2021 M. ATLAIDAI  IR REKOLEKCIJOS

Garliavos Švč. Trejybės parapijoje:

Gavėnios rekolekcijos - kovo 20-21 d.

Švč. Trejybės atlaidai - gegužės 30 d.

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai - spalio 3 d. 12 val.

Advento rekolekcijos - gruodžio 18-19 d.

 

2021 M. ATLAIDAI ALEKSOTO DEKANATE

DATA

LAIKAS

ATLAIDAI

BAŽNYČIA

Kovo 7 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠV. KAZIMIERO

Aleksoto

Balandžio 25 d.

9.30 val.

ŠV. JURGIO

Margininkų

Gegužės 30 d.

10.00, 13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Šlienavos

Gegužės 30 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Viršužiglio

Gegužės 30  d.

12.00 val.

ŠVČ. TREJYBĖS

Garliavos

Birželio 13 d.

13.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Ežerėlio

Birželio 13 d.

11.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Rokų

Birželio 13 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Aleksoto

Birželio 20 d.

12.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Pažėrų

Birželio 13 d.

13.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Braziūkai

Birželio 24 d.

13.00 val.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO

Zapyškio

Liepos 18 d.

12.30 val.

ŠKAPLIERINĖS

Margininkų

Liepos 25 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Kačerginės

Liepos 25 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Viršužiglio

Rugpjūčio 8 d.

13.00 val.

KRISTAUS ATSIMAINYMO

Zapyškio

Rugpjūčio 15  d.

13.00 val.

ŽOLINĖS

Pažėrų

Rugpjūčio 15 d.

12.00 val.

ŠV. ROKO

A. Panemunės

Rugpjūčio 22 d.

10.00, 13.00 val.

ŠV. BALTRAMIEJAUS

Šlienavos

Rugsėjo 12 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO

Ežerėlio

Rugsėjo 12 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

Tabariškių

Rugsėjo 12 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

A. Panemunės

Spalio 3 d.

12.00 val.

ŠV. ARKANGELO MYKOLO

Garliavos

Spalio 3 d.

9.30 val.

ŠV. ANGELŲ SARGŲ

Margininkų

Lapkričio 21 d.

12.00 val.

KRISTAUS KARALIAUS

Tabariškių

Gruodžio 5 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO

Braziūkų

Gruodžio 26  d.

11.00 val.

ŠV. ŠEIMOS

Rokų

ATLAIDAMS pelnyti atlikime išpažintį, priimkime Jėzų Šv. Komunijoje,

pasimelskime popiežiaus intencija.

Gausių jums Viešpaties malonių!