Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.***

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ
PAMALDŲ TVARKA

 

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (04. 14 d.)

Šv. Mišios 8, 10, 12 ir 18 val.
Visose šv. Mišiose šventinamos verbos. 10 val. šv. Mišiose – Verbų procesija.

 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (04. 18 d.)

Šv. Mišios 18 val. - Minime Eucharistijos įsteigimą Paskutinės Vakarienės metu.

 

DIDYSIS PENKTADIENIS (04. 19 d.)

Kryžiaus kelias – 17 val.
Kristaus Kančios pamaldos – 18 val.
Didįjį penktadienį prisimenant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančią ir Mirtį, laikomės pasninko.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (04. 20 d.)

Velykų nakties Šv. Mišios - 20 val.

Žiburių, Žodžio, Krikšto ir Aukos liturgijos. Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakę. Po šv. Mišių bus šventinami velykiniai valgiai, bus galimybė parsinešti šventinto vandens.

 

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) (04. 21 d.)

Šv. Mišios 8 val. (su procesija iš Kristaus kapo) ir 12 val.

 

VELYKŲ ANTROJI DIENA (04. 22 d.)

Šv. Mišios 10 ir 18 val.

***

 

ŠV. MIŠIOS:


SEKMADIENIAIS: 8, 10, 12 ir 18 val.

ŠIOKIADIENIAIS: 8 ir 18 val.

ŠEŠTADIENIAIS: 10 ir 18 val.

 

Kiekvieną mėnesio pirmąjį antradienį 8 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į šv. Antaną.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį 8 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį šeštadienį 18 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Mergelę Mariją.

 

Švč. Mergelės Marijos Rožinis kalbamas prieš vakaro šv. Mišias – 17.30.

Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį po 18 val. šv. Mišių - užtarimo malda.

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 9 iki 18 val.

Kiekvieną trečiąjį mėnesio sekmadienį nuo 17 val. iki 18 val. šv. Mišių jaunimo šlovinimo valanda su Švč. Sakramento adoracija.