Kalėdinis sveikinimas 2021

 

Sausio mėnesio Šventojo tėvo intencija:

Melskimės už visus dėl religijos diskriminuojamus ir persekiojamus žmones, kad visuomenės, kuriose jie gyvena, pripažintų jų teises ir kilnumą, kylantį iš visų žmonių brolystės.

 


Sulaukėme žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje darbuojasi ne vienas oficialiai įdarbintas žmogus bei joje tarnaujančius kunigus? Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai kasdien aukoja šv. Mišias ir yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Galite užsakyti šv. Mišias ir elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paskambinę į parapijos raštinę tel. 8 37 551208, 8 615 88600 arba 8 698 16088. Neišeidami iš savo namų galite pagelbėti mūsų parapijai padarydami pavedimą į parapijos sąskaitą:

Garliavos Švč. Trejybės parapija
LT407300010002511248
Mokėjimo paskirtyje nurodant ar tai auka pvz., šv. Mišioms už gyvus ar mirusius; ar pvz., Sekmadienio rinkliavai
Jei šiuo metu kokiu nors jums rūpimu klausimu norėtumėte pasikalbėti galite rašyti e į el. p. gintaras.urbstas@gmail. com ar skambinti 8 698 16088.
Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Informaciją apie rengimą sakramentams rasite skiltyje: Aktuali informacija.

Bažnyčia švenčia Šeimos - Amoris laetitia. Lietuvos tikintieji yra kviečiami įsijungti į maldos akciją: Maldos skydas už šeimą - namų Bažnyčią, valstybės ir visuomenės pagrindą.  Sekite internetinę svetainę: www.katalikai.lt

Nuo spalio 10 d. popiežius Pranciškus Vatikane pradėjo Katalikų Bažnyčios Sinodinį kelią. Daugiau  informacijos rasite Sinodui skirtoje svetainėje - sinodas.katalikai.lt

Sausio 28 d. minėsime šv. Tomą Akvinietį, kunigą, Bažnyčios mokytoją. 19 val. parapijos namuose vyks Sinodinio kelio susitikimas.

Sausio 30 d. švęsime IV Eilinį sekmadienį.

Sausio 31 d. minėsime šv. Joną Boską, kunigą.

Vasario 1 d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną intencijomis.

Vasario 2 d. švęsime Kristaus Paaukojimo (Grabnyčios) šventę. Šv. Mišių metu pašventinsime žvakes. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų prie prakartėlės intencijomis ir palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos narių intencijomis. 16 val. kviečiame parapijos namuose į Sinodinio kelio grupelę su palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariais. Pašventintas žvakes galėsite įsigyti zakristijoje. Šioje šventėje minime ir Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną, todėl meldžiamės už vienuolius, vienuoles bei kitus pašvęstuosius ir prašome naujų pašaukimų Dievui pašvęstajam gyvenimui.

Vasario 3 d. minėsime šv. vyskupą, kankinį Blažiejų ir šv. Mišių pabaigoje teiksime šiam šventajam užtariant palaiminimą meldžiant Dievo apsaugos nuo gerklės ligų bei visokio kitokio negalavimo. Po 8 val. šv. Mišių bažnyčioje prasidės Švč. Sakramento adoracija iki 18 val. šv. Mišių, kurias aukosime už pašaukimus į dvasinį gyvenimą. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks Sinodinio kelio grupelės susitikimas drauge su maldos judėjimo už parapiją ir kunigus dalyviais.

Vasario 4 d. 17 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Jėzaus Širdį intencijomis.

Vasario 5 d. minėsime šv. mergelę, kankinę Agotą. Po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje šventinsime duoną ir vandenį, kaip priemones apsaugoti mus nuo ugnies bei visokio pavojaus.

Vasario 6 d. po 8 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, o po 10 val. šv. Mišių Eucharistinė procesija.

Vasario 7 d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Bažnyčioje galima įsigyti: Šv. Raštą; Liturginių maldynų; Žvakių; Žurnalą vaikams: "Bitutė" lapkričio-gruodžio mėnesių; Maldynėlį "Magnificat vaikams" sausio-vasario mėnesių; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" vasario mėnesio; Žurnalus: "Saleziečių žinios" (su šių metų kalendoriumi); "Artuma" sausio mėnesio; "Žodis tarp mūsų" sausio-vasario mėnesių; "Kelionė"; Laikraščius: "Katalikas" ir "XXI amžius".


Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.


https://www.facebook.com/Garliavosparapija/