www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Kauno rajono savivaldybė informuoja, kad nuo 2024-01-02 pasikeitė ir įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau - Įstatymas) pakeitimai, kuriuos  rasite čia:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f5693f0a62f11eea5a28c81c82193a8

 

Informuojame, kad asmenys ir šeimos, dėl kurių yra priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo iki 2023-12-31, prašymus (ir reikalingus papildomus dokumentus) dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų turi pateikti iš naujo. Sprendimus dėl kompensacijų mokėjimo šiems asmenims ir šeimoms savivaldybės administracija priima vadovaudamasi pakeistomis Įstatymo nuostatomis.

 

Kas nebegaus kompensacijų?

 

Pagal naująją Įstatymo 10 str. 1 d. 3 p. redakciją būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

  • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims);
  • išsinuomojo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius;
  • išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
  • kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą (pagal naująją Įstatymo 18 str. 2 d. redakciją).

Keičiasi kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai

 

Nuo 2024-01-02 kompensacija bus apskaičiuojama: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.

 

Kompensacijos dydis negalės būti didesnis nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.

 

Pokyčiai ukrainiečiams

 

Norintys ir toliau gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ukrainiečiai nuo 2024-01-02 privalo deklaruoti (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Taip pat svarbu nepamiršti gauti / pratęsti / pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.