www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

01 min

01 min

 

Rugsėjį–lapkritį buvo vykdomas projektas „Užimtumo ir verslumo pradžiamokslis bibliotekoje“, gimęs iš pastangos įsiklausyti į bendruomenės lūkesčius. Projektas buvo vykdomas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą, finansuojamas Kauno rajono savivaldybės.

 

Diskutuodami su bibliotekos edukacinių, kultūrinių veiklų, būrelių lankytojais išsiaiškinome, kokios naujos paslaugos bibliotekoje geriausiai patenkintų šiuolaikinės bendruomenės poreikius. Ir štai džiuginantis rezultatas: Garliavos seniūnijos, Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojai – senjorai ir jaunos mamos – noriai įsitraukė į veiklas, skatinančias kūrybiškumą bei verslumą pagal pomėgius.

 

Kūrybinės projekto veiklos – tai profesionalios keramikės Vaivos Butkienės vedamos dirbtuvės, supažindinančios su pagrindiniais lipdymo principais, mokančios, kaip dekoruoti kūrinį skirtingais metodais, atskleidžiančios įvairių profesinių gudrybių. Dirbtuvių dalyviai gavo teorinių žinių apie keramiką: molio rūšių įvairovę, gaminių lipdymo technikas ir stilius, degimo rūšis, glazūravimą, dekoravimą įvairių spalvų angobu, raižymą; be to, turėjo galimybę visas šias žinias pritaikyti praktiškai ir drauge susipažinti su molio terapijos metodais, gydomosiomis molio savybėmis. Keramikė Vaiva Butkienė džiaugėsi stipriomis teigiamomis projekto dalyvių emocijomis, kai jie pirmą kartą prisilietė prie šios kūrybiškos veiklos. Pasak Vaivos, „smagu buvo matyti taip kūrybiškai užsidegusias ir senjores, ir jaunas mamas. Juk kiekviename žmoguje glūdi kūrybos sėklos.“ Keramikė nuoširdžiai palinkėjo projekto dalyviams šias kūrybos sėklas savyje sudaiginti ir kiekvienam atskleisti savo kūrybingąją prigimtį.

 

Paraleliai su kūrybinėmis dirbtuvėmis vedamose verslo pradžiamokslio paskaitose projekto dalyviai sužinojo, kaip mėgstamą veiklą paversti verslu, analizuoti rinką, atlikti preliminarius finansinius skaičiavimus, kaip iškomunikuoti savo prekę ar paslaugą, kaip pasirašyti verslo planą, surasti papildomų finansavimo šaltinių ir kt. Gilinantis į komunikacijos klausimus, buvo akcentuojama prekyba elektroninėje erdvėje ir nuo jos neatsiejama vizualinė komunikacija. Surengtose fotografijos dirbtuvėse projekto dalyviai įgyvendino reklaminę savo produktų fotosesiją. O galiausiai projekto metu gimę kūriniai susibūrė bibliotekos II aukšto fojė eksponuojamoje parodoje „Mistiška molio šiluma“, kuri džiugins bibliotekos lankytojų akis ir širdis visą gruodžio mėnesį.

 

„Labai džiaugiuosi šiuo projektu“, – atviravo edukatorė Kristina Meilutė, vedusi verslo pradžiamokslio paskaitas projekto dalyviams. „Moterys susibendravo, tapo vienos kitų kūrybos viešintojomis, keitėsi kūrybinėmis idėjomis, netgi sugalvojo, kaip sujungti savo veiklas. Mano akyse susiformavo tvirta ir kūrybiška bendruomenė, stebinanti bendravimo šiluma ir turiningumu. Manau, kad projektas tikrai paveiks dalyvių gyvenimą, nes plėtojome labai konkrečius sumanymus, pavyzdžiui, internetinės parduotuvės projektą: išgryninome misiją, tikslus, numanomą auditoriją. Viską grindėme pagarba seniesiems lietuviškiems amatams, ekologiškumo ir tvarumo vertybėmis, kurios dabar itin aktualios. Tokios idėjos nusipelno būti plėtojamos ir įgyvendinamos“, – lūkesčiais pasidalijo K. Meilutė.

 

Projekto vadovės Jurgitos Bartkevičiūtės nuomone, bendruomenės įsitraukimas akivaizdžiai patvirtina, jog žmonėms reikia tokių projektų, įgyvendinančių mokymosi visą gyvenimą koncepciją ir padedančių ugdyti įvairias kompetencijas. Projekto veiklų refleksijoje dalyviai pabrėžė pozityvias emocijas, patirtas kūrybinių dirbtuvių metu. Taip pat džiaugėsi išsiugdę vidinę motyvaciją siekti permainų, pagerinę gebėjimus formuluoti naujas idėjas, apskaičiuoti riziką, sustiprinę asmenines savybes, tokias kaip veržlumas, išradingumas, ryžtas, pasitikėjimas savimi. Plėsdama paslaugų spektrą, biblioteka planuoja pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą pasiūlyti daugiau veiklų įvairioms tikslinėms grupėms. Tad sekite informaciją.

 

 

KRSVB informacija