www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

pagalba

pagalba

 

Kauno rajono savivaldybės administracija pradėdama rengti 2021 metų socialinių paslaugų planą kviečia gyventojus aktyviai dalyvauti ir pateikti savo nuomonę, kokias socialines paslaugas norėtų gauti gyvenamosios vietos seniūnijoje.

 

Rengiant Socialinių paslaugų planą svarbu nustatyti bendruomenės poreikius, prioritetines gyventojų socialines grupes, socialinių paslaugų teikimo prioritetus, numatyti Savivaldybės galimybes.

 

Socialinius partnerius (seniūnijų bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas ir kt.), kurie numato teikti socialines paslaugas 2021 metais Kauno rajono gyventojams, kviečiame pateikti informaciją apie savo planuojamą vykdyti socialinę veiklą

.

Pasiūlymus ir informaciją prašome teikti iki 2020 m. gruodžio 11 d. Socialinės paramos skyriaus vedėjai Margaritai Venslovienei, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt, tel. (8 37) 30 55 18 arba pavaduotojai Rimai Jusienei, el. p. rima.jusiene@krs.lt, tel. (8 37)  30 55 12.