Birželio mėnesio Šventojo tėvo intencija:

Melskimės už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų ir patirtų besąlygišką meilę ir šventumą.

Sulaukėme žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje darbuojasi ne vienas oficialiai įdarbintas žmogus bei joje tarnaujančius kunigus? Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai kasdien aukoja šv. Mišias ir yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Galite užsakyti šv. Mišias ir elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paskambinę į parapijos raštinę tel. 8 37 551208, 8 615 88600 arba 8 698 16088. Neišeidami iš savo namų galite pagelbėti mūsų parapijai padarydami pavedimą į parapijos sąskaitą:

Garliavos Švč. Trejybės parapija
LT407300010002511248
Mokėjimo paskirtyje nurodant ar tai auka pvz., šv. Mišioms už gyvus ar mirusius; ar pvz., Sekmadienio rinkliavai
Jei šiuo metu kokiu nors jums rūpimu klausimu norėtumėte pasikalbėti galite rašyti e į el. p. gintaras.urbstas@gmail. com ar skambinti 8 698 16088.
Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Informaciją apie rengimą sakramentams rasite skiltyje: Aktuali informacija.

Bažnyčia švenčia Šeimos - Amoris laetitia. Lietuvos tikintieji yra kviečiami įsijungti į maldos akciją: Maldos skydas už šeimą - namų Bažnyčią, valstybės ir visuomenės pagrindą.  Sekite internetinę svetainę: www.katalikai.lt

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Švč. Jėzaus Širdies litaniją atliksime sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais po 18 val. šv. Mišių.

Vasarą sekmadieniais 12 val. šv. Mišių nebus. Vasarą sekmadieniais melsimės 8, 10 ir 18 val.

Birželio 23 d. švęsime šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę.

Birželio 24 d. švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Ši diena yra minima kaip Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ir 18 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris įsijungia į maldos kalbėjimą "Gerasis Jėzau".

Birželio 25 d. minėsime Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį.

Birželio 26 d. švęsime XIII Eilinį sekmadienį. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10, 18 val. Šią dieną vykstant Romoje X Pasaulio Šeimų susitikimui, kurio šūkis: "Šeimos meilė: pašaukimas ir kelias į šventumą", baigiami Bažnyčioje Amoris Laetitia - Šeimos metai. Dievui dėkojame ir pavedame savo tautos ir viso pasaulio krikščioniškas šeimas.

Birželio 28 d. minėsime šv. Ireniejų, vyskupą, kankinį, Bažnyčios mokytoją.

Birželio 29 d. švęsime šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Šią dieną sukanka 25 metai nuo mūsų vyskupijos vyskupo Rimanto Norvilos ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio konsekravimo. Viešpats tepripildo juos savo malonių ir teduoda stiprybės tarnauti Dievui ir žmonėms. Šią dieną aplankius katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą iprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Birželio 30 d. nuo 17 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija. Melsimės už dvasinius pašaukimus bei taiką Ukrainoje.

Liepos 1 d. nuo 17 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Jėzaus Širdį intencijomis.

Liepos 1-12 d. Žemaičių Kalvarijoje vyks Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Liepos 2 d. švęsime Švč. Mergelės Marijos, Šeimų karalienės šventę. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Mergelę Mariją intencijomis.

Liepos 3 d. švęsime XIV Eilinį sekmadienį. Rinkliava bus skiriama popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams t.y Šv. Petro Skatikui. Šią dieną mūsų vyskupijoje svarbiausias Amoris Laetitia metų užbaigimo renginys "Šeimų piligrimystės sekmadienis" vyks Kryžių šventovėje, į kurią kviečiame jus vykti 9 val. nuo mūsų bažnyčios. Užsirašyti galime bažnyčioje arba klebonijoje. Kelionės auka 10 eurų.

Liepos 4 d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Liepos 5 d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną Paduvietį, Vilkaviškio vyskupijos globėją, intencijomis.

Bažnyčioje galima įsigyti: Šv. Raštą; Liturginių maldynų (su pilnais litanijų tekstais); Žvakių: velykinių, antkapinių ; Maldynėlį "Magnificat vaikamsgegužės-birželio mėnesių; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" gegužės ir birželio mėnesių; Žurnalus: "Mylėkite viens kitą"; "Saleziečių žinios"; "Artuma" gegužės mėnesio; "Žodis tarp mūsų gegužės-birželio mėnesių; "Kelionė"; Laikraščius: "Katalikas" ir "XXI amžius". Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklika Fratelli tutti apie brolybę ir socialinę draugystę.


Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.


https://www.facebook.com/Garliavosparapija/