www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Meninio skaitymo popietė Pastebėjau: poetiškas žodis itin raiškiai skamba žiemą, sniego baltumo tyloje, kai kiekvienas intonacijos virptelėjimas aidu atsimuša ir klausančiojo, ir skaitančiojo širdyje. Tad ir meninio skaitymo konkursai rengiami sausio ar vasario mėnesį. Garliavos vidurinėje mokykloje jis įvyko sausio 28-ąją.

Iš kur tas noras ir gebėjimas pasakyti vaizdingiau, įtaigiau, prasmingiau? Leonardas Gutauskas, paklaustas, iš kur jis išmokęs tokios gražios ir sraunios lietuvių kalbos, atsakęs: „Įsitikinau, kad kalba pati pasirenka. Ji tarsi rūkas įsismelkia iki kaulų –nei tu nuo jos pabėgsi, nei pasislėpsi, nei tu jai pasipriešinsi. Ji pati nugludina arba išpusto klausą- kaip pustyklė dalgio metalą :stukteli piršto nagu ir girdi, kaip skamba, kaip aidi, vis smulkesniais garseliais pažirdama.“Šiais menininko-dailininko ir rašytojo-žodžiais nuteikdama mokinius atidžiam klausymui , popietę pradėjo ją organizavusi lietuvių kalbos mokytoja Valda Bakanienė.

Iš 20-ies konkurso dalyvių didesnę dalį sudarė vyresniųjų klasių mokiniai. Mažesniesiems „koją pakišo“gripas, ne vieną skaitovą parvertęs lovon. Štai ir 7a klasės mokinių parengta meninė kompozicija „Žiogo smuikas“ liko be...smuiko, nes smuikininkę Agnietę Kairytę , anot Juozo Erlicko, „pargriovė gripas“. O kompozicija , t. y. žiogas,  be muzikos nesuskambėjo, nublanko.

 

Kai kuriems mokiniams pritrūko sceninės laikysenos, drąsos, pasitikėjimo savimi, įtaigesnio bendravimo su klausytojų sale, o kitam, žiūrėk, kliuvo ir prastai išmoktas tekstas .Labai svarbu ir paties skaitančiojo santykis su tekstu , išgyvenimas , jo pajautimas.

Mėstamiausi autoriai pasirodė besą Janina Degutytė ir  Justinas Marcinkevičius .Jų balsų įrašų  mokiniai turėjo progos pasiklausyti ir popietės metu. Įdomu buvo išgirsti  Anapilin iškeliavusios poetės Janinos Degutytės skaitomų savo eilių, šiaip jau dėl uždaro būdo ir dėl įgimtos ligos nemėgusios rodytis viešumoje.

Jauniausiųjų mokinių pogrupyje pirmąją vietą komisija skyrė 6a klasės mokinei Gretai Rokaitei [mokytoja Laimutė Muliarčikienė], skaičiusiai J. Užubalienės apsakymo „Liucija“ ištrauką, atspindinčią skaudžius paauglių santykius. Antrąją vietą pelnė 5a klasės mokinė Andrijana Bernatonytė, trečioji buvo paskirta dviem mokiniams- 5a klasės Ričardui Janušaičiui ir 8b klasės Solveigai Kievišaitei.

Vyresniųjų grupėje laurai buvo skiriami dviem lygiaverčiams varžovams:12b klasės mokiniams Giedrei Krievinytei ir Haroldui Vilimui. [Mokytoja Laimutė Muliarčikienė]  Antroji vieta paskirta ne ką prastesnėms skaitovėms Ievai Tilindytei iš 9a klasės ir Joanai Lukoševičiūtei iš 12a klasės. Trečiąją vieta  dalinosi 10a Evelina Kažukauskaitė ir 12 b Aurelija Garmutė.

Kai prizai buvo išdalinti ir mokytojų pastabos išsakytos, vėl suskambo Leonardo Gutausko žodžiai, perduoti mokytojos Valdos Bakanienės: „Yra dar ir žodyno aukso kasyklos, ir mūsų novelių šlamesys ,ir vienos kitos apysakos vėžių poteriavimas laužo liepsnoje. Bet svarbiausia gerai prižiūrėti ausis : plauti, skalauti jas šaltu šaltinio vandeniu, nuolatos naikinti piktžoles ir kitokius krūmokšnius, kad ausis taptų panaši į visa girdinčią šikšnosparnio ausį...“Nuo vidinio įsiklausymo, net ir į pauzes [jos kartais pasako daugiau nei žodžiai !], nuo susitelkimo išgirsti priklauso  ne tik perduodamo žodžio įtaigumas, bet ir skaitančiojo dvasinio pasaulio turtėjimas. Džiugu, kad tokių mokinių kasmet vis daugėja. Be abejo,  didesniąją dalimi tai priklauso ir nuo menišką žodį mylinčių mokytojų pastangų.

Regina Jasukaitienė