www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Nacionalinis bendruomenių konkursas
TIKIME  LAISVE
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui2010 m. Lietuva mini svarbią datą – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį. Panašiomis progomis paprastai ir natūraliai kyla poreikis įvardyti pamatinius šiandienos mūsų valstybės reiškinius. Vienas jų neabejotinai yra pilietiška visuomenė ir stiprios bendruomenės. Nuo jų aktyvumo bei kūrybingumo ne ką mažiau nei nuo darnaus ir kryptingo valdžios struktūrų darbo  priklauso, kaip valstybei sekasi įgyvendinti esminius tikslus.

Savanoriškas piliečių apsisprendimas jungtis į bendruomenes ir įgyvendinti visai visuomenei naudingą veiklą,  aktyviai  dirbti,  rodo, kokie svarbūs ir reikšmingi  mums yra  bendruomeniškumas ir pilietinė visuomenė  – taip pat svarbūs, kaip  valstybė ir jos laisvė.

Nacionalinis bendruomenių konkursas padės suvokti, kad visuomenės pilietiškumas, patriotiškumas ir kūrybingumas iš tiesų yra neatsiejamos mūsų valstybės gyvenimo dalys. Renginys suteikia galimybes Lietuvos bendruomenėms, žmonėms atskleisti savo kūrybines iniciatyvas, pilietinę savimonę ir patriotinę dvasią.  

Dalyvauti Nacionaliniame bendruomenių konkurse ir varžytis dėl  specialių nominacijų, atspindinčių nacionalinio bendruomenių konkurso idėją kviečiamos visos Lietuvos bendruomenės, pilietinės santalkos grupės.

Konkursą organizuoja Lietuvos liaudies kultūros centras. Partneriai – Europos Sąjungos parama, apdovanojimus konkursui įsteigusi telekomunikacijų bendrovė "Omnitel", Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Konkurso globėjas – Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

Darom 2010 Dėkoju  moksleiviams, mokytojams, įmonių ir įstaigų vadovams ir darbuotojams, gyventojams, aktyviai dalyvavusiems akcijos „Darom 2010“ švaros talkose. Manau, kad šios akcijos atgarsiai ir ryžtas gyventi švariau išliks visam laikui, kad kiekvienas iš mūsų nepraeis pro šiukšles jų nesurinkęs. Tikiu kad gyvensime švarioje, gražioje ir jaukioje Garliavoje.

 

Garliavos seniūnė Rasa Raimonda Grigienė.

Skaityti daugiau...

Kiekvienam žmogui širdį glosto pavasarį dygstančios gėlytės, sugrįžusių paukštelių čiulbesys ar upelio, tekančio netoliese, čiurlenimas. Suprasdami, kad dažnai nematome sprogstančių žiedų dėl pievas „puošiančių“ šiukšlių, visi kartu čiupome didžiulius maišus, pirštines, gerą nuotaiką ir išskubėjome į gatves.

Švaros akcija „Darom 2010“, vykusi visoje Lietuvoje, neaplenkė ir Garliavos: į projektą įsitraukė Garliavos vidurinės mokyklos, „Maximos“ darbuotojai bei daugelis miesto gyventojų, kurie neabejingi pavasario grožiui. Tikriausiai kiekvienas galime ištarti nuoširdų ačiū tiems, kurie gražino, švarino gatves ir gatveles, skverus ir kiemus. Dėkojame Jums!

Lėtai judėdami pirmyn ir rinkdami tai popierėlius nuo saldainių, tai iš žolių styrančius butelius, net nepastebėjome, kaip greitai prabėgo laikas. Tikriausiai retas iš mūsų sutiktų vienas eiti lauk ir tvarkyti seniai neprižiūrimo kaimyno daržo ar sklypo, kuris niekam nepriklauso. Kartu prižiūrint aplinką, ne tik palikome daugiau švarios erdvės aplink save, bet ir viduje tapome šiek tiek tyresni. Galų gale kiekvienas suvokėme, kad tas skveras, kuris anksčiau tartum niekam nepriklausė, ir gatvės, kurių niekas nenusipirko, dabar yra mūsų dalis, tad privalu pakelti akis badančias šiukšles – juk tai mums, o ne kam kitam, jos neleidžia regėti aplinkinio grožio.

Tokių akcijų turėtų būti dar daugiau, o geriausia, kad kiekvienas nepamirštume šios dienos ir įprastume švarintis net ir tada, kai niekas neliepia. Ir vis dėlto pirmiausia reikia stengtis, kad kiekvienais metais darbo liktų kuo mažiau, kad nenukristų tas tartum vėjo netyčia išplėštas iš rankų popierėlis ar nebereikalinga skardinė. Geriau ne paspirkime nepažįstamojo numestą maišelį, o pakelkime ir didžiuokimės tuo, kad esame dalis miesto, kuriame žmonės gerbia vieni kitus, rūpinasi aplinka ir stengiasi, kad kaimynų veidų neapleistų šypsenos.

