www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

foto

foto

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dalijasi Paramos studentams, turintiems negalią, rūšių ir sąlygų atmintine.

 

Atmintinė skirta studentams bei paskutinių klasių mokiniams ir kitiems asmenims, planuojantiems stoti į šalies aukštąsias mokyklas. Atmintinėje galima rasti visą svarbiausią informaciją apie studentams su negalia priklausančios finansinės paramos formas bei sąlygas jai gauti.

 

Studentams su negalia teikiama šešių rūšių valstybės parama:
· išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti (112,92 Eur kas mėnesį);
· išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (147,2 Eur per semestrą);
· tikslinės išmokos (184 Eur kas mėnesį);
· socialinės stipendijos (299 Eur kas mėnesį);
· atleidimas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo;
· atleidimas nuo studijų kainos grąžinimo.

 

Kviečiame esamus ir būsimus studentus, turinčius negalią, susipažinti su informacija apie jiems priklausančias išmokas bei jų skyrimo sąlygas ir laiku pateikti prašymus šioms išmokoms gauti.


Atmintinę su detalia informacija apie valstybės teikiamą paramą ir nuorodas, kaip pateikti prašymą, galima rasti čia.