www.garliava.lt

 

Gyventojai, auginantys gyvūnus, privalo vadovautis  gyvūnų laikymo Kauno rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis, patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 145.