www.garliava.lt

Karo veiksmams Ukrainoje tebesitęsiant, į Lietuvą atvyksta nuo pavojų bėgantys ukrainiečiai. Dalis jų vėliau išvyksta gyventi kitur, kai kurie pasiryžta grįžti atgal į Ukrainą. Nusprendusieji išvykti į savo šalį arba į užsienio valstybę, apie tai privalo pranešti Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. 

 

Iš Lietuvos išvykstantys Ukrainos piliečiai ir jų šeimos nariai turėtų užpildyti Migracijos departamento parengtą išvykimo iš Lietuvos pranešimo formą.

 

Tokį pranešimą karo pabėgėliai, patvirtinę savo asmens tapatybę, gali pateikti vienu iš šių būdų:

 

• Tiesiogiai atvykus į Migracijos departamentą arba į Registracijos centrą, kartu pateikus savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

• Atsiųsti Migracijos departamentui paštu arba elektroniniu paštuinfo@migracja.gov.lt, prie pranešimo pridedant pranešimą teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją

 

Išvykimo iš Lietuvos pranešimo formaČIA