www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

kovo 11Kiekviena šventė turi savo išskirtinumo bruožų. Vasario 16 – ąją daugiau atsigręžiame į Lietuvos praeitį, Kovo 11 – oji – Nepriklausomybės atkūrimo diena, tapusi laisvės troškimo simboliu, tautos susitelkimo švente, kurios metu ir jaunas, ir pagyvenęs jaučia tautinę bendrystę. Šių iškilmingų akimirkų metu esame kartu – lyg viena didelė šeima, ir pildosi V.Kudirkos sukurto Himno žodžiai: „Vienybė težydi“.

Tokia iškilminga ir viltinga švente Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas pražydo Garliavoje. Pirmą kartą ji buvo organizuojama Garliavos sporto centre. Ją rengė Garliavos kultūros centras, Garliavos seniūnija , Garliavos sporto centras, ugdymo įstaigos. Spalvingu pasveikinimu „Būk sveika, Laisve“ į renginį visus kvietė lankstinukai, fojė – paroda „Baltijos kelias – kelias į Nepriklausomybę“, kurią parengė Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovė N. Jonaitienė. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovai R.Terminas ir E.Liutkauskas) sutiko žiūrovus nuotaikingais maršais, visiems atėjusiems į renginį ant veidų buvo piešiamos trispalvės ir dalinamos Lietuvos vėliavėlės.


Fanfaroms paskelbus šventės pradžią, į salę įnešamos Europos sąjungos, Lietuvos, Kauno rajono, Garliavos, visų trijų Garliavos mokyklų vėliavos. Himną gieda Garliavos vidurinės mokyklos mokinė I.Tilindytė, su ja kartu – visa salė. Iškilmingas, jaudinantis momentas. Jaunoji karta, gimusi jau nepriklausomoje Lietuvoje, veda šventę. Tai Garliavos vidurinės mokyklos abiturientai H.Vilimas ir K.Lingevičiūtė. Jie pasveikina susirinkusius. Kovo 11 – oji – simbolizuoja senelių, tėvų ir jų vaikų norą gyventi laisvoje Lietuvoje. Tautos susitelkimas išreiškia vienybę ir dvasinę stiprybę. Tai diena, kuri liudija – mes tikime savo ateitimi. Šventinį pranešimą skaito Garliavos J.Lukšos gimnazijos direktorius, istorijos mokytojas V.Vitkauskas. „Esu lietuvis“, - pirmieji direktoriaus žodžiai, priverčiantys suklusti. Jie nuskamba su pasididžiavimu, kviečia jaunimą, kuris šįkart šventėje sudaro didesniąją dalį, jausti atsakomybę už jiems patikėtą tautos ateitį. Susirinkusius sveikina Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas K.Povilaitis ir Garliavos seniūnė N.Tarvydienė. Garliavos vidurinės mokyklos mokiniai atlieka literatūrinę – muzikinę kompoziciją pagal Roberto Keturakio poemos „Jotvingiai“ ištraukas (jų mokytojos A.Janušaitienė ir šių eilučių autorė). „Čia vyko kirstynės – ne už žemę, už mus“, - poeto žodžiai skamba tarsi priesaikas visiems, čia, šitoje žemėje gyvenantiems. Nes žmogus – didžiausia valstybės vertybė. Visų mūsų noras gyventi ir kurti laisvoje šalyje suteikia sparnus jaunosios kartos veiklai. Šią džiugią šventę įsiūbuoja sportinių šokių varžybų „Liepsnojantis šokis – 2012“ dalyviai, finalininkai ir nugalėtojai. (Jų vadovė I.Navickienė). Sukasi „Vienos valsas“, uždega „Tango“, „Fokstrotas“... Grakštūs šokėjų judesiai, spalvingos merginų suknutės kelia džiugesį ir pasididžiavimą Garliavos jaunimu.


Pasirodo grupė „Time to show“ (vadovas V.Kunickis). Ji atlieka visai kitokio pobūdžio šokius. Netrūksta žiūrovų aplodismentų ir jiems. Šis Kovo 11 – osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas Garliavoje tampa tikra švente, uždegančia tikėjimą ir viltį, nes tik laisvoje šalyje jaunystė sužydi visomis spalvomis. Iššaunamas konfeti su trispalvėmis spalvomis. Visi kviečiami nusifotografuoti  bendroje nuotraukoje. Kad liktų kaip prisiminimas ateities kartoms, Garliavos istorijai. Kovo 11 – oji galėtų tapti jaunimo švente, kurioje jie jaučia vienybę su vyresnėmis kartomis. Visi esame Lietuvos vaikai.
Šventės organizatorės Garliavos seniūnė N.Tarvydienė ir Garliavos kultūros centro direktorė G. Katinauskienė tiki, kad tai taps visus garliaviečius vienijančia tradicija.

Regina Jasukaitienė

koco 11 kovo 11 kovo 11

 kovo 11 kovo 11 kovo 11

kovo 11 kovo 11 kovo 11

kovo 11 kovo 11