www.garliava.lt

 

Gyventojai, auginantys gyvūnus, privalo vadovautis  gyvūnų laikymo Kauno rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis, patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 893.