2019 metų atlaidai, rekolekcijos  ir šventės mūsų parapijoje:

Gavėnios rekolekcijos 2019 m.