www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Velykos Šv. Velykas šventėme savo namuose kiekvienas pagal savo galimybes ir norus, o ketvirtadienį prieš Atvelykį, IV.08 d. šventėme organizuotai draugijos narių Velykinę Popietę. Ją pradėjome Šv. Mišių auka bažnyčioje, vėliau Garliavos Kultūros centro salėse.

Labai malonu, kad rado laiko pabūti su mumis Garliavos klebonas  gerb. Kęstutis Vosylius, Garliavos seniūnijos seniūnė Rasa Grigienė, seniūnės pavaduotoja Jūratė Seiliuvienė ir raštinės vedėja Genutė Kaminskienė, bei Kauno rajono Savivaldybės atstovės su gausiomis dovanomis.

Pakiliai, papildytą repertuarą, padainavo draugijos dainos ansamblio „Šarma“ dainininkai ir muzikos mokytojos Violetos Traškevičienės vadovaujama muzikos mokyklos moksleivių grupelė.

 

Antroje programos dalyje, neįgalieji ir svečiai susirinko prie šventinio stalo, kurį palaiminęs  Klebonas pakvietė visus papietauti. Stalas buvo gausiai nukrautas valgiu, vaisiais, gaiviaisiais gėrimais ir saldumynais už ką nuoširdžiai dėkingi neįgalieji Garliavos privačių parduotuvių savininkams ir verslininkams, visiems aukotojams. Už gausias Velykines dovanas esame dėkingi Garliavos seniūnijos bendruomenei skyrusiai 500,00 Lt. ir Kauno raj. Savivaldybei už vaisius ir saldumynus. Ačiū visiems.

Vaišindamiesi turėjo ir pramogų. Visus išjudino „Klausimėlis“ iš trijų temų: Apie Garliavos bažnyčią, Garliavos miesto istorinius faktus, kuri pernai atšventė 200 m. jubiliejų, bei iš Lietuvos 1000 m. jubiliejaus. Atsakę teisingai į klausimus gavo prizus – suvenyrinius margučius. Genutė Urbanavičienė organizavo loteriją jos asmeniškai dovanotiems minkštiems vaikiškiems žaislams, laimingieji buvo tie, kurie atliko bet kokį meninį, humoristinį vaidmenį, padainavo, pašoko ar deklamavo eiles, įminė mįsles.

Visus linksmino savi akordeonistai Remigijus Reipa ir Kazimieras Žemaitis.

Bronė Domantienė

Garliavos ND tarybos narė
Atsakinga už kultūrinę neįgaliųjų veiklą 

Skaityti daugiau...

ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ NEĮGALIUS VAIKUS, DĖMESIUI!
P A R A M O S  K O N K U R S A I,
skirti kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metams

 

Tikslas  – remti šeimas, auginančias neįgalius vaikus ( ne vyresnius nei 18 metų), siekiant padėti  įveikti krizę, nenuskriaudžiant neįgalaus vaiko ir jo specialiųjų reikmių tenkinimo.  


Prioritetai:


Neįgalaus vaiko šeimai iškilusios pačios šeimos neįtakojamos socialinės kliūtys (darbo netekimas, artimųjų ligos, etc.)  ar ypatingi vaiko specialieji poreikiai.
Vaiko negalios sąlygojamos problemos.
 

KONKURSAS MAŽAJAI IR DIDŽIAJAI PARAMAI


Paraiškos priimamos iki 2010 metų balandžio 28 dienos (trečiadienio) 17 val.
Vėliau gautos paraiškos nepriimamos.
Mažoji parama – iki 500 litų
Didžioji parama – iki 5000 litų
Konkurso sąlygas ir paraiškos formas rasite www.algojimas.lt

 

KONKURSAS „KO VIENAS NEGALIU – KARTU MES GALIM VISKĄ“  NERIBOJAMO DYDŽIO PARAMAI


Šeimų istorijos ir paraiškos priimamos nuolat.


Pagrindinė sąlyga –  nebijoti viešumo.


