www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Įamžino A.Mitkaus ir tremtyje žuvusių mokytojų atminimą Simboliškai, kai visa Lietuva minėjo Tarptautinę mokytojų dieną, prie Garliavos vidurinės mokyklos atidengtas paminklinis akmuo tremtyje sušaudytam Garliavos pradžios mokyklos vedėjui Adomui Mitkui  ir visiems Kauno rajono mokytojams – tremties aukoms.

 
Po iškilmingo paminklinio akmens, kurio autorius garliaviškis skulptorius Kęstutis Lanauskas, atidengimo ir pašventinimo, mokyklos aktų salėje surengta istorijos pamoka, atidarytas  mokyklos muziejus.

 
Iškilmėse dalyvavo gausus būrys svečių – Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Tarybos nariai, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Regina Lukoševičienė, Adomo Mitkaus anūkė Ramunė Malinauskaitė, šios mokyklos pirmosios laidos abiturientas poetas Robertas Keturakis, aktorė Olivija Dautartaitė, Vytautų klubo prezidentas Vytautas Vasiliauskas  ir kt.

Įamžino A.Mitkaus ir tremtyje žuvusių mokytojų atminimą ,,Senelio aš nepažinojau, dar nebuvau gimusi, o atsiminimus apie jį išgirdau, tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę“, - prisiminimais dalijosi Ramunė Malinauskaitė.


Dar yra nemažai garliaviečių, kurie su didele pagarba prisimena prieškarinės mokyklos direktorių Adomą Mitkų, jo žmoną mokytoją Oną Mitkuvienę, iš pradžių dirbusią Jurginiškių pradinėje mokykloje. Tuo pat metu jis buvo Garliavos šaulių kuopos vadas, koordinavo skautų, jaunalietuvių, pavasarininkų veiklą.


Adomas ir Ona Mitkai dažnai rengdavo popietes vaikams ir vakarus suaugusiesiems, valstybinių švenčių minėjimus bei šventines eitynes. Už vadovavimą Garliavos šaulių kuopai, už dalyvavimą Lietuvos mokytojų suvažiavime ir V. Kudirkos ,,Tautiškos giesmės giedojimą" 1941 m. birželio 14 dieną direktorius, jo žmona  ir dvi paauglės dukrelės Laima ir Vytauta buvo ištremti į Sovietų Sąjungą. Adomas Mitkus išvažiavo pirmuoju ešelonu, žmona ir dukros – antru. Padalyta šeima dar spėjo apsikeisti keliais laiškais, nors ir pačios neturėjo ką valgyti, žmona ir dukros nusiuntė kelis siuntinius. 1942 metais rugpjūtį vienas siuntinys grįžo atgal su paaiškinimu, kad gavėjas išvykęs.


Vėliau žmona sužinojo, 1942 m. rugpjūčio 22 d.  A. Mitkus buvo sušaudytas Sverdlovsko lageryje. Čia nežinomame kape ir ilsisi jo palaikai. Ramunės Malinauskaitės mama Laima iš Altajaus pabėgo ir grįžo į Lietuvą. Po kurio laiko traukiniu į Tėvynę  parvažiavo ir Ona Mitkuvienė su jaunėle dukra. Po kelių dešimtmečių A. Mitkaus  dukros iš sovietinės valdžios gavo dokumentą, kad tėvas yra reabilituotas, vadinasi, visa šeima, kaip ir daugelis Lietuvos žmonių, nukentėjo be kaltės.


Adomas Mitkus ne tik dirbo  pedagoginį darbą ir vadovavo pradinei mokyklai, bet buvo aktyvus visuomenininkas ir miestelio bendruomenės narys, gyvenimą skyrė jaunajai garliaviečių kartai ugdyti. Garliavos vidurinės mokyklos bendruomenė nepamiršo šios iškilios asmenybės ir dabar deramai įamžino Adomo Mitkaus, o kartu ir visų tremtinių mokytojų atminimą.

 

KRS inf.

 

Įamžino A.Mitkaus ir tremtyje žuvusių mokytojų atminimą Įamžino A.Mitkaus ir tremtyje žuvusių mokytojų atminimą Įamžino A.Mitkaus ir tremtyje žuvusių mokytojų atminimą