www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

 

 

 

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ( Žin.,1994, Nr.55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr.113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimu Nr. TS-276  "Dėl Kauno rajono  savivaldybės teritorijoje  išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir vietinės rinkliavos  už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
                     VYKDOMA IŠORINĖS REKLAMOS INVENTORIZACIJA GARLIAVOJE.


          Kauno rajono savivaldybės tarybos  2009 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. TS-276  „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

(1 priedas)

(2 priedas).

 

 


                                       Garliavos seniūnė    Nijolė Tarvydienė

 

 

 

 

 

 


 
 
 SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą tęstinį projektą „Garliavos vaikų dienos centras“, Kauno rajono vaikams iš socialinės rizikos šeimų organizuoja užimtumą, išvykas, susitikimus.

 

Garliavos vaikų dienos centro vaikai lapkričio viduryje vyko į šalies sostinę. Vaikai pakilios nuotaikos susėdo į autobusą ir patraukė Vilniaus link. Pakeliui aplankė Vievyje, Elektrėnų savivaldybėje įsikūrusį Kelių muziejų. Sužinojo apie Lietuvos kelių tiesimo istoriją, susipažino su kelių tiesimo maketais, pamatė didžiules kelių tiesimo mašinas, kurios prieš dešimtmečius lygindavo kelią, suspausdavo asfaltą, veždavo ir kraudavo statybines medžiagas. Ypač smagu buvo pasėdėti senoviniame vežime, apžiūrėti senutėlius, bet gerai išsilaikiusius automobilius, riedėjusius Lietuvos keliais ne vieną dešimtmetį.

 

Vilniaus Šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje didžiausią įspūdį vaikams paliko šv. Kazimiero koplyčia, kurioje tyliai ir pagarbiai elgėsi net ir patys didžiausi padaužos.

 

Užkopus ant legendinio Gedimino kalno visi liko sužavėti atsivėrusiu Vilniaus vaizdu, todėl mielai klausėsi vaikų dienos centro vadovės pasakojimo apie senovinius bei modernius sostinės pastatus, miesto istoriją.

 

Kelionėje aplankytas Energetikos ir technikos muziejus, o paskutiniu akcentu tapo apsilankymas Trijų kryžių kalne, suteikęs vaikams daug teigiamų emocijų – daugelis ten lankėsi pirmą kartą.

 

 

KRS inf.

 

 

 

 

 


    Kauno rajono savivaldybė, įgyvendina LR atliekų tvarkymo įstatymo ir Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano nuostatas. Pakuočių atliekoms iš individualių namų valdų rinkti Kauno rajono savivaldybė nupirko 10 tūkst. 240 l talpos konteinerių. Netrukus Kauno rajono savivaldybės tarybai bus teikiamas sprendimo projektas dėl privalomo šių konteinerių naudojimo kiekvienoje Kauno rajono individualioje namų valdoje.


    Į konteinerį bus galima mesti kartoną, metalinius dangtelius ir dėžutes, tetrapako, PET ir skardines gėrimų pakuotes, polietileno maišelius ir plėvelę, padažo, majonezo, indų ploviklio, šampūno pakuotes.


     Pakuočių atliekų konteineriai nuo 2012 m. lapkričio 21 d. iki 2012 m. gruodžio 21 d. bus dalijami nemokamai. Konteinerius Kauno rajono savivaldybės UAB „Komunalinių paslaugų centras“  pristatys į namus. Gyventojams, kurių namie nebus, konteineris ir raštiškas pranešimas bus paliktas privačios namų valdos kieme. Šiuo atveju gyventojas turės atvykti į seniūniją ir pasirašyti dokumentus, kad konteinerį gavo.


    Turimų konteinerių visiems rajono gyventojams nepakaks, todėl atsižvelgdami į gyventojų skaičių, tankį ir atstumą iki gyvenvietės, 2012 m. konteinerius dalysime Garliavos, Garliavos apyl., Alšėnų, Ringaudų, Domeikavos, Karmėlavos, Neveronių, Raudondvario, Užliedžių, Babtų, Kulautuvos ir Vandžiogalos seniūnijose.


     LR civilinio kodekso XXXIII skyriuje „Neatlygintinis naudojimasis daiktu (Panauda)“ nėra prievolės sudaryti rašytinę panaudos sutartį, todėl asmeniui, gavusiam konteinerį, galioja šios panaudos sąlygos (pakuočių konteinerio naudojimo tvarka):


1. Naudoti tik pagal paskirtį;
2. Saugoti konteinerį;
3. Naudoti pagal ant konteinerio priklijuotą informacinį pranešimą (lipduką);
4. Neperleisti konteinerio tretiesiems asmenims;
5. Per 3 darbo dienas pranešti Kauno rajono savivaldybės administracijai apie konteinerio dingimą ar sugadinimą.


     Informuojame, kad pakuočių atliekos iš individualių namų valdų bus pradėtos rinkti 2013 m. I ketv. Ši paslauga bus teikiama nemokamai.

 


    Išsamesnę informaciją galite gauti paskambinę šiais telefonais:

 


1. (8 37) 30 55 64, (8 37) 30 55 66, Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyrius.
2. (8 37) 39 30 78, UAB „Komunalinių paslaugų centras“. 

 

 

 

 

 


                NUO 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 20 D.  DĖL VYKDOMŲ  REMONTO DARBŲ YRA LAIKINAI UŽDAROMA  S. LOZORAIČIO GATVĖJE GARLIAVOJE  PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA.

 

 


                                GARLIAVOS SENIŪNĖ   NIJOLĖ TARVYDIENĖ

 

 

 

 

 


 
                                                        Lapkričio 10 dieną Garliavos kultūros centre vyko šeštasis liaudiškų šokių festivalis „Atdarykim vartelius“. Susirinko gausus būrys liaudiško šokio ir tautinio kostiumo puoselėtojų. Scenoje kolektyvas keitė kolektyvą. Smagią nuotaiką kūrė Lietuvos kariuomenės Vilniaus karininkų ramovės liaudiškų šokių kolektyvas „Neris“ (vadovė N. Ritnienė), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių ansamblis „Ave Vita“ (vadovas K. Kondratavičius), Druskininkų kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių grupė „Kadagys“ (vad. I. ir A. Stanioniai), Balbieriškio kaimo bendruomenės tautinių šokių kolektyvas „Ringis“(vad. R. Morkūnas), Garliavos kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Ąžuolas“ (vad. Z. Vaškelienė), Neveronių kultūros centro šokių kolektyvas „Kupolo rožė“ (vad. B. Savickienė).

 

 

 Pirmą kartą dalyvaavo Jonavos kultūros centro „Iliuzija“ šokėjai bei Domeikavos kultūros centro tautinių šokių kolektyvas „Džiaukis“ (vad. G. Barkauskaitė).

 

 Šventės metu grojo Raudondvario kultūros centro kapela „Raudonpilis“ (vad. V. Polianskienė). Festivalio dalyviams buvo įteiktos padėkos ir tradiciniai festivalio suvenyrai „Angelai“, kad saugotų visus nuo negandų, suteiktų stiprybės ir meilės liaudiškam šokiui bei lietuvių tautos tradicijoms.

 

 

                                                      KRS inf.