ŠV. MIŠIOS aukojamos:

Šiokiadieniais:

8 val. ir 18 val.

ŠEŠTADIENIAIS - 10 ir 18 val.

SEKMADIENIAIS - 8, 10, 12 ir 18 val.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį antradienį 18 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis

į šv. Antaną.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį 18 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis

į Švč. Jėzaus Širdį.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį šeštadienį 18 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis

į Švč. Mergelę Mariją.

 

Švč. Mergelės Marijos Rožinis kalbamas sekmadieniais prieš 10 val. šv. Mišias.

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 9 iki 18 val. Kitais ketvirtadieniais nuo 17 val.