www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Jėzaus gimimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2011-ųjų Dievo Gailestingumo Metų proga nuoširdžiausi sveikinimai svečiams ir visiems susirinkusiems į Garliavos neįgaliųjų draugijos Kalėdinę Popietę, šio renginio rėmėjams ir aktyviems pagalbininkams.

2010.12.29. Jonučių Kultūros centro salėje Garliavos neįgalieji šventė Jėzaus gimimo Kalėdų šventės Kalėdinę Popietę, kurioje dalyvavo virš 70 neįgaliųjų, t.sk. 29 neįgalūs vaikai.  Jų pasveikinti su gausiomis dovanomis (saldainiais ir pliušiniais žaislais) atvyko svečiai iš Kauno raj. Savivaldybės Meras Valerijus Makūnas, Mero pavaduotojas Petras Mikelionis, Nevyriausybinių organizacijų socialinės srities projektų rėmimo fondo tarybos pirmininkas Aleksandras Bosas, Seimo narys Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Uoka, Kauno rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Raminta Popovienė, Garliavos seniūnės pavaduotoja Jūratė Seiliuvienė, socialinio darbo organizatorė Asta Janonienė ir  soc. darbuotoja Danė Buselienė.


Šventėje dalyvavo Garliavos Švč. Trejybės parapijos Klebonas kun. Kęstutis Vosylius, kuris pradėjo Neįgaliųjų renginį Šv. Mišių auka bažnyčioje, tarė gražų pasveikinimo žodį ir pabaigoje palaimino vaišes - šventės stalą, kurio gausą dovanojo geraširdžiai rėmėjai, maisto parduotuvių savininkai. Vaikų dovanėlėms lėšų skyrė Garliavos Seniūnija, megztinius dovanojo  Juozo Martikaičio įmonė, saldainiais labdarą skyrė Maisto bankas, Kraft Foods Lietuva.

 

 

Neįgalūs draugijos tarybos nariai - Kalėdų senelis Remigijus Reipa ir pagalbininkės Genovaitė Urbanavičienė ir Genovaitė Lazauskienė, linksmino neįgalius vaikučius, įteikė jiems dovanėles, su vaikučiais žaidė ratelyje, o vaikučiai dainavo, deklamavo, linksminosi.


Aktyviems 2010 m. draugijos neįgaliesiems buvo įteikti padėkos raštai, pasveikinti jubiliatai, paliestos neįgaliųjų draugijos problemos, susijusios su skola už patalpų nuomą ir kt.  


Meninę programą paįvairino atvykusi iš Vilniaus su šokių labdaros koncertu šokėja Liucija Puidokaitė, dainavo neįgaliųjų draugijos ansamblio „Šarma“ kolektyvas, vadovė – koncertmeisterė Violeta Traškevičienė. Neįgalieji linksminosi šokdami, mielai bendraudami tarpusavyje, nors trumpam nutoldami nuo savo sunkios kasdienybės, negalios ir skausmo.
Visi neįgalieji liko labai dėkingi Kultūros centro direktorei Genovaitei Katinauskienei suteikiančiai patalpas kultūriniams renginiams, aptarnaujančiam personalui ir patarnautojui su garso aparatūra, visiems geros valios rėmėjams parėmusiems šventėje.
Visiems, mus parėmusiems, dėmesiu, aukomis, renginiais, žodžiu, dovanomis, maistu  ir kt. esame nuoširdžiai dėkingi. Ačiū Jums visiems už Jūsų gerumą, jautrumą, meilę, dėmesį neįgaliesiems. Tepadeda Jums Dievas šiais Dievo Gailestingumo metais.


Juokas –  sveikata. Norintiems pasijuokti su zuikučiu  zuikio metuose siūlau saitą:
http://post.kards.qip.ru/images/postcard/19973/1997267.swf

Su gilia pagarba ir dėkingumu   Aldona Grikietienė
Garliavos neįgaliųjų draugijos pirmininkė

 

 

 

Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje

Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje

Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje

Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje

Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje

Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje

Kalėdinė popietė Garliavos Neįgaliųjų draugijoje