www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

straipsniopaveiksliukas11

straipsniopaveiksliukas11

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT), nustačiusi darbingumo lygį, neįgalumo lygį arba specialiuosius poreikius tai patvirtinančių pažymų asmenims nebeišduoda, duomenis apie asmeniui nustatytą negalią išmokas mokančios SODRA ir savivaldybės iš NDNT gauna automatiniu būdu. Pažymos išduodamos tik atskirais atvejais asmeniui pateikus prašymą.

 

Nustačiusi negalią, NDNT išduoda tai patvirtinantį sprendimą ir neįgaliojo pažymėjimą.

 

Kur kreiptis dėl išmokų, kai NDNT nustato negalią?

 

Nustačius:

  • neįgalumo lygį(asmenims iki 18 metų) – į SODRĄ,
  • darbingumo lygį(asmenims nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus sukakties) – į SODRĄ,
  • nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikį(tiek vaikams, tiek darbingo, tiek pensinio  amžiaus asmenims) – į savivaldybių socialinių išmokų skyrius.
  • automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo kompensacijos poreikį– į SODRĄ.

 

Kompensaciją gali gauti ir negalią turintį vaiką auginantys tėvai (kiti teisėti atstovai), kurių nepilnamečiam vaikui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia iki 2005 m. birželio 30 d. Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sulaukusiam 18 metų, nepertraukiamai buvo nustatoma visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

Informacijos apie negalią turintiems asmenims taikomas lengvatas ir garantijas galite rasti interneto svetainėje www.kasmanpriklauso.lt

 

nebeisduodamepaveiksiuksliukas11

nebeisduodamepaveiksiuksliukas11