www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje     Renginiai, skirti Sausio 13 – tosios dvidešimtmečiui, Garliavoje prasidėjo sekmadienį, sausio 9 dieną. Šventosios Trejybės bažnyčioje vyko iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo klebonas Kęstutis Vosylius. Po pamaldų garliaviečius pasveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas. Pakiliai visus nuteikė ir sakralinė muzika – koncertavo Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos studentai.
    Sausio dvyliktosios lietingą pavakarę Juragiuose vėl kaip prieš dvidešimt metų degė laužai. Būriai žmonių prie televizijos retransliacijos stoties susirinko pagerbti ir prisiminti tuos, kurie nepabūgę sovietinių tankų saugojo šią stotį, kad neužgestų paskutinis langas į pasaulį iš Lietuvos, kai Vilniuje buvo užimtas Televizijos bokštas. Atidengiama atminimo lenta, į susirinkusius kreipiasi Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Pažėrų parapijos klebonas Jonas Skučas. Jauniausieji pagerbimo ceremonijos dalyviai – mokinukai, kuriuos į šią patriotizmo pamoką atlydėjo ne tik mokytojai, bet ir Mastaičių bei Garliavos mokyklų direktoriai: V. Urbelienė, Č. Vinciūnas, A. Pakolkis, V. Vitkauskas.

    Sausio tryliktosios gražus baltas rytas Garliavoje. Namų fasadai papuošti trispalvėmis. Aštuntą valandą languose sužėrėjo žvakučių liepsnelės, ypač įspūdingai atrodė mokyklos – tarsi šviesos laivai auštant. Pirmoji pamoka buvo skiriama prisiminimui tų įvykių, kurie dar kartą parodė pasauliui, koks galingas yra laisvės troškimas. Nuščiuvę klausėsi  Eglės Bučelytės, Lietuvos televizijos žinių pranešėjos, balso ir atidžiai stebėjo dokumentinius kadrus visi mokiniai – nuo pačių mažiausiųjų iki abiturientų.

    Vidurdienį į šventąsias mišias Garliavos bažnyčioje susirinko ir garbaus amžiaus garliaviečiai, ir mokyklų bendruomenės, ir kultūros centro darbuotojai, ir Garliavos miesto seniūnė R. Grigienė bei Garliavos apylinkių seniūnas E. Raugevičius. Kaip ir prieš dvidešimt metų lemtingąją sausio tryliktosios naktį ilgai ir galingai skambėjo Garliavos Šventosios Trejybės bažnyčios varpai. Iškilmingas šventąsias mišias aukojo kunigai Aurimas Stiklakis ir Vitalijus Galinas. Šventojo Rašto ištraukos, per pamokslą cituotos filosofo Kanto mintys apie laisvę ir atsakomybę, meilę artimam privertė susimąstyti ir apie praeitį, ir apie dabartį. Po šventųjų mišių koncertavo Garliavos meno mokyklos (direktorė R. Guobė) ir J. Lukšos gimnazijos (direktorius V. Vitkauskas) mokiniai.
    Ši įsimintina data buvo paminėta ir Kauno rajono centrinėje bibliotekoje, kuriai vadovauja I. Stančiauskienė. 13 valandą į šventinį renginį susirinko būrys Garliavos vidurinės mokyklos moksleivių. Jie klausėsi prisiminimų apie tas neramias Lietuvai dienas, kai buvo ginama tautos laisvė.
    Nuo ryto iki pavakarės Garliavos centre prie bažnyčios degė atminties žvakelės. Jų šviesa buvo skirta visiems mums – Lietuvos Respublikos piliečiams.

Rita Pauliukaitienė, Garliavos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

 

Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje

Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje

Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje

Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje

Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje Sausio 13 - tosios paminėjimas Garliavoje