tai. Artūras, 2019 m.

Esu labai dėkinga už šį laikotarpį. Aš pasikeičiau, nors ir liko dar neatsakytų klausimų. Pradėjau kasdien skaityti Šv. Raštą. Mano tikėjimas sustiprėjo. Ana, 2019m.

Atėjau nusiteikęs skeptiškai, tačiau po viso kurso pradėjau į daugelį dalykų žiūrėti kitaip. Supratau kas yra Bažnyčia, kodėl Jėzus buvo nukryžiuotas, gavau daugelį atsakymų į man rūpimus klausimus. Džiaugiuosi dalyvavęs programoje. Evaldas, 2019 m.

Atėjau, nes norėjau pagilinti savo tikėjimą, daugiau sužinoti: kas vyksta, kaip vyksta ir svarbiausia kodėl? Per visą šį laikotarpį gavau žinių žymiai daugiau nei tikėjausi. Labiausiai netikėtas dalykas – sutikti žmonės: labai nuoširdūs ir visi tokie skirtingi. Renata. 2019 m.

Pasidalinkite šia žinia su savo artimaisiais bei draugais. Galbūt ir jiems tai aktualu.