Vasario mėnesio Šventojo tėvo intencija:

Melskimės, kad parapijos, svarbiausiu dalyku laikydamos bendrystę, vis labiau taptų tikėjimo ir brolybės bendruomenėmis, atviromis žmonėms, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Sulaukėme žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje darbuojasi ne vienas oficialiai įdarbintas žmogus bei joje tarnaujančius kunigus? Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai kasdien aukoja šv. Mišias ir yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Galite užsakyti šv. Mišias ir elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paskambinę į parapijos raštinę tel. 8 37 551208, 8 615 88600 arba 8 698 16088. Neišeidami iš savo namų galite pagelbėti mūsų parapijai padarydami pavedimą į parapijos sąskaitą:

Garliavos Švč. Trejybės parapija
LT407300010002511248
Mokėjimo paskirtyje nurodant ar tai auka pvz., šv. Mišioms už gyvus ar mirusius; ar pvz., Sekmadienio rinkliavai
Jei šiuo metu kokiu nors jums rūpimu klausimu norėtumėte pasikalbėti galite rašyti į el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ar skambinti 8 698 16088.
Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Informaciją apie rengimą sakramentams rasite skiltyje: Aktuali informacija.

Per Grabnyčias pašventintų žvakių rasite bažnyčios zakristijoje.

Vasario 5 d. švenčiant V Eilinį sekmadienį, kartu prisiminsime ir šv. Agotą, kurios užtarimo meldžiant, kiekvienose šv. Mišiose, palaiminsime duoną kaip gerumo ženklą ir vandenį kaip apsaugos priemonę nuo ugnies pavojaus.

Vasario 5 d. nuo 13.30 val. bus lankomi Garliavos miesto Gluosnių gatvės gyventojai.

Vasario 5 d. 16 val. parapijos namuose kviečiame į susitikimą su psichologe Kristina Navickiene, knygos sudarytoja "Didesnio skausmo nebūna - atsakymai, pagalba ir viltis, netekus kūdikio".

Vasario 6 d. Bažnyčia mini Japonijos kankinius: Šv. Paulių Mikį ir jo draugus. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Vasario 6 d. nuo 13 val. bus lankomi pagirių kaimo Pagirių gatvės gyventojai.

Vasario 7 d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną Paduvietį, mūsų vyskupijos globėją, intencijomis.

Vasario 8-ą yra minima Pasaulinė mados ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena.

Vasario 9 d. nuo 17 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, kurioje melsimės už dvasinius pašaukimus bei taiką Ukrainoje.

Vasario 10 d. minėsime šv. Skolastiką, mergelę.

Vasario 11-oji yra Pasaulinė ligonių diena. Kviečiame esame melstis už ligonius, juos aplankyti ir padėti. Prašykime medikams ir slaugytojams atsidėjimo ir meilės ligoniams. Mūsų bažnyčioje 10 val. šv. Mišiose sergantiems teiksime Ligonių patepimo sakramentą.

Vasario 14 d. švęsime šv. Europos globėjų: vienuolio Kirilo ir vyskupo Metodijaus šventę.

Bažnyčioje galima įsigyti: Šv. Raštą; Liturginių maldynų (su pilnais litanijų tekstais); Žvakių antkapinių ; Maldynėlį "Magnificat vaikams" sausio-vasario bei kovo-balandžio mėnesių; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" vasario ir kovo mėnesių; Žurnalus: "Saleziečių žinios" (su 2023 m. kalendoriumi); "Artuma" vasario mėnesio; "Žodis tarp mūsų sausio-vasario mėnesių; "Kelionė"; Laikraščius: "Katalikas" ir "XXI amžius". Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklika Fratelli tutti apie brolybę ir socialinę draugystę. Knygas: Apie palaimintuosius: Jurgį Matulaitį, Karolį Acutį, Klarą Lučę Badano. Casey Cole OFM knygą "Pašaukimas".


Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:

Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.


https://www.facebook.com/Garliavosparapija/