www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

158835244 1854263904742944 1218753706446588136 o

158835244 1854263904742944 1218753706446588136 o

 

 Apie projektą

Nuo 2021 sausio 1 dienos dvi nevyriausybinės organizacijos VŠĮ Socialinės terapijos namai “Akvila” ir VŠĮ “Tapk laisvas” kartu su Kauno rajono savivaldybe pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje“.

Šis projektas yra Pertvarkos (www.pertvarka.lt) proceso dalis. Vienas iš projekto tikslų yra siekti sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas.

Projekto partneriai Garliavoje “Akvila”

Socialinės terapijos namai “Akvila” - nuo 2018 metų Garliavoje veikianti bendruomeninė organizacija, kuri teikia socialines paslaugas žmonėms su intelekto negalia. „Akvila“ namiškiai, taip čia vadinami lankytojai, dirba maisto gaminimo, kiemo-daržo priežiūros, rankdarbių ar popieriaus dirbtuvėse, kur lavina savarankiškumo įgūdžius, atranda draugų ir mėgstamą veiklą. Čia vyksta įvairios terapijos, kultūros ir bendruomenės renginiai. „Akvila“ yra tarptautinio organizacijų tinklo „Camphill Movement“ dalis, kuriame, vadovaujantis antroposofinės socialinės terapijos principais, orientuojamasi į žmogaus poreikį santykiams bei socialiniam gyvenimui, bet tuo pačiu gerbiama kiekvieno asmens autonomija.

„Akvila“ bendruomenė šiame projekte įsigys ir įrengs patalpas socialinėms dirbtuvėms, kuriose bus gaminami sąsiuviniai Valdorfo mokykloms, užrašų knygelės, bloknotai ir kiti gaminiai iš popieriaus. Čia darbuosis 14 suaugusių asmenų su intelekto negalia, kurie mokysis atlikti užduotis, lavins darbo įgūdžius.

Bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe bus įsteigti grupinio gyvenimo namai 10-čiai asmenų su intelekto ir (arba) psichikos negalia. Šiuose namuose gyventojams visą parą padės darbuotojai: kartu planuos dienos ritmą, veiklas, užimtumą, vyks į socializacijos ar darbo vietas (dienos centrus, socialines dirbtuves, terapijas), planuos laisvalaikio ir kultūrines veiklas.

„Akvila“ bendruomenė veikia Garliavoje, tad ir socialinės dirbtuvės bei grupiniai gyvenimo namai planuojami Garliavos, Mastaičių arba apylinkių teritorijoje. Daugiau informacijos apie projekto partnerį: www.akvila.ltAkvila Camphill Lietuva

 

Projekto parneriai “Tapk laisvas”

Viešoji įstaiga „Tapk laisvas“ yra 10 metų veikianti nevyriausybinė organizacija, dirbusi su vaikais ir jaunimu, pastaruosius metus dirbanti su sutrikusio intelekto asmenimis. Įstaiga teikia apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba bei laisvalaikio organizavimo paslaugas.


2017 metų sausį įsteigtuose gyvenimo namuose pradėtos teikti apgyvendinimo paslaugos suaugusiems asmenims su proto negalia, kuriems nereikia nuolatinės intensyvios priežiūros, sudarant jiems galimybes gyventi namų sąlygomis ir savarankiškai tvarkytis gyvenimą.


Nuo įsikūrimo pradžios iki dabar namuose gyvena keturios proto negalią turinčios merginos, 2018-2019 m. trims proto negalią turintiems asmenims buvo sudarytos galimybės gyventi laikinai. 2019 metų vasaros pabaigoje įkūrėme socialines dirbtuvės, kurias pavadinome „Dirbtuvėlės TAPK LAISVAS“. Jose dirbama su plastmasiniais, popieriniais ir tekstilės produktais, skirtais antriniam panaudojimui. Dirbtuvėles lanko 24 sutrikusio intelekto asmenys.

Dalyvaujant projekte bei bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe, įstaiga „Tapk laisvas“ įsigys užimtumo centrą ir socialines dirbtuves, kuriose socialines paslaugas gaus 40 sutrikusio intelekto asmenų. Taip pat bus įsteigti treji grupiniai gyvenimo namai Domeikavos, Giraitės, Užliedžių gyvenvietėse, kuriuose apsigyvens 30 asmenų su intelekto ir (arba) psichikos negalia. Namuose visą parą jiems gyventi padės darbuotojai, kurie kartu gamins valgyti, tvarkysis buities darbus, vyks į užimtumą, organizuos laisvalaikį ir pan.

 

Informacija apie įstaigą: www.tapklaisvas.ltGyvenimo namai "Būkime drauge"Dirbtuvėlės "Tapk Laisvas"