www.garliava.lt

 

 

 

Informuojame, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. planuojama skirti  antrojo laipsnio valstybines pensijas motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms) 5 ir daugiau vaikų, išauginusioms juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms.

 

Antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama asmenims, jeigu jie yra sukakę Valstybinių socialinių draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo.


Prašome, Garliavos seniūnijoje gyvenančias daugiavaikes motinas, kurios pagimdė (įvaikino) 5 ir daugiau vaikų ir juos dorai išauklėjo, dėl išsamesnės informacijos kreiptis į seniūnijos socialinės paramos kabinetą ( tel. 8 37 393 717).

 

 

 

Garliavos seniūnija

 

 

 

 

 

 

 

 

           GARLIAVĄ APTARNAUS    UAB „KAUNO ŠVARA“.

 

          Pastaba. Grafikas sutampa su mišrių (buitinių) atliekų išvežimo grafiku.

 

 

 Trečiadienis,  nelyginė metų sav. ( 04 mėn. 10, 24 ir t. t.)
 


 Ketvirtadienis, nelyginė metų sav. ( 04 mėn. 11, 25 ir t. t.) 

 

 Penktadienis, nelyginė metų sav. ( 04 mėn. 12, 26 ir t. t.)


 

        Garliavos seniūnija


 

 

P R A N E Š I M A S  Ž I N I A S K L A I D A I
2013 m. vasario 28 d., Vilnius

 

2012 m. LESTO gerino finansinius ir veiklos rezultatus

 

Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus AB LESTO grupės grynasis nuostolis, neaudituotais duomenimis, 2012 m., lyginant su 2011 m., sumažėjo 26 proc. ir sudarė 45,62 mln. litų. Grupės pajamos lyginamuoju laikotarpiu išaugo 1,7 proc. ir siekė 2,284 milijardo litų. LESTO įgyvendinant pernai patvirtintą ilgalaikę strategiją, gerėjo visi pagrindiniai veiklos rodikliai.

 

 

Skaityti daugiau...

 

ATMINTINĖ


Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint gauti Asmens tapatybės kortelę (toliau – ATK), Pasą:
(pateikiami originalai bei dokumentų kopijos)

 

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (LR pil pasas, ATK, Pasas);

2. Sumokėtos valstybės rinkliavos kvitą;

Už asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą) bendra tvarka nustatyta 30 litų valstybės rinkliava.
Jeigu asmens tapatybės kortelė piliečio pageidavimu išduodama skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 80 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 40 litų.


Už Lietuvos Respublikos paso išdavimą (keitimą) bendra tvarka nustatyta 150 litų valstybės rinkliava.

Jeigu Lietuvos Respublikos pasas piliečio pageidavimu išduodamas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 100 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 50 litų.
Valstybės rinkliavos už asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą), Lietuvos Respublikos paso išdavimą (keitimą) bendra tvarka vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dydis sumažinamas 50 procentų tik už vieno iš šių dokumentų (jų pasirinkimu) išdavimą, keitimą bendra tvarka.
Valstybės rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000; Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, banko kodas 74000; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje. Įmokos kodas – 5740. Lėšų gavėja – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LRFM, įmonės kodas 188659752.

Valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo.

 


Nuo valstybės rinkliavos už asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą) atleidžiami:

 

• asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka;
• vaikai, kuriems nustatyta globa arba rūpyba;
• valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose esantys asmenys;
• vieniši asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;
• asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;
• senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
• asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939—1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstami nuo okupacijų nukentėjusiais – represuotais asmenimis.
 

3. Jeigu asmuo patenka į asmenų, kurie yra atleidžiami nuo valstybės rinkliavos sąrašą, tuomet galiojantį Neįgaliojo pažymėjimą (kuriame yra nustatytas vidutinių arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba nurodytas darbingumo lygis procentais), arba kitą dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo rinkliavos sąlygas.

 

 

 ****                **** 

 

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint gauti Asmens tapatybės kortelę (toliau – ATK), Pasą neįgaliam asmeniui

(pateikiami originalai bei dokumentų kopijos)

 


1. Notaro patvirtintas tikslinis įgaliojimas asmeniui priduoti ir atsiimti dokumentus ATK, Pasui gauti neįgaliam asmeniui;

2. Teismo sprendimas nustatyti globą arba rūpybą asmeniui bei paskirtas globėjas rūpintojas;

3. PRAŠYMAS;

PASTABA. Jeigu asmuo neturi įgaliojimo arba teismo sprendimo tokiu atveju pateikiamas


PRAŠYMAS išimties tvarka atvykti į namus (gydymo įstaigą) priimti dokumentus ATK, Pasui gauti neįgaliam asmeniui;

( prašymo formą galima paimti Garliavos seniūnijoje. Vytauto g. 62, Garliava, 105 kab.)

