Rugsėjo mėnesio Šventojo tėvo intencija:

Melskimės, kad visų pasaulio šalių įstatymais būtų panaikinta mirties bausmė, žeidžianti žmogaus asmens kilnumą.

Sulaukėme žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje darbuojasi ne vienas oficialiai įdarbintas žmogus bei joje tarnaujančius kunigus? Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai kasdien aukoja šv. Mišias ir yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Galite užsakyti šv. Mišias ir elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paskambinę į parapijos raštinę tel. 8 37 551208, 8 615 88600 arba 8 698 16088. Neišeidami iš savo namų galite pagelbėti mūsų parapijai padarydami pavedimą į parapijos sąskaitą:

Garliavos Švč. Trejybės parapija
LT407300010002511248
Mokėjimo paskirtyje nurodant ar tai auka pvz., šv. Mišioms už gyvus ar mirusius; ar pvz., Sekmadienio rinkliavai
Jei šiuo metu kokiu nors jums rūpimu klausimu norėtumėte pasikalbėti galite rašyti e į el. p. gintaras.urbstas@gmail. com ar skambinti 8 698 16088.
Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Informaciją apie rengimą sakramentams rasite skiltyje: Aktuali informacija.

Nuo rugsėjo mėnesio sekmadieniais melsimės 8, 10, 12, 18 val.

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4-ąją švenčiamo Pranciškaus Asyžiečio minėjimo Bažnyčioje yra skiriamas Laikas kūrinijai. Šiuo laikotarpiu krikščionys visame pasaulyje meldžiasi už kūriniją, apmąsto savo atsakomybę už mūsų bendrus namus.

Spalio mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Rožinį mūsų bažnyčioje kalbėsime pirmąjį sekmadienį (Spalio 2 d.) 11. 20 val., kitais sekmadieniais 9,20 val., o šiokiadieniais 17.20 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje draugijoje ar daugeliui taip susirinkus kokiam nors maldingam tikslui pamaldžiai kalba rožinį. Visuotiniai atlaidai pelnomi ir tuo atveju, kai rožinį kalba popiežius, o mes arba patys pamaldžiai dalyvaujame arba per internetą, televiziją ar radiją pamaldžiai sekame.

Spalio 1 d. minime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, mergelę, Bažnyčios mokytoją. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Mergelę Mariją intencijomis.

Spalio 1 d. nuo 16 val. kviečiame šeimas į parapijos namuose vyksiantį susitikimą šeimoms.

Spalio 2 d. švęsime mūsų parapijoje šventojo arkangelo Mykolus atlaidus. Pagrindinės šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis bus švenčiamos 12 val. Jose šalia kitų intencijų melsimės ir už policijos darbuotojus bei pedagogus. Šv. Mišias baigsime Švč. Sakramento procesija. Kviečiu visus aktyviai įsijungti į Eucharistinę procesiją. Tikintieji pradedant išvakarėmis bei viso šio sekmadienio metu gali įprastomis sąlygomis laimėti visuotinius atlaidus.

Spalio 3 d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusius.

Spalio 4 d. minėsime šv. Pranciškų Asyžietį. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į šv. Antaną Paduvietį.

Spalio 5 d. minėsime šv. Faustiną Kovalską, vienuolę. Nuo 16 val. parapijos namuose rinksis palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugija. Kviečiame ateiti visus norinčius.

Spalio 6 d. po 8 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija iki 18 val. šv. Mišių, kurias aukosime už dvasinius pašaukimus. Po pamaldų parapijos namuose rinksis maldos judėjimo už parapiją ir kunigus grupelė. Kviečiame dalyvauti.

Spalio 7 d. yra paminima Rožinio Švč. Mergelė Marija. Nuo 17 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, kurioje melsimės rožinį ir giedosime Švč. Jėzaus Širdies litaniją. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

Bažnyčioje galima įsigyti: Šv. Raštą; Liturginių maldynų (su pilnais litanijų tekstais); Žvakių: velykinių, antkapinių ; Maldynėlį "Magnificat vaikamsrugsėjo-spalio mėnesių; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" rugsėjo ir spalio mėnesio; Žurnalus: "Saleziečių žinios"; "Artuma" rugsėjo mėnesio; "Žodis tarp mūsų rugsėjo-spalio mėnesių; "Kelionė" (naujas numeris); Laikraščius: "Katalikas" ir "XXI amžius". Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklika Fratelli tutti apie brolybę ir socialinę draugystę.


Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:

]\ Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.


https://www.facebook.com/Garliavosparapija/