ŠV. MIŠIOS aukojamos:

Šiokiadieniais:

8 val. ir 18 val.

ŠEŠTADIENIAIS - 10 ir 18 val.

SEKMADIENIAIS - 8, 10, 12 ir 18 val.

Nuo birželio 19 d. iki rugsėjo 1 d. sekmadieniais 12 val. šv. Mišių nebus. Vasaros laiku melsimės 8, 10 ir 18 val.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį antradienį 18 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į šv. Antaną.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį 18 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį šeštadienį 18 val. šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Mergelę Mariją.

 

Švč. Mergelės Marijos Rožinis kalbamas prieš vakaro šv. Mišias – 17.25 val.

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 9 iki 18 val.