www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

ženklas su fonu 1

ženklas su fonu 1

Kauno rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Kauno rajono vystymosi tendencijas ir plėtros galimybes, valstybinio lygmens ilgalaikio strateginio planavimo dokumentus ir Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje laikotarpius, baigiantis Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui, inicijavo naujo strateginio plėtros plano, apimančio 2021–2027 metus, rengimą.

Bendradarbiaujant Kauno rajono savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir įvairių Kauno rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, bendrovių, asociacijų, bendruomenių ir kitų organizacijų atstovams, 2019 metų sausio–rugsėjo mėnesiais parengtas Kauno rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano projektas.

Rengiant minėtojo plano projektą, įvertinta Kauno rajono savivaldybės strateginė situacija, atskirų sektorių plėtros galimybės bei tendencijos, suformuota Kauno rajono plėtros vizija iki 2027 metų. Nustatytos svarbiausios plėtros plano dalys – plėtros prioritetai, tikslai, juos įgyvendinantys uždaviniai, priemonės, kuriais bus pasiekta pažanga ir nauda Kauno rajono savivaldybės bendruomenei ir kurie padės priimti ateities iššūkius bei spręsti aktualias problemas.

Su parengtu Kauno rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano projektu kviečiame susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, o pasiūlymų dėl plano tikslinimo laukiame iki 2019 m. spalio 01 d. 17 val. Pasiūlymus galite siųsti Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjai Daliai Kupratienei elektroninio pašto adresu dalia.kupratiene@krs.lt.