2022 m. ATLAIDAI  IR REKOLEKCIJOS

Garliavos Švč. Trejybės parapijoje:

Gavėnios rekolekcijos - balandžio 2-3 d.

Švč. Trejybės atlaidai - birželio 12 d.

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai - spalio 2 d.

Advento rekolekcijos - gruodžio 17-18 d.

 

2022 m. ATLAIDAI ALEKSOTO DEKANATE

DATA

LAIKAS

ATLAIDAI

BAŽNYČIA

Kovo 6 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠV. KAZIMIERO

Aleksoto

Balandžio 24 d.

9.30 val.

ŠV. JURGIO

Margininkų

Gegužės 29 d.

10.00, 13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Šlienavos

Gegužės 29 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Viršužiglio

Birželio 12  d.

12.00 val.

ŠVČ. TREJYBĖS

Garliavos

Birželio 12 d.

13.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Ežerėlio

Birželio 19 d.

11.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Rokų

Birželio 19 d.

13.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Braziūkai

Birželio 24 d.

12.00 val.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO

Prie senosios Zapyškio bažnyčios

Birželio 26 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Aleksoto

Birželio 26 d.

1o.45 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Pažėrų

Liepos 17 d.

12.30 val.

ŠKAPLIERINĖS

Margininkų

Liepos 24 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Kačerginės

Liepos 24 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Viršužiglio

Rugpjūčio 7 d.

13.00 val.

KRISTAUS ATSIMAINYMO

Zapyškio

Rugpjūčio 15  d.

13.00 val.

ŽOLINĖS

Pažėrų

Rugpjūčio 21 d.

12.00 val.

ŠV. ROKO

A. Panemunės

Rugpjūčio 28 d.

10.00, 13.00 val.

ŠV. BALTRAMIEJAUS

Šlienavos

Rugsėjo 11 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO

Ežerėlio

Rugsėjo 11 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

A. Panemunės

Rugsėjo 18 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

Tabariškių

Spalio 2 d.

12.00 val.

ŠV. ARKANGELO MYKOLO

Garliavos

Spalio 2 d.

9.30 val.

ŠV. ANGELŲ SARGŲ

Margininkų

Lapkričio 20 d.

12.00 val.

KRISTAUS KARALIAUS

Tabariškių

Gruodžio 11 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO

Braziūkų

Gruodžio 26 d.

11.00 val.

ŠV. ŠEIMOS

Rokų


Gausių jums Viešpaties malonių
!
ATLAIDAMS pelnyti atlikime išpažintį, priimkime Jėzų Šv. Komunijoje,
pasimelskime popiežiaus intencija.