www.garliava.lt

vaiku isvyka 78264173

vaiku isvyka 78264173

 Pastebima, kad vis daugiau tėvų kreipiasi į seniūnijas dėl laikinosios globos tėvų prašymu, kai išvyksta į užsienį.  Todėl pateikiu informaciją, kokius dokumentus tėvai turi pateikti.

 

Vaiko tėvai laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui nuo jų išvykimo, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai privalo pateikti:

 

1. rašytinį Prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam jie patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką;

2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas,

4. asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos pažymėjimą (forma 046a);

5. asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) parengtą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;

6. kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių asmenų sąrašą;

7. kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad siūlomas asmuo būtų paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).

 

Savivaldybės administracija gavusi visus išvardintus dokumentus juos perduoda Vaiko teisų apsaugos skyriui dėl pradinio vertinimo. VTAS pateikus teigiamą pradinį vertinimą Savivaldybės administracijos direktorius priima įsakymą dėl globos nustatymo tėvų prašymu.

 

Taip pat tėvus informuokite, kad jie privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo grįžimo į Lietuvos Respubliką raštu apie tai informuoti savivaldybės administraciją. (Tėvai pildo laisvos formos prašymą nutraukti laikinąją globą tėvų prašymu, nes grįžo į Lietuvą ir vaiku rūpinsis patys.)

 

Liana Daukantė

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Tel. +370 601 92 669

liana.daukante@krs.lt