www.garliava.lt

Projekto pavadinimas Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastato renovacija, II etapas
Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sumažinti Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas. 

Projekto aprašymas:

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos (Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r.sav.) pagrindinis pastatas statytas 1931 m., priestatai - 1960, 1966, 1967, 1968 m. Pastato išorinių atitvarų (stogo, sienų) būklė yra prasta, jų šiluminė varža neatitinka šiuo metu galiojančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Bloga išorinių atitvarų būklė, izoliacinės savybės, neefektyvi šilumos paskirstymo sistema sąlygoja žemesnę patalpų temperatūrą. Vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu neatitinka bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų, patiriamos didelės energijos ir finansinių išteklių sąnaudos pastato eksploatavimui. Sprendžiant mokyklos pastate suvartojamas energijos sąnaudų mažinimo problemą, planuojama renovuoti mokyklos priestatų išorinės atitvaras (fasadą), taip pat renovuoti ir apšiltinti stogus (priestatai 1C2p, 1c2p, 2c1p, 7c1p).

Šiems tikslams įgyvendinti atliekami stogo bei fasado renovacijos darbai. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui (sienų apšiltinimas ir stogo renovavimas leistų sutaupyti dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo sąnaudų). Be to, po renovacijos pagerės darbo ir mokymosi sąlygos, sumažės aplinkos tarša, pagerės patalpų mikroklimato sąlygos, padidės pastato ar/ir atskirų jo dalių bei inžinierinių sistemų ilgaamžiškumas Svarbu pažymėti, kad be ES struktūrinės paramos projektas Kauno rajono savivaldybė nebūtų įgyvendinusi šio projekto.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Įgyvendinimo laikotarpis 2014 m.
Projekto vertė 903.290,40 Lt
Skirta parama

767.656,98 Lt

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Savivaldybės lėšos 135.633,42 Lt
Kontaktinis asmuo Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius tel. 837 35 55 64 

mitkaus d 1

mitkaus d 1

mitkaus d 2

mitkaus d 2