www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

 


 
 
 Praėjusį šeštadienį Širvintuose vyko respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinis sambūris „Iš aplinkui 2012“. Šis konkursas vyksta kas du metai. Jau antrą kartą šiame konkurse dalyvauja Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Ąžuolas“ (vadovė Zita Vaškelienė). 2010 metais šis šokių kolektyvas laimėjo antrąją vietą. Šių metų konkurse fortūna nusišypsojo kur kas labiau – „Ąžuoliečiai“ į Kauno rajoną parvežė I vietą (miestelių kategorijoje). Sveikiname vadovę ir šokėjus su pasiekta pergale ir linkime puikios kūrybinės sėkmės!

 

            KRS inf. 2012-12-03                 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną. Šia proga noriu pasveikinti Jus, Mielieji. Norėtųsi, kad kiekvienas iš Jūsų jaustųsi reikalingas, kad nepaisant šiandien pasaulyje tvyrančios įtampos, gyvenimas praskaidrėtų.


Garsus prancūzų rašytojas André Gide mano, kad ligos gali atrakinti mums kai kurias duris. “Tikiu, kad yra durų, kurias tik liga įstengia atrakinti. Būna ir tokia sveikatos būklė, kuri trukdo mums viską suprasti. Galbūt liga užstoja mums kai kurias tiesas, bet lygiai taip pat sveikata užstoja kitas tiesas arba kreipia mus į šalį nuo jų”.


                                                      Mielieji, Jūs esate tarp mūsų, mes esame su Jumis.

                                                      Linkiu  Jums šviesių gyvenimo akimirkų, užsispyrimo siekiant tikslų, artimo šilumos ir supratimo.

 

 

                                                                               Garliavos seniūnė   Nijolė Tarvydienė

 

 

 

 

 

 

 

 


 Gruodžio pradžioje startuos tradicinė adventinė Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“.
Adventiniu laikotarpiu kviečiame visus stabtelti ir pagalvoti apie tuos žmones, kurie kenčia nuo fizinių ir dvasinių nepriteklių. Juk padėdami jiems, mes patys tampame geresni.
Caritas padeda tokiems nelaimės ištiktiems kaip ponia Rima, kuri viena augina tris vaikus. Vasarą jų namus nusiaubė gaisras.
„Po gaisro vaikai manęs klausė, ką darysime, kaip gyvensim? Aš parodžiau pirštu į viršų ir pasakiau: Dievas girdi jūsų vargus ir tik Jis gali padėt, aš bejėgė, džiaugiuosiu, kad išmaitinu jus, o kitiems reikalams pinigų nelieka. Viešpats išgirdo mano žodžius ir atsirado gerų žmonių, kurie paaukojo pinigų ir darbai pajudėjo. Pusantro mėnesio gyvenome be elektros.    
  Praėjus keletui minučių po pokalbio su vaikais sulaukiau skambučio iš Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“. „Caritas“ darbuotojai sužinoję apie mūsų nelaimę nusprendė padėti mūsų šeimai ir paskyrė 1000 litų, surinktų per akciją „Gerumas mus vienija“. Mane tai labai nustebino ir sujaudino. Tikriausia dauguma žmonių žino, kokie brangūs elektros darbai, todėl šie pinigai labai pagelbėjo tvarkant gaisro padarytą žalą. Visos šeimos vardu dėkojame Vilkaviškio vyskupijos „Caritui“ ir kiekvienam vyskupijos žmogui, paaukojusiam už akcijos žvakelę. Prieš kiekvienas Kalėdas nepirkdavau puošnių žvakelių stalui papuošti ir parduotuvių, kur pasiūla didžiulė, bet įsigydavau akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelę ir per Kūčias uždegdavau su vaikais, bet niekados negalvojau, kad pačiai prireiks kitų malonės ir aukos. Dėkoju Dievui, kad įkvepia žmones aukoti ir dalintis. O jums, brangūs žmonės, dėkoju, kad atsiliepiat į Dievo kvietimą“, - pasakoja Rima.
Mielieji, šis pavyzdys parodo, kaip svarbu pasitikėti gailestinguoju Viešpačiu ir tikėti vienas kito gerumu.

 Kviečiame norinčius dalyvauti akcijoje, už auką įsigyti specialią akcijos „Gerumas mus vienija“ bažnyčiose ar parapijų „Caritas skyriuose“.

