ŠV. MIŠIOS:


SEKMADIENIAIS: 8, 10, 12 ir 18 val.

ŠIOKIADIENIAIS: 8 ir 18 val.

ŠEŠTADIENIAIS: 10 ir 18 val.

Lapkričio 1 d. - visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka: 8 val.  - sudėtinėmis aukotojų į Švč. Jėzaus Širdį intencijomis; 10, 12 ir 18 val. Nuo 17.45 val. bažnyčioje bus giedama Visų Šventųjų litanija.

Lapkričio 2 d. - Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės). Šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka: 8, 10, 12, 18 val. Po 18 val. Šv. Mišių bažnyčioje vyks Vėlinių procesija.

 

Kiekvieną mėnesio pirmąjį antradienį 8 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į šv. Antaną.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį 8 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį šeštadienį 18 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Mergelę Mariją.

 

Švč. Mergelės Marijos Rožinis kalbamas prieš vakaro šv. Mišias – 17.30.

Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį po 18 val. šv. Mišių - užtarimo malda.

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 9 iki 18 val.

Kiekvieną trečiąjį mėnesio sekmadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 17 val. iki 18 val. šv. Mišių. Šlovina Garliavos parapijos jaunimas.