Mes, Garliavos vidurinės mokyklos mokiniai, dalyvaujantys projekte „Planeta po slegiančia našta“, džiaugėmės, kad šeštadienio rytą daugybė miestiečių prisijungė prie mūsų, kas su pirštinėmis ant rankų ir maišu ant pečių, kas su kauptukais darželiuose šalia namų. Iš tiesų, dauguma savo plotelius apsitvarkę penktadienį, akcijos dieną tvarkydami visuomeninius plotus galėjo žvilgtelti į žmonių pievose augančias plukes ar iš po žemių belendančias pienes, kurios mums dar kartą priminė – sutikime pavasarį švariai!

Inesa Astramskaitė, Garliavos vidurinės mokyklos 10b klasės mokinė

Velykos Šv. Velykas šventėme savo namuose kiekvienas pagal savo galimybes ir norus, o ketvirtadienį prieš Atvelykį, IV.08 d. šventėme organizuotai draugijos narių Velykinę Popietę. Ją pradėjome Šv. Mišių auka bažnyčioje, vėliau Garliavos Kultūros centro salėse.

Labai malonu, kad rado laiko pabūti su mumis Garliavos klebonas  gerb. Kęstutis Vosylius, Garliavos seniūnijos seniūnė Rasa Grigienė, seniūnės pavaduotoja Jūratė Seiliuvienė ir raštinės vedėja Genutė Kaminskienė, bei Kauno rajono Savivaldybės atstovės su gausiomis dovanomis.

Pakiliai, papildytą repertuarą, padainavo draugijos dainos ansamblio „Šarma“ dainininkai ir muzikos mokytojos Violetos Traškevičienės vadovaujama muzikos mokyklos moksleivių grupelė.

 

Antroje programos dalyje, neįgalieji ir svečiai susirinko prie šventinio stalo, kurį palaiminęs  Klebonas pakvietė visus papietauti. Stalas buvo gausiai nukrautas valgiu, vaisiais, gaiviaisiais gėrimais ir saldumynais už ką nuoširdžiai dėkingi neįgalieji Garliavos privačių parduotuvių savininkams ir verslininkams, visiems aukotojams. Už gausias Velykines dovanas esame dėkingi Garliavos seniūnijos bendruomenei skyrusiai 500,00 Lt. ir Kauno raj. Savivaldybei už vaisius ir saldumynus. Ačiū visiems.

Vaišindamiesi turėjo ir pramogų. Visus išjudino „Klausimėlis“ iš trijų temų: Apie Garliavos bažnyčią, Garliavos miesto istorinius faktus, kuri pernai atšventė 200 m. jubiliejų, bei iš Lietuvos 1000 m. jubiliejaus. Atsakę teisingai į klausimus gavo prizus – suvenyrinius margučius. Genutė Urbanavičienė organizavo loteriją jos asmeniškai dovanotiems minkštiems vaikiškiems žaislams, laimingieji buvo tie, kurie atliko bet kokį meninį, humoristinį vaidmenį, padainavo, pašoko ar deklamavo eiles, įminė mįsles.

Visus linksmino savi akordeonistai Remigijus Reipa ir Kazimieras Žemaitis.

Bronė Domantienė

Garliavos ND tarybos narė
Atsakinga už kultūrinę neįgaliųjų veiklą 

Skaityti daugiau...

ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ NEĮGALIUS VAIKUS, DĖMESIUI!
P A R A M O S  K O N K U R S A I,
skirti kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metams

 

Tikslas  – remti šeimas, auginančias neįgalius vaikus ( ne vyresnius nei 18 metų), siekiant padėti  įveikti krizę, nenuskriaudžiant neįgalaus vaiko ir jo specialiųjų reikmių tenkinimo.  


Prioritetai:


Neįgalaus vaiko šeimai iškilusios pačios šeimos neįtakojamos socialinės kliūtys (darbo netekimas, artimųjų ligos, etc.)  ar ypatingi vaiko specialieji poreikiai.
Vaiko negalios sąlygojamos problemos.
 

KONKURSAS MAŽAJAI IR DIDŽIAJAI PARAMAI


Paraiškos priimamos iki 2010 metų balandžio 28 dienos (trečiadienio) 17 val.
Vėliau gautos paraiškos nepriimamos.
Mažoji parama – iki 500 litų
Didžioji parama – iki 5000 litų
Konkurso sąlygas ir paraiškos formas rasite www.algojimas.lt

 

KONKURSAS „KO VIENAS NEGALIU – KARTU MES GALIM VISKĄ“  NERIBOJAMO DYDŽIO PARAMAI


Šeimų istorijos ir paraiškos priimamos nuolat.


Pagrindinė sąlyga –  nebijoti viešumo.


Kartais nutinka taip, kad gyvenimas įspaudžia mus į kampą. Jaučiamės likę vieni su problema, kuri slegia kaip sunkus nešulys. Nebijokite išdalinti šį nešulį- tūkstančiui žmonių jis nebebus toks sunkus. Gerume ir vienybėje slypi  didžiulė galia. Tik ženkite pirmą žingsnį. Nustebsite sužinoję, kiek daug šalia esančių žmonių dega noru ištiesti pagalbos ranką ir prisidėti prie Jūsų laimės kūrimo.


Konkurso paraiškos formą rasite www.algojimas.lt