Skelbimai:

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas


Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

2020 m. liepos 31 d.

Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi turėti galimybę dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Prieš šv. Komunijos dalijimą jos dalytojai raginami dezinfekuoti rankas. Ir toliau galioja būtinybė reguliariai dezinfekuoti ir vėdinti patalpas.

Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. Vietos ordinarai gali imtis ir kitų būtinų priemonių savo vyskupijų teritorijose. Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui – gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus!

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija


Sulaukėme žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje darbuojasi ne vienas oficialiai įdarbintas žmogus bei joje tarnaujančius kunigus? Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai kasdien aukoja šv. Mišias ir yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Galite užsakyti šv. Mišias ir elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paskambinę į parapijos raštinę tel. 8 37 551208, 8 615 88600 arba 8 698 16088. Neišeidami iš savo namų galite pagelbėti mūsų parapijai padarydami pavedimą į parapijos sąskaitą:

Garliavos Švč. Trejybės parapija
LT407300010002511248
Mokėjimo paskirtyje nurodant ar tai auka pvz., šv. Mišioms už gyvus ar mirusius; ar pvz., Sekmadienio rinkliavai
Jei šiuo metu kokiu nors jums rūpimu klausimu norėtumėte pasikalbėti galite rašyti e į el. p. gintaras.urbstas@gmail. com ar skambinti 8 698 16088.
Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Informaciją apie rengimą sakramentams rasite skiltyje: Aktuali informacija.

Rugsėjo mėnesį šiokiadieniais šv. Mišios mūsų bažnyčioje yra aukojamos tik vakarais 18 val.

Rugsėjo mėnesio Šventojo Tėvo intencija bendroji: Melskimės, kad nebūtų grobstomi Žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.

Rugsėjo 27d. švęsime šv. arkangelo Mykolo atlaidus. 12 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Bažnyčią šį sekmadienį pamini Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Taip pat minėsime keliautojų ir vairuotojų dieną. Prisiminkime žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse bei melskimės prašydami Dievo suteikti atsakomybės jausmą visiems eismo dalyviams.

Rugsėjo 29d. švęsime šv. arkangelų Mykolo, Gabrieliaus, Rapolo šventę.

Rugsėjo 30d. minėsime šv. Jeronimą, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

Nuo spalio mėnesio šv. Mišios bus aukojamos šiokiadieniais įprasta tvarka: 8 val.ir 18 val.

Spalio mėnesio Šventojo Tėvo intencija: Melskimės, kad per Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas vietas Bažnyčios institucijose.

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Rožinio pamaldas mūsų bažnyčioje atliksime šiokiadieniais nuo 17. 20 val., sekmadieniais nuo 9,20 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje draugijoje ar daugeliui taip susirinkus kokiam nors maldingam tikslui pamaldžiai kalba Rožinį. Visuotiniai atlaidai pelnomi ir tuo atveju, kai Rožinį kalba popiežius, o mes arba patys pamaldžiai dalyvaujame, arba per televiziją ar radiją pamaldžiai sekame.

Spalio 1d. minėsime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, mergelę, Bažnyčios mokytoją. Mūsų bažnyčioje po 8 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija iki 18 val. šv. Mišių, kurios bus aukojamos už pašaukimus. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks maldos judėjimo už kunigus ir parapiją grupelės susitikimas.

Spalio 2d. yra minimi šv. Angelai Sargai. Šią diena pasimelskime už policininkus. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Jėzaus Širdį intencijomis.

Spalio 3d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Mergelę Mariją intencijomis.

Spalio 4d. rinkliava bus daroma visuotinės Bažnyčios reikmėms: šv. Petro skatikas.

Spalio 5d. minėsime šv. Faustiną Kovalską, vienuolę. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Spalio 6d. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną Paduvietį intencijomis.

Spalio 7d. minėsime Rožinio Švč. Mergelę Mariją. 18 val. melsimės palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos narių intencijomis.

Pamaldų vietose galima įsigyti: Šv. Raštą; Vaikams skirtą žurnalą Bitutė; maldynėlį "Magnificat vaikams" rugsėjo-spalio mėnesių; maldaknyges vaikams. Maldynėlį suaugusiems "Magnificat" rugsėjo ir spalio mėnesių. "Žodis tarp mūsų" rugsėjo-spalio mėnesių; Saleziečių žinios"; "Kelionė"; Laikraščius: "Katalikas" ir "XXI amžius".


Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.