 Už auką įsigyta „Caritas“ žvakelė yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Be to, nuo seno deganti žvakės ugnis buvo tikėjimo, šeimos vienybės, bendrystės su kitais žmonėmis ženklas. Kiekvienas, uždegdamas „Caritas“ žvakelę ant Kūčių stalo, turėtų prisiminti ne tik Lietuvoje ir užsienyje esančius artimuosius, draugus ir kaimynus, bet ir nakvynės namuose besiglaudžiantį benamį, maisto ir drabužių stokojančią daugiavaikę šeimą.
Akcija „Gerumas mus vienija“ rengiama kasmet nuo 1997 metų.
  
                  

Atsiliepkime į Dievo meilę mums veiklia tarpusavio meile!

 

 

 

 


 Padūmavę rytai, dienos, įstrigusios rūke...Tai – lapkritis. Jaučiame visi: jau išdėvėta metų drobulė. Bežvelgdami į sužvarbusius žolių stiebelius, į vėjų  ištaršytą smilgos kaselę, pagalvojame ir apie baigtinį žmogaus laiką žemėje. Atsiveria amžinybės ir laikinumo klausimas. Žmogus trokšta būti amžinas, pratęsti save, ir būtent iš šitos įtampos – gyvybės ir išnykimo, mirties sandūros gimsta kūryba. Lapkritis kiekvienam iš mūsų užduoda klausimą: kas aš esu? Ką čia veikiu? Akistatos nebepridengia nei gegužio žiedai, nei vasaros pležo gausmas...Lapkritis –lyg atviras nervas. Lapkritis –giliausias metų mėnuo, kviečiantis įsiskverbti į esmę ir atsispirti išnykimui...Bet daugelis jį vadina nykiausiu mėnesiu. Bijo akistatos su egzistenciniais klausimais, pasijunta nejaukiai, lyg užspeisti į akligatvį.Todėl linkę tą tamsųjį laiką apeiti, prašoliuoti, prašokti tiesiai į kalėdinių linksmybių sūkurį: jau nuo Vėlinių uždega girliandas,  prekybos centruose  dirbtinės eglutės vilioja pirkti ir ...negalvoti.

Tačiau kuriantis žmogus visuomet yra atviras sau. Jam nereikia dirtinės šviesos. Nes jis pats, anot Vyt. Mačernio, yra šviesa, žmogus, sielą nešantis tarsi žibintą.

Skaityti daugiau...

 

 

                                                      Kauno rajono sveikatą stiprinančių ugdymo institucijose spalio mėnesį vyko vaikų konkursas „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  I turas. Garliavos lopšelių - darželių „Eglutė“ ir  „Obelėlė“ I turo nugalėtojų komandos - keturi berniukai ir keturios mergaitės lapkričio mėnesį susitiko antrame ture. Komandos varžėsi penkiose estafečių rungtyse. Einant  gimnastikos suoleliu  ir įveikiant kliūtis, vaikai pademonstravo savo saugumo įgūdžius, išmėgino judėjimo įvairiu tempu galimybes, perduodant kamuolį voroje - susikaupimą, draugiškumą, mokėjimą taisyklingai perduoti kamuolį draugui. Šuoliuojant su Wescco maišais, ar lendant  Wescco tuneliu vaikai stengėsi būti kuo greitesni, aplenkti varžovus. Pati linksmiausia rungtis tiek vaikučiams, tiek suaugusiems buvo virvės traukimas. Traukiant virvę mergaitėms, buvo aiški lopšelio – darželio „Obelėlės“ mergaičių lyderystė, o berniukų komandų jėgos buvo lygios. Suskaičiavus taškus, vieno taško skirtumu pirmą vietą konkurse „Drąsūs, stiprūs vikrūs“ laimėjo Garliavos lopšelio darželio „Eglutė“ priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikų komanda. Antrąją vietą, bet ne mažiau svarbią, iškovojo lopšelio – darželio „Obelėlės“ vaikų komanda.


                                                       Dėkojame priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Aušrai Sareikienei ir Vaidai Bilotienei, kurios daug dėmesio skiria vaikų sveikatinimui, ieško įvairių formų jų aktyvumui skatinti.  Vaikai džiaugiasi Garliavos lopšelio - darželio  „Eglutė“ direktorės Neringos Okunienės įteiktais diplomais, o mes, pedagogai, tikimės ir ateityje  bendradarbiauti ugdant Garliavos mažuosius gyventojus.

 

 

 

 


                                             Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui  Danutė Jankauskienė