Kartais nutinka taip, kad gyvenimas įspaudžia mus į kampą. Jaučiamės likę vieni su problema, kuri slegia kaip sunkus nešulys. Nebijokite išdalinti šį nešulį- tūkstančiui žmonių jis nebebus toks sunkus. Gerume ir vienybėje slypi  didžiulė galia. Tik ženkite pirmą žingsnį. Nustebsite sužinoję, kiek daug šalia esančių žmonių dega noru ištiesti pagalbos ranką ir prisidėti prie Jūsų laimės kūrimo.


Konkurso paraiškos formą rasite www.algojimas.lt

Atvelykis Atvelykio zuikiai margučius ridena,
Paukščiai čiulba, jų plunksnas vėjas kedena,
O mes ant žemės kojūkais šokam -
Pavasario šventėje kas kaip mokam!


Garliavos  ir Garliavos apylinkių seniūnijų socialiai remtinų šeimų vaikus penktadienį Velykė pakvietė į tradicinę Atvelykio šventę. Su pavasariu ir gražia švente vaikus pasveikino Garliavos seniūnės pavaduotoja Jūratė Seiliuvienė. Šventinę nuotaiką vaikams dovanojo Kauno miesto šokio teatro „ Gijelė“ šokėjos, vadovė Zita Vaškelienė, vaikų folkloro kolektyvas „ Obelėlė“,  vadovė Rūta Stočkuvienė, Garliavos kultūros centro vaikų tautinių šokių kolektyvas „ Tauškutis“, vadovė Zita Vaškelienė.  Nuo Velykės vaikai gavo ir saldžių dovanų, kuriomis pasirūpino Garliavos ir Garliavos apylinkių seniūnai, seniūnaičiai, Garliavos Caritas.

 

Skaityti daugiau...

Savaitė be patyčių   „Savaitė be patyčių baigėsi, bet darbas prieš patyčias tęsiasi... Džiaugiamės, kad pirmas blynas neprisvilo ir pirmą kartą mūsų organizuotą akciją "Savaitė BE PATYČIŲ" palaikė tiek daug žmonių, ir tai mus skatina nesustoti ir stabdyti patyčių epidemiją Lietuvoje" – sako VšĮ "Vaikų linija" psichologė, akcijos "Savaitė BE PATYČIŲ" koordinatorė Marina Blagoveščenskaja.
Pirmas blynas organizuojant šią akciją neprisvilo ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje, nes čia vykdoma sisteminga ir intensyvi prevencinė veikla, į kurią įsijungusi visa gimnazijos bendruomenė.
Vaikų linijos inicijuota "Savaitė BE PATYČIŲ", vykusi kovo 22-26 dienomis, skirta didinti visuomenės sąmoningumui apie patyčių problemą.  
Akcijos tikslas nebuvo per vieną savaitę sumažinti patyčių, bet buvo norima pakviesti visus prisiimti atsakomybę dėl įsigalėjusių patyčių bei kartu ieškoti priemonių, kurios užtikrintų saugią mokymosi aplinką.

Skaityti daugiau...

Sveikinimas

Sveikinimas
Mielieji! Saulė kasdien apjuosia žemę vis šiltesnėmis savo rankomis. Gamta bunda ir ruošiasi naujam gyvenimui, dovanodama džiaugsmo ir vilties kupiną pavasario šventę – Velykas. Tai šventė, kuri įteikia mums meilės, pasitikėjimo ir geros bendrystės durų raktą. Tai šventė, kurios metu pajuntame esantys vieni kitiems reikalingi ir svarbūs, galintys ant tikėjimo, gerumo ir dvasingumo pamatų pastatyti tvirtus, saugius namus.

Linkiu, kad mus jungiantis tikėjimas ateitimi nugalėtų sunkumus ir toliau augintų mūsų namus – Lietuvą, kuriančią, svajojančią, vienijančią.

Linksmų Šventų Velykų!
Garliavos seniūnė Rasa Raimonda Grigienė