 

4. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (ATK, Pasas):

• 4.1. Įgalioto asmens;
• 4.2. Globėjo arba rūpintojo;

4.3. Neįgaliojo asmens;


6. Sumokėtos valstybės rinkliavos kvitą;

Už asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą) bendra tvarka nustatyta 30 litų valstybės rinkliava.
Jeigu asmens tapatybės kortelė piliečio pageidavimu išduodama skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 80 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 40 litų.

Už Lietuvos Respublikos paso išdavimą (keitimą) bendra tvarka nustatyta 150 litų valstybės rinkliava.

Jeigu Lietuvos Respublikos pasas piliečio pageidavimu išduodamas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 100 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 50 litų.

Valstybės rinkliavos už asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą), Lietuvos Respublikos paso išdavimą (keitimą) bendra tvarka vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dydis sumažinamas 50 procentų tik už vieno iš šių dokumentų (jų pasirinkimu) išdavimą, keitimą bendra tvarka.


Valstybės rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000; Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, banko kodas 74000; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje. Įmokos kodas – 5740. Lėšų gavėja – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LRFM, įmonės kodas 188659752.


Valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo.

 


Nuo valstybės rinkliavos už asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą) atleidžiami:

 

• asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka;
• vaikai, kuriems nustatyta globa arba rūpyba;
• valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose esantys asmenys;
• vieniši asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;
• asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;
• senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
• asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939—1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstami nuo okupacijų nukentėjusiais – represuotais asmenimis.

 

6.1. Jeigu asmuo patenka į asmenų, kurie yra atleidžiami nuo valstybės rinkliavos sąrašą, tuomet galiojantį Neįgaliojo pažymėjimą (kuriame yra nustatytas vidutinių arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba nurodytas darbingumo lygis procentais), arba kitą dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo rinkliavos sąlygas.

 

 

****            **** 

 

 

Pranešame, kad nuo 2011-07-01, po įvykusios reorganizacijos, Kauno miesto ir rajono migracijos poskyriai buvo apjungti į vieną Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrių (pagrindinės būstinės adresas Chemijos 4B, 30 32 49, el. p. kaunovpk.ms@policija.lt). Todėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius pakartotinai informuoja, kad asmens tapatybės korteles ir Lietuvos Respublikos pasus išduoda bei keičia Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus Pasų poskyris šiuose priimamuosiuose:
 


Taikos pr. 113B

Dokumentų priėmimas, tel. 30 38 82; 30 38 84; 30 38 86
Asmens dokumentų išdavimas,  tel. 30 38 85;


Kęstučio g. 42

Dokumentų priėmimas, tel. 30 30 71; 30 30 73; 30 30 74; 30 30 72
Asmens dokumentų išdavimas,  tel. 30 31 01;


Baltų pr. 143

Dokumentų priėmimas, tel. 30 35 83; 30 35 89; 30 35 84; 30 35 80
Asmens dokumentų išdavimas,  tel. 30 35 81


V.Putvinskio g. 14

Dokumentų priėmimas, tel. 30 33 00; 30 33 25;
Asmens dokumentų išdavimas,  tel. 30 39 76

 

Lietuvos Respublikos pilietybės, sertifikatų tvarkymo, užsieniečių teisinės padėties klausimais interesantai  priimami:


Chemijos 4B

             LR  pilietybės klausimai, sertifikatų tvarkymas, tel. 30 37 85; 30 37 81; 30 37 80

             Užsieniečių reikalų poskyris, 30 32 52; 30 32 47


Darbo laikas:

              Pirmadienį  nuo 8val. iki 12val. ir nuo 1245val iki 17val.;

              Antradienį  nuo 8val. iki 12val. ir nuo 1245val iki 18 val.;

              Trečiadienį nuo 8val. iki 12val. ir nuo 1245val iki 17val.;

              Ketvirtadienį nuo 8val. iki 12val. ir nuo 1245val iki 18 val.;

              Penktadienį nuo 8val. iki 12val. ir nuo 1245val iki 15 45val.;


Kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį interesantai  priimami: 8val.-12 val.; 12.45val.-15val.
              

 

PASTABA:
1. Adresu Islandijos pl. 209,Kaune ir A. Juozapavičiaus pr. 17, Kaune NEBELIKO migracijos poskyrių.

  

 


                                                                               

 

 

 

 

 

 

Nuo vasario mokėjimus atliekame naujomis elektros kainomis

 

Nuo vasario mėnesio visi elektros vartotojai už elektros energiją, suvartotą per sausio mėnesį, jau turi atsiskaityti naujomis 2013 m. kainomis. Dauguma (71 proc.) buitinių elektros vartotojų šiuo metu atsiskaito „Standartiniu“ vienos laiko zonos tarifo planu – pagal jį nauja elektros energijos kaina sudaro 50,1 ct/kWh (0,501 Lt/kWh).

 

Skaityti daugiau...