Skelbimai:

Bažnyčioje yra renkamos aukos bažnyčios grindų pakeitimui bei šildomų grindų įrengimui. Širdingai kviečiame jus prie projekto prisidėti.

Registracija į pasiruošimo, Atgailos ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams, grupes baigta. Daugiau informacijos apie ruošimą sakramentams skiltyje Aktuali informacija.

3-6 metų vaikus kviečiame į kassavaitinius užsiėmimus ketvirtadieniais parapijos namuose nuo 17 val. iki 18.30 val. Pasiteiravimui mob. 867564785.

Nuo lapkričio 18d. pradėjome parapijos Šeimų lankymą. Grafiką rasite skiltyje: Šeimų lankymas.

Bažnyčioje pašventinome Caritas akcijos žvakeles "Gerumas mus vienija". Įsigydami už auką žvakelę jūs remiate Carito atliekamus artimo meilės darbus. Taip pat gavę lankstinuką su Šv. Rašto skaitinių tekstais

galėsite savo namuose kiekvieną Advento sekmadienį pradėti bendra malda.

Advento sekmadieniais 7.30 val. kviečiame bažnyčioje kartu giedoti Švč. Mergelės Marijos valandas.

Kalėdaičius galite įsigyti bažnyčioje. Juos įsigydami savo auka prisidėkime prie bažnyčios šildymo išlaidų.

Gruodžio 12d. 19 val. parapijos namuose vyks katechezė tėvams, kurių vaikai šiais mokslo metais ruošiasi Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 13d. minėsime šv. Liuciją, mergelę, kankinę.

Gruodžio 14d. minimas šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

Gruodžio 15d. švęsime III Advento sekmadienį, vadinamą Gaudete, žymintį Advento pusiaukelę. Šv. Mišiose dėvimas rožinės spalvos arnotas reiškiantis džiaugsmą. 17 val. mūsų bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

pristatys savo parengtą kalendorių 2020 metams.

Bažnyčioje galite įsigyti: Kapinių žvakių; Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus`; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" lapkričio-gruodžio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" gruodžio mėnesio; "Kelionė (naujas numeris)"; "Saleziečių žinios"; Žodis tarp mūsų" lapkričio-gruodžio mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; "Tėvo Pijaus balsas"; vaikams skirtą maldynėlį: "Magnificat" lapkričio-gruodžio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat gruodžio mėnesio; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje bei posinodinį apaštališkąjį paraginimą Christus vivit jaunimui ir visai Dievo tautai; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.