Rugsėjo mėnesio Šventojo tėvo intencija (Bendroji):

Melskimės, kad išdrįstume rinktis saikingą ir aplinką tausojantį gyvenimo būdą, džiaugdamiesi jaunimu, kuris ryžtingai dėl to stengiasi.

 


Sulaukėme žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje darbuojasi ne vienas oficialiai įdarbintas žmogus bei joje tarnaujančius kunigus? Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai kasdien aukoja šv. Mišias ir yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Galite užsakyti šv. Mišias ir elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paskambinę į parapijos raštinę tel. 8 37 551208, 8 615 88600 arba 8 698 16088. Neišeidami iš savo namų galite pagelbėti mūsų parapijai padarydami pavedimą į parapijos sąskaitą:

Garliavos Švč. Trejybės parapija
LT407300010002511248
Mokėjimo paskirtyje nurodant ar tai auka pvz., šv. Mišioms už gyvus ar mirusius; ar pvz., Sekmadienio rinkliavai
Jei šiuo metu kokiu nors jums rūpimu klausimu norėtumėte pasikalbėti galite rašyti e į el. p. gintaras.urbstas@gmail. com ar skambinti 8 698 16088.
Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Informaciją apie rengimą sakramentams rasite skiltyje: Aktuali informacija.

Bažnyčia švenčia Šeimos - Amoris laetitia, Šv. Juozapo metus. Lietuvos tikintieji yra kviečiami įsijungti į maldos akciją: Maldos skydas už šeimą - namų Bažnyčią, valstybės ir visuomenės pagrindą.  Sekite internetinę svetainę: www.katalikai.lt/svjuozapometai

Rugsėjo 16 d. minimi šventieji kankiniai: popiežius Kornelijus ir vyskupas Kiprijonas.

Rugsėjo 19 d. švęsime XXV Eilinį sekmadienį.

Rugsėjo 20 d. minime šventuosius Korėjos kankinius:  kunigą Andriejų Kim Taegoną ir jo draugus.

Rugsėjo 21 d. Bažnyčia švenčia šv. evangelisto Mato šventę.

Rugsėjo 23 d. minime šv. Pijų Pietrelčinietį, kunigą.

Rugsėjo 26 d. Bažnyčioje minima Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Taip pat šį sekmadienį minime ir keliautojų bei vairuotojų dieną. Prisiminkime vairuotojų, eismo dalyvių atsakomybę keliuose, melskimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse. Po Šv. Mišių laiminsime vairuotojus ir automobilius.

Bažnyčioje galima įsigyti: Šv. Raštą; Liturginių maldynų; Žvakių; Vaikams skirtą žurnalą Bitutė liepos-rugpjūčio mėnesių; maldynėlį "Magnificat vaikamsrugsėjo-spalio mėnesių; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" rugsėjo ir spalio mėnesių; Žurnalus: "Saleziečių žinios" (naujas numeris); "Artuma" rugsėjo mėnesio; "Žodis tarp mūsų" rugsėjo-spalio mėnesių; "Kelionė" (naujas numeris); Laikraščius: "Katalikas" ir "XXI amžius".


Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.


https://www.facebook.com/Garliavosparapija/