www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė Vasario 18 d. Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Ji susitiko su Kauno rajono savivaldybės meru Valerijumi Makūnu, mero pirmąja pavaduotoja Regina Lukoševičiene, mero pavaduotoju Petru Mikelioniu, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojančia direktorių, Rasa Bandziene, Administracijos skyrių vadovais. Meras V. Makūnas pristatė viešniai Kauno rajoną, jo plėtros kryptis. Ministrė prisipažino esanti maloniai nustebinta, kad rajone net ir sunkmečio sąlygomis įvairiais būdais gaivinamas verslas, pritraukiamos investicijos, kuriamos darbo vietos, kad priešingai nei daugelyje Lietuvos vietų Kauno rajone daugėja gyventojų, plečiasi mokyklų tinklas.


„Savo kariams, kuriems dėl rotacijos gana dažnai tenka keisti tarnybos vietą ir to kyla problema dėl namų, patariu kurtis Kauno apylinkėse, nes tai yra šalies centras ir atstumai skirtingomis kryptimis yra panašūs. Be to, šis regionas išties labai palankus pramoninei. logistikai, Laisvosios ekonominės zonos, Viešojo logistikos centro plėtrai, nes čia eina žemės, oro ir keliai, geležinkelis. Tai jau prieš kelerius metus savo studijoje yra pastebėję ir korėjiečiai“, – teigė R. Juknevičienė.


Ministrė pastebėjo, kad Kauno rajone, Karmėlavoje esantis oro uostas yra vienas svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos gynybinių objektų – oro stebėjimo centras, įrengtas po žeme. Susietas su Zuoknių oro uostu, jis naudojamas NATO oro misijai vykdyti. Šiuo metu renkama informacija apie Linksmakalnį, kuris sovietmečiu buvo svarbus strateginis to meto kariuomenės objektas. Dar viena rajone esanti vietovė, svarbi Lietuvos kariuomenei – tai Rokuose esantis jėgerių poligonas.


Susitikimo metu kalbėtasi ir apie potvynio grėsmę. „Šiuo metu pagal laisvą grafiką situaciją stebi Kauno rajono savivaldybės civilinės saugos darbuotojai, seniūnijų darbuotojai. Taip pat situaciją stebi priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos operatyvinė grupė, o policija informuojama apie padėtį. Siekdami geriau pasirengti galimai ekstremaliai situacijai, Savivaldybės specialistai yra parengę budėjimo grafiką ir postus. Budėjimas vyko nuo vasario 10 d. iki 14 d., kai buvo kilusi potvynio grėsmė. Vėliau, prasidėjus šalčiams, budėjimas laikinai atšauktas, tačiau esant būtinybei, Savivaldybės darbuotojai vėl pradės budėti. Iškilus potvynio grėsmei gyvenvietėse buvo išplatinta informacija, kaip pasiruošti potvyniui, kaip elgtis jo metu ir jam praėjus. Deja, ne visi Kauno rajono žmonės objektyviai vertina tiek mūsų, tiek kitų tarnybų darbą ir galimybes. Kreipėmės į Aplinkos ministeriją dėl potvynių rizikos vertinimo plano parengimo. Gautame atsakyme teigiama, kad jis bus parengtas ir patvirtintas iki 2015 metų gruodžio 22 dienos“, – pristatė situaciją meras V. Makūnas.

 

 

Ministrė R Juknevičienė akcentavo, kad sprogdinti ledus upėje – tai kraštutinė priemonė, kurios galima imtis tik esant ekstremaliai situacijai. „Ledo sluoksnis yra pakankamai plonas, todėl negalime rizikuoti karių gyvybe. Jie yra pasiruošę tokioms priemonėms, tačiau prieš tai reikia geriau įvertinti ir kitas galimybes“, – teigė ministrė.


Po susitikimo su Kauno rajono savivaldybės vadovais ministrė R. Juknevičienė lankėsi AB „Vilkijos gija“, kur siuvami ne tik viršutinio trikotažo bei darbo drabužiai, kurie yra paklausūs Norvegijoje bei Švedijoje, bet ir kareiviška apranga – megztiniai, golfai, kepurės. Pasak įmonės direktoriaus Valdo Pocevičiaus, įvairiuose įmonės filialuose šiuo metu dirba apie 400 žmonių, iš jų Vilkijoje – apie 70.


Vilkijoje ministrę pasitiko ir Irenos Valatkevičienės lydimi tunto „Vilkijos ąžuolai“ skautai. Viešnia pakvietė moksleivius aplankyti Seimą ir  praėjusiais metais Minaičių kaime (Radviliškio r.) atrastą, o dabar kaip muziejų veikiantį partizanų bunkerį, kuriame 1949 m. vasario 16 d. visos Lietuvos partizanų vadai pasirašė Deklaraciją. Joje nusakoma ne tik pasipriešinimo kovos esmė, bet kartu nubrėžtos ir demokratinės Nepriklausomos valstybės ateities kūrimo gairės.


