www.garliava.lt

 

1. Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) turi teisę kreiptis į deklaravimo įstaigą dėl deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ar panaikinimo.

2 . Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

2.1. gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis;

2.2. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis.

2.3. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio asmens deklaravimo duomenis.

2.4. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus ( kopijas).

 

2.5. asmens tapatybę patvirtinantys  dokumentai (kopijos ).

 

2.6. dviejų kaimynų paliudijimai.

 

2.7. deklaravimo įstaigai paprašius – kiti dokumentai.

 

3.  Sprendimą dėl deklaravimo duomenų  taisymo, keitimo, naikinimo priima seniūnas.

 

Gyvenamosios vietos deklaracija vykdoma  Garliavos seniūnijoje 104 kabinete.

 

Prašymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ( Word).

 

Prašymas dėl duomenų keitimo ir taisymo ( Word).