Spalio mėnesio Šventojo Tėvo intencija:

Melskimės, kad Bažnyčia, visada ištikima Evangelijai ir drąsiai ją skelbianti, būtų vis labiau sinodiška, kad tai būtų solidari, broliška ir kitus priimanti bendruomenė.

Sulaukėme žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje darbuojasi ne vienas oficialiai įdarbintas žmogus bei joje tarnaujančius kunigus? Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai kasdien aukoja šv. Mišias ir yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Galite užsakyti šv. Mišias ir elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paskambinę į parapijos raštinę tel. 8 37 551208, 8 615 88600 arba 8 698 16088. Neišeidami iš savo namų galite pagelbėti mūsų parapijai padarydami pavedimą į parapijos sąskaitą:

Garliavos Švč. Trejybės parapija
LT407300010002511248
Mokėjimo paskirtyje nurodant ar tai auka pvz., šv. Mišioms už gyvus ar mirusius; ar pvz., Sekmadienio rinkliavai
Jei šiuo metu kokiu nors jums rūpimu klausimu norėtumėte pasikalbėti galite rašyti į el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ar skambinti 8 698 16088.
Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Dėl ruošimosi sakramentams žiūrėkite skiltį: Aktuali informacija.

Nuo rugsėjo 1-osios, Bažnyčioje minimos kaip Pasaulinė rūpinimosi kūrinija dienos, prasidėjo Laikas kūrinijai, trunkantis iki spalio 4-ąją švenčiamo Pranciškaus Asyžiečio minėjimo.

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Mūsų bažnyčioje Rožinio maldą kalbėsime sekmadieniais 9.25 val., o šiokiadieniais 17.25 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje draugijoje ar daugeliui taip susirinkus kokiam nors maldingam tikslui pamaldžiai kalba rožinį. Visuotiniai atlaidai pelnomi ir tuo atveju, kaip rožinį kalba popiežius, o mes arba patys pamaldžiai dalyvaujame, arba per televiziją, radiją, internetą pamaldžiai sekame.

Spalio mėnesio sekmadieniais 11.30 val. į bažnyčią katechezėms apie Rožinio maldą kviečiame vaikus besirengiančius šiais mokslo metais priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus.

Spalio mėnuo yra Misijų mėnuo. Spalio 1 d. ypač maldoje prisiminkime Romoje prasidėsiančią Sinodo asamblėją.

Spalio 2 d. minėsime šv. Angelus Sargus. Šią dieną tinka pasimelsti už tarnaujančius policijoje. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Spalio 2 d. pradedame jaunimo ruošimą Sutvirtinimo sakramentui.

Spalio 3 d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į šv. Antaną Paduvietį, mūsų vyskupijos globėją.

Spalio 3 d. pradedame Suaugusių rengimą Įkrikščioninimo sakramentams.

Spalio 4 d. minėsime šv. Pranciškų Asyžietį, vienuolį. 18 val. melsimės palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos narių intencijomis. Nuo 16 val. parapijos namuose draugijos narių ir visų norinčių susitikimas.

Spalio 5 d. minėsime šv. Faustiną Kovalską, vienuolę. Nuo 17 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija. 18 val. Šv. Mišiose melsimės už pašaukimus, po Šv. Mišių parapijos namuose maldos judėjimo už parapiją ir kunigus grupelės susitikimas. Kviečiame dalyvauti.

Spalio 6 d. nuo 17 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, kurioje melsimės Rožinį ir giedosime Švč. Jėzaus Širdies litaniją. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

Spalio 7 d. minėsime Rožinio Švč. Mergelę Mariją. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Mergelę Mariją.

Spalio 8 d. 10 val. Šv. Mišiose melsimės Dievo globos prašydami policijos darbuotojams ir mokytojams.

Bažnyčioje galima įsigyti: Šv. Raštą; Liturginių maldynų (su pilnais litanijų tekstais); Liturginis maldynas silpnaregiams; Žvakių antkapinių ; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" spalio mėnesio; Žurnalus: "Saleziečių žinios"; "Artuma" rugsėjo mėnesio; "Žodis tarp mūsų" rugsėjo-spalio mėnesių; "Kelionė" (naujas numeris); Laikraščius: "Katalikas" ir "XXI amžius". Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklika Fratelli tutti apie brolybę ir socialinę draugystę. Knygas: Apie palaimintuosius: Jurgį Matulaitį, Karolį Acutį, Klarą Lučę Badano.


Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:

Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.


https://www.facebook.com/Garliavosparapija/