www.garliava.lt

 

Projekto pavadinimas Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Garliavoje, Vytauto g. 21, rekonstravimas
Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Suteikti bendruomenei platesnį paslaugų pasirinkimą, skatinti gyventojų užimtumą ir sudaryti sąlygas papildomo ugdymo veiklai. Sudaryti sąlygas naujų leidinių skaitymui.

Projekto aprašymas:

Rekonstrukcija su papildomu vieno aukšto pastatymu.

Laukiami rezultatai:

Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos plėsti Garliavos gyventojų paslaugas, rengti savišvietą šeimoms.

Įgyvendinimo laikas 2005-2012 m.
Projekto vertė 6.972.971,14 Lt.
Skirta parama Iš VIP skirta 5.831.453,14 Lt.
Savivaldybės lėšos 1.141.518,00 Lt
Kontaktiniai asmenys Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (stayboms) A. Žukauskas, tel. (8 37) 30 55 64

Biblioteka tituliniam

Biblioteka tituliniam