www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

 

 

Savivaldybėms nuosavybės teise priklausantis turtas


Objektų privatizavimas parduodant ilgalaikį materialųjį turtą viešo aukciono būdu
Vykdoma: Kauno rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Banko sąskaitos Nr. LT36 4010 0425 0135 9589, AB DNB banko Kauno skyriuje,  banko kodas 4010,  adresas: Laisvės al. 86, 44250 Kaunas.

 

50006060 Negyvenamosios patalpos (unikalus numeris 4400-1789-0444:8706, plotas 205,42 kv. m, 6 aukštų mūrinio pastato 2 aukšte,  pažymėjimas plane 1N6p) su bendro naudojimo patalpa a-1 (16/100 iš 3,67 kv. m); S. Lozoraičio g. 10B, Garliava, Kauno r.


Pradinė objekto pardavimo kaina 80,000 tūkst. Lt Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 8,000 tūkst. Lt Registracijos mokestis  500 Lt

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

 

Aukciono vykdymo laikas 2013 12 10   10 val. Vieta: Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas.

Objekto apžiūra 2013 12 06 10 val.


Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2013 12 09    9 - 16 val.  

Vieta: Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

 

Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Lidija Abramavičienė, vyr. specialistė, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. 8­37­305559; el. paštas turtas@krs.lt, faksas 8­37­313797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
 
 Lapkričio 24 d. garliaviečiai minėjo šv. Cecilijos dieną. Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje už giesmininkus, choristus ir muzikos instrumentų gamintojus aukojo klebonas Gintaras Urbštas, o Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Živilė Girdauskaitė susirinkusiuosius pakvietė pratęsti sekmadienio popietę su mišraus suaugusiųjų choro „Melodija“ (vad. R. Navickienė, koncertmeisterė R. E. Pauzienė, chormeisteris R. Puidokas) atliekamomis bažnytinėmis giesmėmis.

 

Skaityti daugiau...


 
 
 Lapkričio 23 d. Garliavos sporto ir kultūros centre vyko respublikinis VII liaudiškų šokių festivalis „Atdarykim vartelius 2013“. Renginys skirtas Garliavos sporto ir kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Ąžuolas“ (vad. Zita Vaškelienė) 10–ies metų kūrybinės veiklos jubiliejui paminėti.

 

Skaityti daugiau...