www.garliava.lt

eurposregioninis
eurposregioninis

Projekto pavadinimas Kauno rajono Garliavos vaikų lopšelio-darželio "Eglutė" modernizavimas
Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų aplinką Kauno rajone.

Projekto aprašymas:

Kauno rajono Garliavos vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ (unikalus Nr. 5297-0005-5016 ir 5297-0005-5027, S. Lazoraičio g. 5A, Garliava, Kauno rajonas) pastatytas 1970 m. Nuo statybos pradžios nebuvo atliekamas kapitalinis pastato vidaus patalpų remontas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti kapitalinio remonto darbus, įrengti metodinę kompiuterinio raštingumo patalpą bei įsigyti reikalingą įrangą ir baldus. Projekto tikslinės grupės – Garliavos vaikų lopšelio – darželio darbuotojai ir auklėtiniai. Projektas prisidės prie kokybiškesnės įstaigos vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.

Įgyvendinimo laikotarpis 2011 – 2015 m.
Projekto vertė 660.234,04 Eur
Skirta parama 272.621,35 Eur
Savivaldybės lėšos 387.612,69 Eur
Kontaktinis asmuo Aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas tel.8 37 30 55 48

Egluterenovacija

Egluterenovacija