www.garliava.lt

kartu su ukraina

kartu su ukraina

 

Rusijos Federacijos karinėms pajėgoms įsiveržus į Ukrainos teritoriją, pasaulis susidūrė su didele humanitarine ir pabėgėlių krize. Siekiant padėti nuo karo nukentėjusiems asmenims, padedant integruotis ir užtikrinant jiems gyvenimo kokybę mūsų krašte, Kauno rajono savivaldybės taryba ketvirtadienį pritarė nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams skirti piniginę socialinę paramą ir kitas lengvatas.

 

Kauno rajone apsigyvenę ukrainiečiai galės gauti piniginę socialinę paramą. Vienam asmeniui ar 2 asmenų šeimai bus skiriama 126 eurų, 3–5 asmenų šeimai – 210 eurų, o 6 ir daugiau asmenų šeimai – 252 eurų pašalpa.

 

„Pašalpa galės būti skiriama iki 6 mėnesių per kalendorinius metus asmeniui (šeimai), siekiant padėti užtikrinti būtiniausių poreikių (maitinimosi, asmeninės higienos ir kt.) patenkinimą, Pašalpa bus skiriama nevertinant asmens (šeimos) pajamų. Lėšos bus pervedamos į maisto, asmeninės higienos ir kt. prekių tiekėjo sąskaitą“, – pabrėžė Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė.

 

Dėl paramos ukrainiečiai turės kreiptis į seniūniją, pagal gyvenamą vietą arba savivaldybės gyventojų priėmimą.

 

Taip pat ukrainiečiai, kuriems suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, galės nemokamai važiuoti Kauno rajono savivaldybės vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais. Vežėjų išlaidas dėl šios lengvatos taikymo kompensuos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

„Ukrainiečiai norėdami naudotis viešojo transporto lengvata, autobuse turės pateikti migracijos departamente išduotą dokumentą: registracijos kortelę, leidimą laikinai gyventi dėl humanitarinių priežasčių arba užsieniečio registracijos pažymėjimą (suteikiantį pabėgėlio statusą)“, – paaiškino Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėja Gita Kaminskienė.