ŠV. MIŠIOS:


SEKMADIENIAIS: 8, 10, 12 ir 18 val.

ŠIOKIADIENIAIS: 8 ir 18 val.

ŠEŠTADIENIAIS: 10 ir 18 val.

 

Kiekvieną mėnesio pirmąjį antradienį 8 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į šv. Antaną.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį 8 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį šeštadienį 18 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Mergelę Mariją.

 

Švč. Mergelės Marijos Rožinis kalbamas prieš vakaro šv. Mišias – 17.30.

Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį po 18 val. šv. Mišių - užtarimo malda.

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 9 iki 18 val.

Kiekvieną trečiąjį mėnesio sekmadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 17 val. iki 18 val. šv. Mišių. Šlovina Garliavos parapijos jaunimas.