www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

 

 Visą vasarą Garliavos Roko Šliūpo polikliniką puošę Kristinos Marijos Aganson paveikslai lietuvio akiai neįprastais potėpiais traukė ne vieno į polikliniką atėjusiojo dėmesį. Savo darbus medicinos darbuotojams ir poliklinikos svečiams pristačiusi autorė atviravo, kad jie paprastai gimsta visiškoje tyloje, skambant rytietiškai muzikai, ir pajuokavo, kad, prispyrus bėdai, sukurtais paveikslais galima numalšinti ir alkio jausmą.

 

Skaityti daugiau...

 


 
 Kauno rajono savivaldybės gyventojai, turintys asbesto gaminių atliekų (pvz.: stogų šiferio, asbestinių vamzdžių, termoizoliacinių medžiagų ir kt.) ir norintys iki nemokamai pašalinti šias atliekas į Lapių regioninį sąvartyną (Kauno r., Lapių sen., Lepšiškių k.), turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijas.

 

Seniūnas, gavęs iš gyventojo prašymą, per 3 darbo dienas išduoda pažymą, patvirtinančią faktą, kad gyventojas turi asbestinių atliekų, kurias nori nemokamai utilizuoti.

 

Gyventojai, gavę seniūno patvirtintą pažymą apie sukauptas ir šalintinas asbesto gaminių atliekas, jas savo lėšomis transportuoja (rekomenduojame samdytis vežėjus, kurie turi leidimus atlikti tokią paslaugą) į Lapių regioninį sąvartyną.

 

Lapių regioninio sąvartyno atsakingas darbuotojas iki 2014 m. spalio 1 d. iš gyventojo priima, pasveria ir utilizuoja asbestines atliekas nemokamai.

 

Papildoma informacija telefonu (8 37) 30 55 66.

 

KRS inf. 2013-10-07

 


 Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ypatingas dėmesys skiriamas neformaliajam vaikų švietimui. Čia vyksta susitikimai su rašytojais, knygų skaitymo literatūrinės popietės, kūrybinės dirbtuvėlės, organizuojamos stalo žaidimų popietės. Šiemet  bibliotekoje dalis vykstančių renginių skirti ugdyti meilę gyvūnams.

 

Skaityti daugiau...

 

 

 Didelė laimė gyvenimo kelyje sutikti Mokytoją - žmogų, kurio žinios, intelektas, asmeninis pavyzdys įkvepia norą tobulėti, dirbti, gyventi prasmingai ir dorai.

 

Tarptautinės Mokytojų dienos proga sveikinu visus Mokytojus - puikiai išsilavinusius, kūrybingus, kantrius, mylinčius. Žmones, nuo kurių didele dalimi priklauso mūsų vaikų, mūsų valstybės ateitis.


 
                                       Tegul Jūsų mokiniai Mokytojo vardą visuomet taria su pagarba ir dėkingumu.

                                       Linkiu stiprios sveikatos, ištvermės, asmeninės laimės.

 

 


                        Garliavos seniūnė   Nijolė Tarvydienė

 

 

 

 

Pranešimas


UAB Komunalinių paslaugų centras

 

Namo adresas:  Liepų g. 21, Garliava

Gyventojų dėmesiui:
                                                  2013 m. spalio mėn. 15 d. 17:30 val.

Įvyks patalpų savininkų ir UAB Komunalinių paslaugų centro atstovo (ų), Kauno rajono savivaldybės atstovo (ų) susirinkimas.
 
Susirinkimo vieta: Garliavos seniūnijos salėje (Vytauto g.62, Garliavos m.).

 

            _____________________________________________________________

 

Namo adresas:  S.Lozoraičio g. 16, Garliava

Gyventojų dėmesiui:
                                                  2013 m. spalio mėn. 15 d. 18:30 val.

Įvyks patalpų savininkų ir UAB Komunalinių paslaugų centro atstovo (ų), Kauno rajono savivaldybės atstovo (ų) susirinkimas.
 
Susirinkimo vieta: Garliavos seniūnijos salėje (Vytauto g.62, Garliavos m.).

 


Darbotvarkė:


1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo (investicijų planai išdalinti gyventojams popierine ar skaitmenine forma, taip pat galima informaciją rasti www.rkpc.lt).
2. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.

         
                            Informacija tel. 551860 arba adresu Vytauto g. 71, Garliava