www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image


 
 
 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga nuo 2013 m. rugsėjo 5 d. skelbia fotografijų konkursą „Aš – Europos Sąjungos pilietis. Aš turiu teisę į...“ ir kviečia jame dalyvauti visus piliečius.

 

 

„Europos Sąjungai 2013 metus paskelbus Europos piliečių metais (pažymint ES pilietybės 20-ies metų jubiliejų), norėtume pakviesti Lietuvos gyventojus pademonstruoti ir įamžinti nuotraukoje savo, kaip ES piliečių, teisių ir galimybių jomis naudotis kasdieniame gyvenime, sampratą“, – kreipiasi į žmones Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas.

 

Pagrindinės ES piliečių teisės, kurias turi ir kuriomis nepatirdamas diskriminacijos gali naudotis kiekvienas ES pilietis yra teisė laisvai judėti ir apsigyventi Europoje, teisė balsuoti ir kandidatuoti vietos savivaldos bei Europos Parlamento rinkimuose, teisė dalyvauti formuojant ES politiką, teisė į tinkamą ES institucijų veiklą, teisė į konsulinę apsaugą, teisė į būtinąją medicininę pagalbą, teisė mokytis, dirbti bet kurioje ES šalyje ir steigti savo verslą vienodomis sąlygomis, kaip ir vietos gyventojai, taip pat vartotojų teisės.

 

Kaip pateikti nuotraukas

 

Norinčius dalyvauti konkurse kviečiame nuotraukas (vienas dalyvis teikia iki 5 vnt.) siųsti adresu: ombuds@lrs.lt ne vėliau kaip iki 2013 m. lapkričio 9 d. Nuotraukos turi būti JPG formatu, gali būti spalvotos arba nespalvotos, dydis – ne mažesnis kaip 1 MB (dydis pikseliais ne mažesnis nei 3000 x 2000). Nuotraukos neturi būti anksčiau skelbtos visuomenės informavimo priemonėse.

 

Autoriaus prašytume savo nuotraukai suteikti pavadinimą, nurodyti savo vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis (telefono numerį ir / arba el. pašto adresą). Autoriaus nuožiūra gali būti pateikiama ir kita informacija (nuotraukos vieta, laikas, aprašymas, kas pavaizduota, ir t. t.).

 

Kitos fotografijų konkurso sąlygos

 

Konkurse gali dalyvauti visi asmenys be išankstinės registracijos ir be apribojimų. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotrauką, patvirtina, kad yra jos autorius ir yra gavęs joje užfiksuotų asmenų sutikimą nuotrauką naudoti konkurse ir kad nuotraukos turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.

 

Kiekvienas asmuo gali atiduoti savo balsą už, jo nuomone, geriausią nuotrauką interneto svetainėse www.delfi.lt ir www.lrski.lt (skiltyje „Fotokonkursas“). Balsavimas už labiausiai patikusią nuotrauką vyks iki 2013 m. lapkričio 12 dienos.

 

Daugiausia balsų surinkusios nuotraukos autorius bus skelbiamas nugalėtoju. Po geriausią fotografiją taip pat rinks Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Žmogaus teisių biuras, tris fotografijas nominuos Lietuvos spaudos fotografų klubo sudaryta vertinimo komisija. Be to, Seimo kontrolierių įstaiga pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus. 

 

Geriausios nuotraukos nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki 2013 m. gruodžio 9 d. bus eksponuojamos Seimo kontrolierių įstaigoje bei pirmiau nurodytose internetinėse svetainėse, o apdovanojimai įteikiami 2013 m. gruodžio 9 d., Žmogaus teisių dienos išvakarėse, Seimo kontrolierių įstaigoje vyksiančios konferencijos metu. 

 

Papildoma informacija apie fotografijų konkursą bus paskelbta interneto svetainėse www.lrski.lt ir www.delfi.lt, taip pat teikiama nemokamu telefonu 8 800 22100 arba el. paštu ombuds@lrs.lt.