www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Velykos Šv. Velykas šventėme savo namuose kiekvienas pagal savo galimybes ir norus, o ketvirtadienį prieš Atvelykį, IV.08 d. šventėme organizuotai draugijos narių Velykinę Popietę. Ją pradėjome Šv. Mišių auka bažnyčioje, vėliau Garliavos Kultūros centro salėse.

Labai malonu, kad rado laiko pabūti su mumis Garliavos klebonas  gerb. Kęstutis Vosylius, Garliavos seniūnijos seniūnė Rasa Grigienė, seniūnės pavaduotoja Jūratė Seiliuvienė ir raštinės vedėja Genutė Kaminskienė, bei Kauno rajono Savivaldybės atstovės su gausiomis dovanomis.

Pakiliai, papildytą repertuarą, padainavo draugijos dainos ansamblio „Šarma“ dainininkai ir muzikos mokytojos Violetos Traškevičienės vadovaujama muzikos mokyklos moksleivių grupelė.

 

Antroje programos dalyje, neįgalieji ir svečiai susirinko prie šventinio stalo, kurį palaiminęs  Klebonas pakvietė visus papietauti. Stalas buvo gausiai nukrautas valgiu, vaisiais, gaiviaisiais gėrimais ir saldumynais už ką nuoširdžiai dėkingi neįgalieji Garliavos privačių parduotuvių savininkams ir verslininkams, visiems aukotojams. Už gausias Velykines dovanas esame dėkingi Garliavos seniūnijos bendruomenei skyrusiai 500,00 Lt. ir Kauno raj. Savivaldybei už vaisius ir saldumynus. Ačiū visiems.

Vaišindamiesi turėjo ir pramogų. Visus išjudino „Klausimėlis“ iš trijų temų: Apie Garliavos bažnyčią, Garliavos miesto istorinius faktus, kuri pernai atšventė 200 m. jubiliejų, bei iš Lietuvos 1000 m. jubiliejaus. Atsakę teisingai į klausimus gavo prizus – suvenyrinius margučius. Genutė Urbanavičienė organizavo loteriją jos asmeniškai dovanotiems minkštiems vaikiškiems žaislams, laimingieji buvo tie, kurie atliko bet kokį meninį, humoristinį vaidmenį, padainavo, pašoko ar deklamavo eiles, įminė mįsles.

Visus linksmino savi akordeonistai Remigijus Reipa ir Kazimieras Žemaitis.

Bronė Domantienė

Garliavos ND tarybos narė
Atsakinga už kultūrinę neįgaliųjų veiklą 

 

Velykos Velykos Velykos Velykos

Velykos Velykos Velykos Velykos

Velykos Velykos Velykos Velykos

Velykos Velykos Velykos Velykos

Velykos Velykos Velykos Velykos