www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Antano Obcarsko tapybos paroda „100 X 81“ Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parodų salėje iškilmingai atidaryta dailininko Antano Obcarsko tapybos darbų paroda „100 x 81“. Aštuonioliktosios vieno žinomiausių viduriniosios kartos lietuvių menininkų, garsiosios grupės ,,Angis“ nario personalinės parodos proga išleistas dailininko kūrinių albumas „Antanas Obcarskas. 100 x 81“. Albumo leidybą parėmė Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas.


Šeštadienio pavakarę Kauno rajono viešosios bibliotekos salė vos sutalpino visus susirinkusius. Pabūti kartu, pasigėrėti kitoje erdvėje eksponuojama kūryba atvyko artimiausi dailininkui žmonės: mama, žmona Daiva Čepkauskaitė su dukrele, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Eugenijus Nalevaika, menotyrininkė Kotryna Džilavjan, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas su žmona Aurelija, Tarybos nariai Alfonsas Norkus, Antanas Vanagas ir Zigmas Kalesinskas, gausus būrys draugų ir dailės mėgėjų. Renginį  šiltai ir nuoširdžiai vedė Lapių pagrindinės mokyklos direktorė Vaida Trofimišinienė.

Aurelija Makūnienė pasirūpino, kad visi dalyvavusieji parodos atidaryme gautų dar spaustuvės dažais kvepiantį dailininko kūrinių albumą,  o pageidaujantiems A. Obcarskas dalijo autografus.


„Tai klasikinis, prancūziškas formatas. Tapau ant drobės, klasikiniu būdu, seniausia priemone - aliejumi. Niekada nesu tapęs akrilu ir kitokiais dažais. Nemoku ir, matyt, jau niekada neišmoksiu“, - taip garsus menininkas aiškina parodos pavadinimą ,,100X81“.


Anot menotyrininkės Kristinos Stančienės: „Žvelgiant iš plataus ir įvairaus A. Obcarsko kūrybos konteksto perspektyvos, šioje parodoje pristatoma bene nuosaikiausia jos dalis – molbertinė tapyba, atspindinti pastarųjų metų menininko idėjų ir išraiškos formų raidą. Galima teigti, kad tai dar viena gyvybingosios lietuvių dailės tradicijos – gestiškos, ekspresyviosios tapybos variacija. Puikiai išmanantis konceptualias idėjų meno strategijas, šį kartą menininkas tik simboliškai suvienija kūrinius formato apibrėžtimi (šią taisyklę parodoje paneigia vos keletas darbų), ragindamas atsiduoti „neapskaičiuotos“, jausmingos tapybos žavesiui.


Nors nemažai eksponuojamų kūrinių įkvėpti „natūros“, t.y. peizažo, jo kaitos ir nuotaikų, menininkas čia dažniausiai operuoja abstrakčiais ar stipriai apibendrintais vaizdiniais. <...> A.Obcarskas yra pasiekęs tokį tapybinės brandos laipsnį, kad gali puikiai išsiversti be literatūros, aiškaus naratyvo. Formos ir koloritas, sodri tekstūra ir jų santykiai, deriniai ir disonansai čia kalba patys už save. Tai racionalumo ir atviro jausmo, logikos ir pulsuojančio temperamento jungtis, kuri lakoniškai nusako visos menininko kūrybos esmę.“


A. Obcarskas gimė 1958 m. Zapyškyje (Kauno r.). 1971-73 m. mokėsi Kauno keturmetėje vaikų dailės mokykloje (dab. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla), 1973-77 m. – Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume (dab. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas), 1977-82 m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute  (dab. Vilniaus dailės akademija). Nuo 1990 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1993 m. – dailininkų grupės „Angis“ narys. A. Obcarsko kūryba apima daugelį dailės sričių – tapybą, objektus, instaliacijas, videomeną, fotografiją. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos ir užsienio meno muziejai, organizacijos bei privatūs asmenys.


Paroda veiks  iki kovo 21 dienos.  Ją aplankyti kviečiame: pirmadienį – penktadienį nuo 10 iki 17 val., šeštadienį nuo 10 iki 16 val.


KRS inf.

 

 

 

Antano Obcarsko tapybos paroda „100 X 81“ Antano Obcarsko tapybos paroda „100 X 81“ Antano Obcarsko tapybos paroda „100 X 81“ Antano Obcarsko tapybos paroda „100 X 81“

Antano Obcarsko tapybos paroda „100 X 81“ Antano Obcarsko tapybos paroda „100 X 81“