Rožinio malda

Ši malda - tai gaivinantis vasaros lietus, kuris erškėčius ir usnis daiginančią žemę paverčia žydinčiu sodu. Tai kelionė Šventojo Rašto puslapiais, primenančiais svarbiausius Dievo Motinos Marijos ir Dievo Sūnaus Jėzaus gyvenimo momentus, priverčiančius susimąstyti ir dar kartą pažvelgti į save, perkainoti savo gyvenimą, padėkoti už tą begalinę Dievo meilę žmogui.

Šioje maldoje suvokiame, kad tik per auką ir kasdieninį savo gyvenimo kryžių žmogus pasiekia išganymą, įeidamas į Dangaus karalystę. Tik nuolatinis augimas viduje, nuolatinis dvasios tobulėjimas atveda žmogų prie Dangaus vartų. Ne pataikavimas kūno geiduliams, o įsiklausymas į vidinį - Dievo - balsą veda žmogų teisingu keliu.

Tik nuolatinis buvimas su Dievu maldoje, pasitikėjimas Juo padeda bręsti žmogaus dvasiai. Juk žemės gyvenimas žmogui tam ir duodamas, kad galėtų subręsti jo dvasia, kad jis rastų Dievą. O Dievo mes randame tiek, kiek Jo ieškome. Geriausia priemonė tam yra Rožinio malda.

Tai nuostabi, raminanti ir gydanti priemonė. Praleiskime kasdien pusvalandį ne televizoriaus ekrano šviesoje, o Rožinio maldoje - viskas pasikeis. Mes pamiršome šią nuostabią maldą, nuryjame tabletę ir einame miegoti. Geriau pabūkime su Dievu maldoje - tai veiksmingesnė priemonė negu cheminė terapija.

Dažniausiai mūsų dienų žmogus serga ne kūnu, o dvasia. Pirmiausia gydymas reikalingas žmogaus dvasiai. O čia tėra vienintelė priemonė - Dievas ir malda, ramybė ir taika. Juk tik žmogaus širdyje vyksta nuolatiniai karai tarp gėrio ir blogio. Tik čia pirmiausia turi būti pasirašytos paliaubos Dievo ranka - malda.

Išguiti iš savo gyvenimo Dievą ir maldą, atsukti Jam nugarą, atsiremti vien į save ir į žemę, tai slidus ir nepatikimas atramos taškas. Grįžkime prie Rožinio maldos. Tai pati didžiausia palaima.

Naujiena

Popiežius pasiūlė prie dabar esančių trijų rožinio dalių (Džiaugsmingosios, Skausmingosios ir Garbingosios) pridėti dar vieną – Šviesos paslapčių dalį. Joje bus apmąstomi Jėzaus viešojo gyvenimo įvykiai:

  1. Krikštas Jordano upėje,
  2. Kanoje padaryta stebuklų pradžia,
  3. Dievo karalystės skelbimas ir kvietimas atsiversti,
  4. Atsimainymas ir
  5. Eucharistijos įsteigimas.

Šio pasiūlymo tikslas – praplėsti rožinio maldą, kad tikintieji jį melsdamiesi galėtų dar giliau suvokti ir priimti Gerosios Naujienos – Evangelijos turinį.