Įdomi pilietiškumo, istorijos ir valstybės gynybos temas palietusi pamoka vyko Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje. Moksleiviai domėjosi ir aktyviai ministrės klausinėjo apie karininkų socialines garantijas baigus tarnybą, ar NATO, o taip pat ir Lietuva, reaguos į šių dienų įvykius Egipte, ar iš tiesų Lietuvoje būta CŽV kalėjimo, kokia kariuomenė Lietuvai tinkamesnė: šauktinių ar profesionali.


Kauno rajono savivaldybės mero pirmoji pavaduotoja Regina Lukoševičienė, prisimindama vos prieš kelias dienas minėtą Vasario 16-ąją, knygas apie Kauno rajono gamtą ir kultūros paveldą atminčiai įteikė gimnazijos jauniesiems šauliams, padėkojo mokytojai Ritai Kareckienei, kuri ne tik nuoširdi mokytoja, bet ir tarptautinėje taikos misijoje Afganistane, Goro provincijoje, tarnavusio kario mama.  


Gimnazija maloniai nustebino viešnią turtingu autentiškais eksponatais mokyklos Rezistencijos muziejumi. Direktorius Vidmantas Vitkauskas parodė Juozo Lukšos, Jono Pajaujo, kun. prel. Mykolo Krupavičiaus laiškus Nijolei Bražėnaitei, rezistencijos veikėjų išeivijoje Vytauto Vaitiekūno, prof. Juozo Brazaičio, Petro Vilučio laiškus Juozui Lukšai, Nijolės ir Juozo Lukšų asmeninį nuotraukų albumą, knygas, įvairius asmeninius dokumentus, apdovanojimus. Muziejus mokykloje buvo įsteigtas 1992 m., pavadinus gimnaziją Juozo Lukšos vardu. Muziejaus įrengimą ir aprūpinimą eksponatas rėmė Juozo Lukšos artimieji, Garliavos tremtiniai, užsienyje gyvenantys buvę rezistentai. Krašto apsaugos ministrei R. Juknevičienei buvo parodyti muziejaus fonduose saugojami ir kiti unikalūs ir originalūs dokumentai: Juozo Lukšos (Kazimiero Skrajūno slapyvarde pasirašytas) mašinraštis „MGB pinklės rezistencijoje“ ir buvusio Lietuvos kariuomenės vado gen. Stasio Raštikio ranka rašytas straipsnis „Lietuvos kariuomenė“. Pirmąjį dokumentą muziejui dovanojo JAV gyvenantis dr. Kazys G. Ambrozaitis, antrąjį, taip pat JAV gyvenanti, dr. Rožė Šomkaitė. (dr. R. Šomkaitė muziejui yra padovanojusi ir daugiau vertingų knygų, kurių leidimas siekia net XIX a. vidurį).


Vėliau ministrė aplankė lietuviška trikotažo gamybos įmonę „Garlita“, gaminančią ne tik Lietuvos karių aprangą, bet daugelį metų rengiančią ir NATO šalių karius. Jei būtų suskaičiuoti visi jos aprengti kareiviai, gautųsi šimtatūkstantinė kariuomenė, sudaryta iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Norvegijos, Latvijos, Estijos ir net tolimojo Kataro ar Pietų Afrikos Respublikos kareivių. Ši įmonė garsi ir specializuotais trikotažo drabužiais. Ji pirmoji Europoje trikotažo aprangos gamybos procese pritaikė žaliavas su nanotechnologijomis, leidžiančias sukurti megztinius, apsaugančius nuo uodų, atsparius dūriams ir pjūviams ar net prisotintus vitamino E. Už dūriams ir pjūviams atsparius megztinius įmonei konkurse „Metų gaminys 2010“ įteiktas aukso medalis. Už inovatyvius sprendimus versle 2010 metais įmonės vadovas Juozas Martikaitis apdovanotas ir Kauno rajono vadovų.


„Garlita“ taip pat gamina megztinius, apsaugančius nuo elektromagnetinių spindulių, UV spindulių, atsparius ugniai. Šiuo metu įmonė su danų mokslininkais jau kuria naują produktą – saulės šilumą atspindinčius megztinius. Tačiau įmonės vadovas džiaugėsi galėdamas ministrei parodyti ir vaikams bei suaugusiesiems skirtus gaminius, o vieną jų viešnia mielai pasimatavo.


Oficialų vizitą Kauno rajone Krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė baigėsi susitikimu su visuomene Garliavos kultūros centre. Į susitikimą atvyko ir Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai Česlovas Paulauskas bei Gvidas Rutkaukas. Gyventojai domėjosi šių metų valstybės biudžetu, bedarbystės ir namų renovacijos problemomis, kariuomenės reforma, Lietuvos ir Rusijos santykiais. Garliaviečiai džiaugėsi galėję betarpiškai pabendrauti su ministre ir prašė, kad jos vadovaujamos ministerijos darbuotojai skleistų visuomenei informaciją, kuri būtų išdėstyta tokiais paprastais ir suprantamais žodžiais, kaip kalba pati ministrė. Gyventojų nuomone, tada ir nesusipratimų kiltų mažiau.


KRS inf.

 

 

Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė

Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė

Kauno rajone lankėsi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė