www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Liepos mėnesį Garliavos seniūnijoje praėjo gražiausių sodybų konkursas – apžiūra.  Komisija aplankė daugelį seniūnijos  kiemų. Malonu, kad neabejingų švarai, puoselėjančių grožį ir kultūros papročius seniūnijoje kasmet daugėja. Gausėja jaunų šeimų, išradingai tvarkančių savo namų valdų teritorijas, įjungiant mažosios architektūros elementus, tai Gintautas ir Jovita Bukšnaičiai (Vakarinė g.), Angelija ir Valdas Eidukai (Digrių g.). Metai iš metų grožį puoselėja augalijos ir želdinių įvairove, gėlynų sutvarkymu ir priežiūra bei originalumu Vilhelmina ir Povilas Dūdoniai (Vieversių g.),Kazys ir Danutė Alonderiai (Vienybės g.) ir Janina ir Rimantas Vaikšniai (Dariaus ir Girėno g.). Džiugu, kad ir naujos sodybos neatsilieka originalumu, kūribiškumu, tai Aušros ir Broniaus Nekrošių ( Alyvų g. ), Gemos ir Petro Niuniavų (Alyvų g.), Vidos ir Mindaugo Šliupų (R. Šliūpo g.) sodybos. Gražiai tvarko sodybas, puoselėja kraštovaizdžio kūrimo tradicijas, įjungia į visumą etnografinius elementus Juozas ir Jūratė Tilinskai (Sporto g.), Asta ir Ričardas Gudaičiai ( K. Donelaičio g. ), Jonas ir Danutė Samulioniai (Žalgirio g. ), Ona ir  Zitautas Petras Grigaliūnai (Atžalyno g.),Romualdas ir Elena Taraškevičiai  (Žemoji g.), Viktoras ir Violeta Šuopiai ( Vienybės g.).

 

Po ilgų diskusijų pirmoji vieta paskirta Vilhelminos ir Povilo Dūdonių sodybai, antroji vieta-Aušros ir Broniaus Nekrošių ir Gemos ir Petro Nuiniavų sodyboms (kaip vienam elementui), Danutės ir Kazio Alonderių sodybai. Trečioji vieta skirta Angelijos ir Valdo Eidukų, Onos ir Zitauto Petro Grigaliūnų sodyboms.
Komisijos pirmininkas Garliavos seniūnės pavaduotojas Justinas Juozas Backūnas pasidžiaugė, kad gražiai besitvarkantys namų valdų savininkai yra geras pavyzdys kaimynams, kurie taip pat stengiasi neatsilikti. Komisija kiekvienais metais vis atranda naujų sodybų, kurios vertos būti pavyzdžiu kitiems, o tai labai pagirtina, nes gražėja seniūnija.
 
Seniūnės pavaduotoja Jūratė Seiliuvienė

 

 

Foto

 

Foto

Onos ir Zitauto Petro Grigaliūnų sodyba (Atžalyno g.)

 

 

Foto

 

Foto

 

Foto

Danutės ir Kazio Alonderių sodyba (Vienybės g.)

 

 

Foto

Foto - Foto

Viktoro ir Violetos Šuopių sodyba (Vienybės g.)

 

 

Foto

 

Foto

Nijolės ir Romo Astrauskų sodyba (Vienybės g.)

 

 

Foto

Janinos ir Rimanto Vaikšnių sodyba (Dariaus ir Girėno g.)

 

 

Foto

 

Foto

 

Foto

Juozo ir Jūratės Tilinskų sodyba (Sporto g.)

 

 

Foto

Foto - Foto

 

Foto

 

Foto

Vidos ir Mindaugo Šliupų sodyba (R. Šliūpo g.)

 

 

Foto

Foto - Foto

 

Foto

Foto - Foto

 

Foto

Danutės ir Jono Samulionių sodyba (Žalgirio g.)

 

 

Foto

 

Foto

Aušros ir Broniaus Nekrošių ir Gemos ir Petro Niuniavų sodybos (Alyvų g.)

 

 

Foto

 

Foto

Foto - Foto

Astos ir Ričardo Gudaičių sodyba (K. Donelaičio g.)

 

 

Foto

 

Foto

Angelijos ir Valdo Eidukų sodyba (Digrių g.)

 

 

Foto

 

Foto

Gintauto ir Jovitos Bukšnaičių sodyba (Vakarinė g.)

 

 

Foto

 

Foto

Elenos ir Romualdo Taraškevičių sodyba (Žemoji g.)

 

 

Foto

 

Foto

 

Foto

 

Foto

 

Foto

 

Foto

 

Foto

 

Foto

Vilhelminos ir Povilo Dūdonių sodyba (Vieversių g.)