www.garliava.lt

 


Elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas, 2013-02-06 nuo  09:00 iki 15:00 elektra nebus tiekiama obj.  Nr.  71216189  Marijampolės g. / Vytauto g. -,  Garliava,  Kauno r. sav., Kauno apskr.

 

Oro temperatūrai nukritus žemiau -5°C, planiniai elektros tinklo remonto darbai esant galimybei laikinai sustabdomi, jei juos atliekant būtina nutraukti elektros energijos tiekimą ilgiau kaip 5 valandoms.Temperatūrai nukritus žemiau -10°C darbai nevykdomi. Avarinių situacijų ar įvykių atvejais elektros energijos tiekimo atstatymas atliekamas nedelsiant.

 

Naujų vartotojų objektai prijungiami prie elektros tinklo įrenginių pagal sutartinius įsipareigojimus.

 

Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

 

 

Pagarbiai
LESTO

Informacija elektros energijos tiekimo ir vartojimo klausimais klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba www.lesto.lt

 

 

 

 

 

Elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas, 2013-01-17 nuo 09:00 iki 16:00 elektra nebus tiekiama obj.nr. 71216189 Marijampolės g./Vytauto g. -, Garliava, Kauno r. sav., Kauno apskr.

 

Elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas, 2013-01-18 nuo 09:00 iki 16:00 elektra nebus tiekiama obj.nr. 71219746 Ateities g. 1, 53268 Garliava, Kauno r. sav., Kauno apskr.

 

Elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas, 2013-01-18 nuo 09:00 iki 16:00 elektra nebus tiekiama obj.nr. 71219747 Gedimino g. 1, 53254 Garliava, Kauno r. sav., Kauno apskr.

 

Elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas, 2013-01-18 nuo 09:00 iki 16:00 elektra nebus tiekiama obj.nr. 71219759 Vaižganto g. 2, 53258 Garliava, Kauno r. sav., Kauno apskr.

 

Oro temperatūrai nukritus žemiau -5°C, planiniai elektros tinklo remonto darbai esant galimybei laikinai sustabdomi, jei juos atliekant būtina nutraukti elektros energijos tiekimą ilgiau kaip 5 valandoms.Temperatūrai nukritus žemiau -10°C darbai nevykdomi. Avarinių situacijų ar įvykių atvejais elektros energijos tiekimo atstatymas atliekamas nedelsiant.


Naujų vartotojų objektai prijungiami prie elektros tinklo įrenginių pagal sutartinius įsipareigojimus.

 

Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

 

Pagarbiai
LESTO

Informacija elektros energijos tiekimo ir vartojimo klausimais klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba www.lesto.lt

 

 

 

 

 

 

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2012 m. gruodžio 28 d., Vilnius 

 

 

Šiandien, gruodžio 28 d., Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) paskelbė elektros energijos persiuntimo paslaugos ir visuomeninių elektros energijos kainų bei jų taikymo tvarkų pakeitimus 2013 metams. Visuomeninės elektros energijos kainos gyventojams 2013 metais vidutiniškai didės apie 4 ct/kWh (su PVM), arba 9 procentais. Statistiniam Lietuvos namų ūkiui, vidutiniškai per mėnesį sunaudojančiam apie 138 kWh, išlaidos už elektros energiją kitais metais padidės 5,5 Lt (su PVM) per mėnesį.

 

Skaityti daugiau...

 


 
Informuojame, kad numatomi tam tikri priemiestinių autobusų ir maršrutų taksi maršrutų eismo tvarkaraščių pakitimai per Kūčias, šv. Kalėdas ir  Naujuosius metus. Pateikiame išsamesnę informaciją apie 2012 m. gruodžio 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ir 2013 m. sausio 1 dienas.

 

2012 m. gruodžio 24 d. (pirmadienis) autobusai ir maršrutiniai taksi važiuos sekmadienio grafiku, išskyrus šiuos pakeitimus.
2012 m. gruodžio 25 d. (pirmadienis) autobusai ir maršrutiniai taksi važiuos sekmadienio grafiku, išskyrus šiuos pakeitimus.
2012 m. gruodžio 26 d. (pirmadienis) autobusai ir maršrutiniai taksi važiuos sekmadienio grafiku, išskyrus šiuos pakeitimus.

 

2012 m. gruodžio 27 d. (ketvirtadienis), 28 d. (penktadienis) autobusai ir maršrutiniai taksi važiuos darbo dienos grafiku.


2012 m. gruodžio 29 d. (šeštadienis)  autobusai ir maršrutiniai taksi važiuos šeštadienio, o 30 d. (sekmadienis) – sekmadienio grafikais.

 

2012 m gruodžio 31 d. (pirmadienis) autobusai ir maršrutiniai taksi važiuos darbo dienos grafiku, išskyrus šiuos pakeitimus.

2013 m. sausio 1 d. (antradienis) autobusai ir maršrutiniai taksi važiuos sekmadienio grafiku išskyrus šiuos pakeitimus.

 

 

KRS inf.

 

 

 

 


                            P R A N E Š I M A S  Ž I N I A S K L A I D A I
                                        2012 m. lapkričio 29 d., Vilnius

 

Nuo 2013 m. daugiau elektros vartotojų sutaupytų pasirinkę tarifų planus su pastoviąja dalimi

 

Nuo 2013 m. daugiau elektros vartotojų turėtų atkreipti dėmesį į siūlomus tarifų planus „Namai“ arba „Namai plius“, kurie leidžia sutaupyti daugiau nei vidutiniškai elektros energijos suvartojantiems vartotojams.

 

Skaityti daugiau...

 

 

 

Šiandien, lapkričio 21 d., Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) paskelbė elektros energijos persiuntimo paslaugos ir visuomenines elektros energijos kainas bei jų taikymo tvarkas 2013 metams. Visuomeninės elektros energijos kainos gyventojams nuo 2013 metų didės apie 5,69 ct/kWh (su PVM), arba apie 12 procentų. Statistiniam Lietuvos namų ūkiui, vidutiniškai per mėnesį sunaudojančiam apie 138 kWh, išlaidos už elektros energiją kitais metais padidės apie 7 Lt (su PVM) per mėnesį.

 

Skaityti daugiau...