Gruodžio mėnesio Šventojo tėvo intencija (Evangelizacinė):

Melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo Žodį, kad Šventosios Dvasios galia būtų drąsūs ir kūrybingi Jo liudytojai.

 


Sulaukėme žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje darbuojasi ne vienas oficialiai įdarbintas žmogus bei joje tarnaujančius kunigus? Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai kasdien aukoja šv. Mišias ir yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Galite užsakyti šv. Mišias ir elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paskambinę į parapijos raštinę tel. 8 37 551208, 8 615 88600 arba 8 698 16088. Neišeidami iš savo namų galite pagelbėti mūsų parapijai padarydami pavedimą į parapijos sąskaitą:

Garliavos Švč. Trejybės parapija
LT407300010002511248
Mokėjimo paskirtyje nurodant ar tai auka pvz., šv. Mišioms už gyvus ar mirusius; ar pvz., Sekmadienio rinkliavai
Jei šiuo metu kokiu nors jums rūpimu klausimu norėtumėte pasikalbėti galite rašyti e į el. p. gintaras.urbstas@gmail. com ar skambinti 8 698 16088.
Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Informaciją apie rengimą sakramentams rasite skiltyje: Aktuali informacija.

Bažnyčia švenčia Šeimos - Amoris laetitia, Šv. Juozapo metus. Lietuvos tikintieji yra kviečiami įsijungti į maldos akciją: Maldos skydas už šeimą - namų Bažnyčią, valstybės ir visuomenės pagrindą.  Sekite internetinę svetainę: www.katalikai.lt/svjuozapometai

Nuo spalio 10 d. popiežius Pranciškus Vatikane pradėjo Katalikų Bažnyčios Sinodinį kelią. Daugiau  informacijos rasite Sinodui skirtoje svetainėje - sinodas.katalikai.lt

Advento metu bažnyčioje stovės aukų dėželė "Advento pasninko vaisiai". Aukos paliktos šioje aukų dėželėje bus skirtos Libano krikščionims.

Kalėdaičius rasite bažnyčioje prieš pamaldas ir po jų.

Gruodžio 5 d. švęsime II Advento sekmadienį.

Gruodžio 6 d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Gruodžio 7 d. minėsime šv. Ambraziejų, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną intencijomis.

Gruodžio 8 d. švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę.

Gruodžio 12 d. švęsime III Advento sekmadienį, vadinamą Gaudete. Šis sekmadienis reiškia Advento pusiaukelę ir jo džiaugsmingą charakterį išreiškia rožinė šv. Mišių drabužio - arnoto spalva. Šią dieną nuo 17 val. mūsų bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatys savo sukurtą 2022 metams katalikišką kalendorių "Šventumo keliu". 18 val. Jo Ekscelencija aukos šv. Mišias.

Gruodžio 13 d. minėsime šv. Liuciją, mergelę, kankinę.

Gruodžio 14 d. minėsime šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

Gruodžio 15 d. 18.45 val. Garliavos meno mokyklos mūsų vaikai mūsų bažnyčioje giesmėmis ir muzikos instrumentais šlovins Dievą.

Bažnyčioje galima įsigyti: Šv. Raštą; Liturginių maldynų; Žvakių; Maldynėlį "Magnificat vaikams" lapkričio-gruodžio mėnesių; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" gruodžio mėnesio; Žurnalus: "Saleziečių žinios"; "Artuma" lapkričio mėnesio; "Žodis tarp mūsų" lapkričio-gruodžio mėnesių; "Kelionė"; Laikraščius: "Katalikas" ir "XXI amžius".


Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.


https://www.facebook.com/Garliavosparapija/