2023 m. ATLAIDAI  IR REKOLEKCIJOS

Garliavos Švč. Trejybės parapijoje:

Gavėnios rekolekcijos - kovo 25-26 d.

Švč. Trejybės atlaidai - birželio 4 d.

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai - spalio 1 d.

Advento rekolekcijos - gruodžio 16-17 d.

 

2023 m. ATLAIDAI ALEKSOTO DEKANATE

DATA

LAIKAS

ATLAIDAI

BAŽNYČIA

Kovo 5 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠV. KAZIMIERO

Aleksoto

Gegužės 28 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Viršužiglio

Birželio 4 d.

12.00 val.

ŠVČ. TREJYBĖS

Garliavos

Birželio 4 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Šlienavos

Birželio 18 d.

13.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Ežerėlio

Birželio 18 d.

12.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Rokų

Birželio 18 d.

13.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Braziūkai

Birželio 18 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Aleksoto

Birželio 18 d.

1o.45 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Pažėrų

Birželio 24 d.

13.00 val.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO

Prie senosios Zapyškio bažnyčios

Liepos 16 d.

13.00 val.

ŠKAPLIERINĖS

Margininkų

Liepos 23 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Kačerginės

Liepos 30 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Viršužiglio

Rugpjūčio 6 d.

13.00 val.

KRISTAUS ATSIMAINYMO

Zapyškio

Rugpjūčio 15  d.

13.00 val.

ŽOLINĖS

Pažėrų

Rugpjūčio 20 d.

12.00 val.

ŠV. ROKO

A. Panemunės

Rugpjūčio 27 d.

13.00 val.

ŠV. BALTRAMIEJAUS

Šlienavos

Rugsėjo 10 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO

Ežerėlio

Rugsėjo 10 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

A. Panemunės

Rugsėjo 10 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

Tabariškių

Spalio 1 d.

12.00 val.

ŠV. ARKANGELO MYKOLO

Garliavos

Lapkričio 26 d.

12.00 val.

KRISTAUS KARALIAUS

Tabariškių

Gruodžio 10 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO

Braziūkų

Gruodžio 26 d.

12.00 val.

ŠV. ŠEIMOS

Rokų


Gausių jums Viešpaties malonių
!
ATLAIDAMS pelnyti atlikime išpažintį, priimkime Jėzų Šv. Komunijoje,
pasimelskime popiežiaus intencija.