www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
A. Vivulskio g. 11, LT-03610, Vilnius

Kontaktai:
Tel.: 266 4235, 266 8122
Faks. 266 4209
El. paštas: info@socmin.lt
www.socmin.lt

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2011 12 09


Neįgalieji, kitais metais sulauksiantys pensinio amžiaus, raginami pasikeisti pažymėjimus

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) primena, kad, Lietuvoje nuo 2012 m. sausio 1 d. pradedant didinti senatvės pensinį amžių, gyventojai, kuriems nustatytas darbingumo lygis, turės pasikeisti turimus neįgaliųjų pažymėjimus, jei juose nurodyta pensinio amžiaus sukakties data. Juos nemokamai galima pasikeisti visuose 25 teritoriniuose NDNT skyriuose. Paskubėti pasikeisti pažymėjimus turėtų tie neįgalieji, kurie pensinio amžiaus sulauks kitų metų pradžioje.

Vadovaujantis Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašu, darbingumo lygis žmonėms gali būti nustatomas iki senatvės pensijos sukakties. Tokiu atveju neįgalumą įrodančiuose dokumentuose yra nurodoma konkreti data, kada žmogus sulauks pensinio amžiaus. Neįgaliojo pažymėjimas neteks galios nurodytą pažymėjime dieną, nors žmogus dar nebus sulaukęs pensinio amžiaus.

Dėl to neįgalieji, kuriems darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus, kviečiami juos pasikeisti, kad nekiltų sunkumų naudojantis priklausančiomis lengvatomis ir garantijomis. Pirmiausia raginami tie žmonės, kurie pensinio amžiaus sulauks 2012 metais, o likusieji pažymėjimus galės pasikeisti artėjant senatvės pensijos amžiaus sukakties dienai, nes keitimas vyks visą laiką, kol bus palaipsniui didinamas senatvės pensinis amžius (iki 2026 m.)

 

„Atkreipiu dėmesį, kad pažymėjimų keitimas liečia tik darbingo amžiaus žmones, tad pensinio amžiaus jau sulaukusiesiems keisti pažymėjimų nereikia. Taip pat noriu nuraminti, kad keitimo procedūra yra labai paprasta, darbingumo lygio vertinimo procedūra pakartotinai neatliekama. Be to, teritoriniai NDNT skyriai naujuosius pažymėjimus stengiasi pakeisti ir atiduoti tą pačią dieną, kai kreipiamasi“, - sakė NDNT vadovas Zdislavas Skvarciany.

Kaip pasikeisti neįgaliojo pažymėjimą?

Žmonės, kuriems nuo kitų metų bus padidintas senatvės pensijos amžius, neįgaliųjų pažymėjimus gali pasikeisti jau dabar. Jiems arba jų įgaliotiems asmenims reiktų atvykti į NDNT teritorinius skyrius pagal deklaruotą gyvenamą vietą ir pateikti šiuos dokumentus: neįgaliojo pažymėjimą (originalą), 3x4 cm dydžio nuotrauką bei laisvos formos prašymą dėl neįgaliojo pažymėjimo pakeitimo. Prašymo formą galima rasti svetainėse www.ndnt.lt ir www.socmin.lt arba NDNT teritoriniuose skyriuose. Esant reikalui, žmonėms bus pakeisti ir kiti NDNT išduoti dokumentai.

Minėtus dokumentus žmonės arba jų įgalioti asmenys gali pateikti NDNT teritoriniams skyriams ir registruotu paštu. Socialinės globos įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos gali centralizuotai NDNT pateikti neįgaliųjų pažymėjimų keitimui reikalingus dokumentus. Tai pat dėl centralizuoto dokumentų teikimo kreiptasi į savivaldybes, kai kurios jų, pavyzdžiui, Elektrėnų, padedant socialiniams darbuotojams, jau organizuotai teikia reikiamus dokumentus Tarnybai. NDNT kviečia prisidėti ir kitas savivaldybes.

NDNT teritoriniai skyriai, gavę visus keitimui reikalingus dokumentus, neįgaliojo pažymėjimą pakeis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Nauji dokumentai bus išsiunčiami registruotu paštu ar įteikiami asmeniškai. Siekiant, kad neįgalieji patirtų kuo mažiau nepatogumų, pažymėjimus stengiamasi pakeisti per kuo trumpesnį laiką, t.y., esant poreikiui, pažymėjimai keičiami ir per vieną dieną.

Plačiau apie neįgaliųjų pažymėjimų keitimo tvarką:
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dokumentų vadybos skyrius, Tel. 213 6882.

Kontaktai žiniasklaidai:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ryšių su visuomene skyrius, Tel. 266 4235, 266 8122, 2664258, el. paštas info@socmin.lt.

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 8122.