www.garliava.lt

 

   

       

                             Tarybos pirmininkas Gintautas Juronis

 
Eil.Nr.Tarybos narių  vardas, pavardė  
1.Alma Pocienė 
2.Rima Karalienė 
3. Genovaitė Katinauskienė  
4.Algimantas Urba 
5.Dalia Šlekienė 
6.Artūras Maknevičius 
7.Ona Rajackienė 
8.Valerijus Buselis 
9.Rimantas Vilkevičius 
10.Virginija Liepinienė 
11.Alfredas Bačėnas  
12.Gražina Mitkutė  
13.Martynas Židonis 
14.Regina Ringienė 
15.Vidmantas Burba 
16.Palmira Kairaitienė 
17.Aldona Grikietienė 
18.Aldona Pečiulienė 
19.Danutė Kudirkienė 
20.Vanda Liubinienė 
21.Elvyra Matvejčikienė 
22.Antanas Baukys 
23.Aloyzas Pakolkis 
24.Genovaitė Gedminienė 
25.Antanas Šimukonis 
26.Justinas Garmus 
27.Antanas Vanagas 
28.Gintautas Juronis 
29.Vytautas Žukauskis 
30.Mindaugas Babonas 
31.Vincas Kederys 
32.Kęstutis Povilaitis 
33.Juozas Naginionis 
34.Algimantas leikus 
35.Kęstutis Vosylius